MUHAMMED (AS) KİMDİR?

Muhammed (as) aylara haftalara sığdırılamaz. O bir ömre sığmaz.

 Devir, cahiliye devridir. Akla hayale gelmedik insanlık dışı kötülüklerinin yaygın olduğu bir devirdi. Bir kurtarıcı, bir rehber gerekiyordu. Cenab-ı Allah Muhammed kulunu kurtarıcı Peygamber olarak gönderdi.

O günkü durumu Kur’an şöyle ifade eder;

“İnsanların işledikleri kötülükler yüzünden, fesat her tarafı kapladı ve karada, denizde yayıldı.”(Rum:41)

Zulüm, ahlaksızlık, hırsızlık, gasb ve her türlü ahlaksızlık diz boyu idi.

Allah Rasulü gene Muhammed, zulme ve haksızlıklara uğrayanlara karşı ilgisiz kalamazdı, zayıflara, haksızlığa uğrayanlara yardım eden Hılfu-l Fudul Cemiyetine üye oldu.

Bir defasında Ebucehil, bir hıristiyanın malını almış vermemişti. Hıristiyan bu cemiyete başvurmuş Muhammed (as) Ebucehil’in kapısını yumruklamış, kapıyı açan Ebucehil’e sert bir dille” Falanın mallarını geri ver!” demişti. Ebucehil aldığı malları getirip kapının önüne koydu. Hanımı : “Ahmak şu gençten mi korkuyorsun? “ deyince Ebucehil ‘in cevabı: “Öyle deme, Muhammed ‘in iki yanında iki aslan vardı, beni parçalayacaktı” olmuştu.

O, en büyük insandır. “ Oda bir insandı ” diyenler oluyor, evet oda bir insandı ama insanların en üstünü ve en büyüğü idi.

Alemler O’nun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. Yeryüzünde onun kadar sevilen bir başkası olmamıştır.

 Allah O’nun için “ sen olmasaydın alemleri yaratmazdım”. -“ Sen en büyük ahlak üzerinesin.” (Kalem: 4)  Allah ona “habibim” demiştir.

O, Rasulü’s sekaleyndir (cin ve insanların peygamberidir) O, peygamberler peygamberidir. O,Muhammedü’l Emin’dir.

Düşmanları, Onun için “ O hiç yalan söylememiştir “ demiştir.

O cahiliye devrini kapatarak en büyük devrimi yapmış Asr-ı Saadet devrini yaşatmıştır.

İngiltere’de ”George (Corc)” isminden sonra ikinci sırada çocuklara “Muhammed” adı verilmektedir. Bulgaristan’da en çok peygamberimizin isimleri verilmektedir.

Dedesine neden “Muhammed” adını verdin dediler. Abdulmuttalib : “Umarım gökte Hakk yerde halk onu övecektir“ demişti.

Annesi Amine vefat ederken : “ Hiç üzülmüyorum, insanlığa en hayırlı evlat bırakıyorum” demiştir.

Adı Kelime-i tevhid, kelime-i şehadette Cenab-ı Allah’ın adı ile beraber söylenir.

Kur’an’da bir çok defa : “ Allah’a ve Rasülüne itaat edin ! “ emri geçer.

Kendisi kendini şu sözlerle anlatmıştır: 

“ Rabbimin katında benim on ismim var:

*BenMuhammed’im

*Ben Ahmed’im

*Ben Mahmud’um (övülen)

*Ben Mahiyim (Benimle Allah inkarcılığı mahvedecektir.)

*Ben Haşir’im (Allah kullarını benim izimde toplayacaktır.)

*Ben Rahmet peygamberiyim *Ben tevbe peygamberiyim *Ben kahramanlık peygamberiyim

*Ben mukaffiyim (İnsanları Allah’ın yoluna yöneltirim)

*Ben insanlığı kemâle erdirenim” (Müslim Fazail: 126 )

O’nsuz olmaz. Cenab-ı Allah : “ sen olmasaydın alemleri yaratmazdım “ buyurmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir