Müslüman Müslümana Zulüm Etmez

Dinimiz Müslümanın Müslümana zarar vermesini yasaklamıştır. Herhangi bir şekilde zarar vermemek vaciptir. Mesela; nazarı değen bir insanın bundan zarar vermemek için korunması vaciptir.

Bir Müslümana zarar verecek bir şeyi yoldan kaldırmak Müslümanın vazifesidir.

Allah resulü Müslümanı tarif ederken:

  • “Müslüman, Müslümanların kendisinden emin olduğu kimsedir. Müslüman, eliyle diliyle başkalarına zarar vermeyen kimsedir. “En hayırlınız, Müslümanlara en çok faydalı olanınızdır.” Diye tarif etmiştir.

Bir kutsi hadiste: ”Rahmetime mazhar olmak isteyen, yarattıklarıma şefkat ve merhametle muamele etsin” buyurulur.

Allah resulü mazlumların yanında olmak için genç yaşta Hılful Fudul cemiyetine katılmıştır.

Müslümana zarar vermek, kardeşliği bozar. 

Hz. İsa havarilerine – Bir kardeşiniz uyurken rüzgâr gizli yerlerini açsa ne yaparsınız? Der.

  • “Örteriz” derler.
  • “Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz, daha da açıyorsunuz.” – Nasıl olur? Derler.
  • “Siz kardeşinizi dinliyorsunuz, daha sonra da onları başkalarına anlatıyorsunuz,” der. 

Allah resulü şöyle buyurur:

 “Kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et.” “Mazluma yardım edelim ama zalime nasıl yardım edelim?” denilince 

  • “Onu zulümden alıkoyarak” buyurur. (K. Sitte: 9/380)

 “Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz; Müslümanın ırzı, malı, kanı Müslümana haramdır. Bir Müslümanın kardeşine hakaret etmesi, kötülük olarak ona yeter.” Demiştir. (Buhari, Mezalim: 3)

  • “Allah’ın kullarına eziyet etmeyin, onları ayıplamayın ve gizli ayıplarını araştırmayın. “Zira kim Müslüman kardeşinin ayıbını ararsa, Allah’ta onun ayıbını arar. Hatta öyle ki evinden çıkmasa da onu rezil eder.” (Ramuzu El Ehadis: 465/4)
  • “Bir kimse bir mü’mini dünyada korkutursa, Allah kıyamet gününde o kimsenin korkusunu arttırır.” (Ramuzu El Ehadis: 421/6)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir