Müslüman iyi huylu olmalıdır

İyilik de kötülükte kader değildir kul tercihidir. Allah kötülük yazmaz kulun iyi ahlak sahibi olmasını ister. İyi ve faydalı olanı emreder, zararlı ve kötü olanı da yasaklar. Kur’an’da:

“Kim iyi iş yaparsa, kendi lehine yapmış olur. Kim de kötü bir iş yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur” buyurmuştur. (Fussılat:46)

Herkes iyi insan olmak ve iyi olarak anılmak ister; ama bu biraz da yetişme tarzına, helal gıda ile beslenmeye ve doğru inanç sahibi olmaya bağlıdır.

İnsan kötülüklerden haramlardan uzaklaşırsa, iyiliğe yaklaşır. İyilikleri de alışkanlık haline getirirse, güzel insan olur. İyi işler yapar.

Hayır düşüncesinin kaynağı inançtır. İnanan insan da Allah rızası, ahiret inancı olur. Ceza ve mükafata inanır, hareketlerini ona göre ayarlar.

İyi bir huy olarak Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor: “İman sahipleri kötülüğü iyilikle savarlar.” (Kasas:54) “Kötülükten yüz çevirirler kendini bilmezleri arkadaş edinmezler, onları muhatap saymazlar” (Kasas:55)

Allah doğru olmayı ve doğrularla beraber olmayı emrediyor.

İnsanda utanmak duygusu varsa, her türlü ahlaksızlıktan uzak durur. Peygamber (as): “Haya hayır getirir” (R. Salihın:685) “utanmıyorsan dilediğini yap!” buyurmuştur.

İyi huylu kimse hak hukuka riayet eder. Vara yoğa yemin etmez yalandan kaçınır. İnsanlara iki yüzlü davranmaz. Kimsenin gıybetini etmez, kimseye iftira atıp suç isnat etmez, insanlar arasında laf getirip götürmez. Kendinden yukardakilere bakıp hased etmez, aşağıdakilere bakıp haline şükreder. Hep yapıcı davranır, faydalı olmaya çalışır. Kimseyi incitmez asla zulmetmez kendi kusurları ile uğraşır başkalarının kusurlarını araştırmaz. Olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur. Eline, beline ve diline sahip olur.

Peygamber (as) “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır” buyurur. Kimse iyi huylu bir Müslümandan zarar görmez. Ondan iyi olarak bahseder. Ölümünden sonra da ona rahmet okur. Orada Allah Resulünün ifadesine göre cennet vacip olur.

İyi huylu kimse sevaplı işler işler

İşlendiği zaman insanın kendisine veya başkasına fayda sağlayan veya bir kötülüğü önleyen iş sevaplı iştir.

Sevaplı işler insana sevap kazandıran işlerdir. Ayrıca Allah’ın rızasını kazandırır ve günahlarının affına neden olur.

İyi işler işleyenlerin mükafatı hem dünya da görülür hem de ahirette görülür. Kur’an’da şöyle buyrulur:

“Erkek olsun kadın olsun mü’min olarak iyi işler yapanlara güzel bir hayat yaşatırız. Mükafatlarını yaptıklarının daha güzeli ile veririz.” (Nahl:92)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir