Müslüman Cinayet İşlemez

İslam’da insan kutsaldır. Sebepsiz yere insanı öldürmek cinayettir, en büyük günahlardan biridir, Allah’a karşı işlenmiş büyük suçtur.

Peygamberimiz(SAV) cinayet işleyenin Allah’ın affından. istifade edemeyeceğini haber vermiştir.

Peygamberimiz(SAV) Müslümanlardan „biat alırken öldürmeme, cinayet işlememe sözü almıştır.

İslam’da incitmemek, zarar vermemek, korkutmamak esastır. Çarşı-pazarda ibadet yerlerinde silah taşımak yasaktır. Müslümanlar karşılaşınca “benden sana zarar gelmez” manasına gelen Allah’ın selamını verecektir.

İslam’da öldürmek, savaş dışında cana kıymak yasaktır. Bu konudaki emir1er

şöyledir:

“Yanlışlıkla olması dışında bir mü’minin bir mü’mini öldürmeye hakkı yoktur.” (Nisa:

92)

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir.

Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa:93)

Nisa suresinin 94. ayetinde de, düşünce ve inançlarından dolayı da insanların öldürülmesi yasaklanmıştır.

“Kim bir cana haksız yere kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur” (Maida:32)

Peygamberimiz de şöyle buyurur:

“Bir mü’minin öldürülmesi, Allah’ın indinde dünyanın yıkılmasından daha büyüktür.” (Ramuz el-Ehadis: 333/4)

“Bütün yer gök ehli bir mü’minin kanında ortak olsa, Allah onların hepsini yüzü koyun cehenneme atar.” (Age: 355/3)

Şimdi bu ayet ve hadislere göre;  “İslami terör” denebilir mi? Müslüman cinayet

işleyebilir mi?

Müslüman cinayet işlemez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir