MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN ÜZERİNDE HAK SAHİBİDİR

Peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

– “Müslümanın Müslüman üzerinde şu hakları vardır:

 1. Selam alıp vermek,
 2. Meşru olan davetine icabet etmek
 3. Aksırınca şükrederse “yerhamükellah” demek.
 4. Hasta ise ziyaret etmek
 5. Ölünce cenazesine iştirak etmek:” (Müslim, selam:4)

Dinimiz hasta ziyaretine özel önem verir. Hasta ziyareti bir haktır. Peygamberimiz: “”Hasta ziyaretinde bulunana melekler hayır dua eder” buyurur. (Tirmizi, birr:64)

Bir kutsi Hadiste Allah kuluna şöyle diyeceğini bildirir:

“Allah Teâlâ kıyamet günü “Ey Âdemoğlu! Ben hasta oldum da sen beni ziyarete gelmedin!” diyerek kuluna sitem eder. Buna şaşıran insan, “Yâ Rabbi! Sen âlemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirdim ki? der. Hak Teâlâ, “Bilmiyor muydun? Falan kulum hasta oldu ama sen onu ziyarete gelmedin. Ziyaret etseydin beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydum?” buyurur” (Müslim, Birr, 43)

Dinimizin emrine göre; dargınlar barıştırılacaktır. Araları bulunacaktır.

İhtiyacı olanların ihtiyacı giderilecektir. 

Bir hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurur: “Sadakanın en efdalı, dargın iki kişi anasını bulup düzeltmektir”

Ailelerdeki ayrılık giderilecektir.

Müslümanlar terk edilmeyecek, hor görülmeyecektir. Bir hadiste: “Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter” buyrulur. (Müslim, birr:32)

Allah Kur’an’da şöyle emrediyor:

 • “Ahdinizi yerine getirin” (İsra:34)
 • “yapmadığınız şeyi söylemeyin. (Saff:2)
 • Anlaşmaları bozmayın, yerine getirin.” (En-

fal:91)

Müslüman müslümana karşı dürüst olacak, münafıklık yapmayacak. Çünkü bu konularda hak doğar. 

Peygamberimiz, münafığın alameti üçtür, diyor:

 1. Konuşunca yalan söyler.
 2. Söz verirse sözünden döner.
 3. Emanete hıyanet eder” (Buhari, iman 24) Peygamberimiz Veda Hutbesinde şöyle demişti: “Canlarınız, mallarınız, namuslarınız mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Kimin yanında bir emanet varsa, onu sahibine versin.”

Borç alan borcunu daha güzel şekilde zamanında ödeyecektir.

Kuvvetliler zayıfları koruyacak, sıkıntı vermeyecektir.

Unutulmamalıdır ki, kul hakkı Allah’ın affetmediği bir haktır. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir