MÜLK ALLAH’IN, HÜKÜM ALLAH’IN, HAKİMİYET ALLAH’INDIR

 • Her şeyi yaratan Allah’tır, yaşatan Allah’tır.
 • Güç sahibi Allah’tır. Tayin, takdir eden Allah’tır.
 • Hakimiyet; kayıtsız, şartsız Allah’ındır. Hep O’nun dediği olur.
 • Allah; birdir, tektir, O’ndan gayri tanrı yoktur.
 • Allah, en büyüktür. O’ndan başka büyük yoktur.
 • Yerin, göğün, canlı-cansız her varlığın düzeni Allah’a aittir.
 • Her şeyi bilen, gören Allah’tır.
 • Allah’ın izni olmadan ağaçtan bir yaprak bile düşmez.

     Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle ikaz ve uyarıda bulunuyor:

 • “Yaratan Allah, hiç yaratmayan putlar gibi olur mu?” (Nahl:17)
 • “Yerlerin ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden ALLAH, YÜCELER YÜCESİDİR.” (Furkan:2)  
 • “Göklerin, yerlerin gizli bilgisi O’na aittir. Yerde ve gökte O’ndan başka bir yönetici yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.” (Kehf:26)
 • “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O’ndan başka tanrı yoktur. Hüküm O’nundur ve siz, ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas:88)

 Evet; mülk Allah’ın, hüküm Allah’ın ve hakimiyet Allah’ındır. Allah’ın dediği olur. Allah’tan başka büyük yoktur. Bunu iyi bilmeli ve çocuklarımıza, gençlerimize böyle öğretmeliyiz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir