MÜKELLEFİN İŞLERİ

Mükellef: sorumlu demektir. Akıllı ve ergenlik çağına gelen herkes, dinin emir ve yasaklarından sorumludur.

Buluğ çağı erkeklerde 12-15 yaş kadınlarda 9-15 yaş arası biyolojik gelişmeye bağlı olarak, ikliminde etkisi ile değişir.

Mükellef emir ve yasaklara muhafaktır. Yani emir ve yasaklardan sorumludur. 

MÜKELLEFİN İŞLERİ SEKİZ TANEDİR 

1-FARZ: Yapılması kesin olarak emredilen işlerdir. Farzı terk eden günaha girer, inkâr eden ise dinden çıkar. Farz Allah’ın kesin emridir.

Farz İkiye Ayrılır:

a)Farz-ı Ayn: Herkesin yerine getirmesi gereken işlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek… gibi…

b)Farz-ı Kifaye: Bir gurubun yapmasıyla diğerlerinin üze-

rinden kalkan işlerdir. Yerine getiren olmazsa, herkes sorumlu olur.

Cenaze namazı kılmak gibi…

1-VACİP: Farz kadar kesin olmamakla beraber, yapılması emredilen iştir. Vacibi terk etmek günahtır. Vacibi inkâr eden dinden çıkmaz. Kurban kesmek, bayram namazı kılmak gibi vitir namazı, fıtır sadakası da vaciplerdendir.

2-SÜNNET: Sünnet, peygamberin emridir, yapılmasını istediği şeydir. Sünneti terk etmek mekruktur.

Sünnet ikiye ayrılır: 

a)Müekkef sünnet: Peygamberin sürekli yaptığı ve yapılma-

sını istediği sünnetlerdir. Sabah, öğle, akşam ve yatsı namazlarının sünneti gibi… Teravih namazında peygamberimiz tarafından sürekli kılınmıştır.

b)Müekket olmayan sünnet: Peygamberimizin bazen yerine getirip bazen de terk ettiği işlerdir. İkindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi.

Allah’ın rızasını kazanabilmek için farzları yerine getirmek nasıl zorunlu ise Peygamberin şefaatine uymak, onun yolundan gitmek lazımdır. Allah Kur’an’da peygambere uymamızı emrediyor.

  1. MÜSTEHAB: Peygamberimizin ara sıra yaptığı ve güzel görülen işlerdir. Buna nafile denir. Nafile namazları ve nafile oruçları gibi… Yapan sevap kazanır.
  • MÜBAH: Yapıldığında sevabı, yapılmadığında da günahı olmayan işlerdir. Yatıp kalkmak, yemek içmek gibi… Zararsız şeylerdir.

1-HARAM: Yapılması kesin olarak yasak edilen işlerdir. Haramdan kaçınmak, haramı terk etmek sevaptır. Haram kılınan bir şeyi yapmak günahtır. Haramı inkâr eden ise dinden çıkar.  İçki içmek, yalan söylemek, ana babaya isyan..gibi.

2-MEKRUH: Haram gibi kesin olmamakla beraber, yapılması istenmeyen işlerdir. Mekruh ikiye ayrılır:

a)Tahrimen Mekruh: Harama yakın mekruhtur. Vacipleri terk etmek, güneş doğarken, batarken, tam zevalde iken namaz kılmaktır.

b)Tenzihen Mekruh: Helale yakın mekruh demektir. İkindi-

nin sünnetini terk etmek, sağ elle sümkürmek gibi.

1-MÜFSİD: Boşlanmış bir ibadeti bozan işlerdir. Namazda gülmek, oruçlu iken yiyip içmek gibi…

İnsanların yaptıkları işler dini açıdan bu sekiz konudan birine girer.

İnanalar, söyledikleri sözlerin, yaptıkları işlerin farkında olmalıdır. Bir anda insanı, dinden, imandan eden sözler ve davranışlar vardır.

Dinde bilmemek mazaret değildir. Bilecektir, öğrenecektir. Bilmek öğrenmek de dinin emridir.

Akaid ilmini ve fıkıh ilmini bilen imanını korumasını ve tam olarak ibadet etmesini bilir. Değilse şirke düşer, nasıl namaz kılacağını bilmez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir