MUHAMMED (AS) IN TEBLİĞ VE HATALARI DÜZELTMEDEKİ SÜNNETLERİ

Cenab-ı Allah’ ın emrine göre:

 • “Kalk uyar!”   (Müddessir: 2)
 • “En yakın akrabanı ikaz et!”   (Şuara: 214)
 • “Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.”   (Tahrim: 6)  İnsanlar uyarılacaktır, ikaz edilecektir ve korunacaktır.

Peygamber (as) ın davetinin özü: “Müslüman ol kurtul” olmuştur.

Bir hata, bir yanlışlık görünce Allah Rasûlü şöyle bir yol izlemiştir:

 • “Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum”, “Bazılarınızı şöyle şöyle yapar görüyorum” der asla kırmaz, utandırmaz, mahcup etmezdi.

Hataları düzeltirken de rencide etmezdi. “Falana ne oluyor ki şöyle diyor, şöyle yapıyor” derdi.

Karşısına aldığı bir kimseye yumuşak söz söyler, affedici olarak davranırdı. Düzelmesi için de dua ederdi.

Bir insanın hayra ve hidayete sebep olması için elinden geleni yapardı.

Hz. Ali (ra) şöyle demiştir:

 • “Allah’ a yemin ederim ki senin vasıtanla bir tek kişiyi Allah’ ın hidayete kavuşturması, dünyalık kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.”   (Buhari, Nebi: 9)

Bir hadislerinde de:

 • “Hidayete davet edene kendisine tabi olanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da bir şey eksiltmez.”   (Müslim, İlim: 16)
 • “Hayra sebep olana, o hayrı yapanın ecri kadar ecir vardır.”   (Müslim, İmaret: 133)  buyurmuştur.

Allah Rasûlü, ayıp araştırmaz, ayıplamaz ve hakaret etmezdi. Şöyle buyururdu:

 • “Kim müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah’ da ahirette onun ayıbını örter.”  

(Riyaz üs-Salihın: 231)

 • “Bir kimse, birini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez.”  

(Tirmizi, Kıyamet: 53)

 • “Bir kimseye şer olarak bir kardeşine hakaret etmesi yeter.”   (Riyaz üs-Salihın: 1605)  buyurmuşlardır.

Hataları düzeltmede sünnetler nelermiş:

 1. Uyarı, ikaz, koruma, kollama, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek ve Allah’ ın dinini anlatmak sünnettir.
 2. İnsanların hatalarını yüzüne vurmamak, yumuşak söz söylemek sünnettir.
 3. İnsanların hayrını istemek ve dua etmek sünnettir.
 4. Başkalarını kınamamak, ayıplamamak ve hakaret etmemek sünnettir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir