MUHAMMED (AS) IN DÜNYAYA BAKIŞINDAKİ SÜNNETLER

Rasûlallah (sav) dünyaya ihtiyacı ve yeteri kadar önem verirdi. Dünyaya meyledip de ahireti unutmayı asla tasvip etmezdi.

Şöyle buyururdu:

 • “Allah’ a yemin ederim ki, bu dünyanın Allah yanında sivrisinek kanadı kadar değeri yoktur.”   (Ramuz el-Ehadis: 4/7)
 • “Dünyada garip bir yolcu gibi olun.”   (Buhari, Riyaki: 2)
 • “Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır.”   (Ramuz el-

Ehadis: 128/2)

 • “Mal, dünya fitnesidir.”   (Riyaz üs-Salihın: 483)
 • “Gözünüzü dünya işlerine kaptırıp ahireti unutmaktan sakının.”   (Age: 481)
 • “Dünya tatlı ve manzarası caziptir.”   (Age: 461)
 • “Ahirette dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden aldığı suyu göz önüne getirsin.”   (Age: 465)
 • “Dünya mü’minin zindanı, kafirin cennetidir.”   (Age: 472)

Sünnetler:

 1. Dünyaya meylederken yeteceği kadar talep etmek sünnettir.
 2. Dünyada yolcu gibi davranmak sünnettir.
 3. Dünya fitnesine kapılıp ahreti unutmamak sünnettir.
 4. Dünya ve ahiret dengesini kurmak sünnettir.
 • “İki kimseye gıpta edilir: Çok Kur’an okuyana, Allah’ ın verdiği malı infak edene.”  

(Age: 574)

 • “Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir.”   (Tirmizi, Hudûd: 24)
 • “Ya Aişe! Kıyamet günü en şiddetli azaba uğrayacak kimseler, yaratmak hususunda Allah’ a benzemeye uğraşanlardır.”   (Age: 653)
 • “Sûret yapanlar, kıyamet günü azaba uğrayacaklar ve kendilerine: “yarattığınız sûretlere can verin bakalım” denilecektir.”   (Sahih-i Buhari Tec.Sarih: 2002)
 • “Hasedci, koğucu, falçı bizden değildir. Bende onlardan değilim.”   (Tirmizi Birr: 79) – “Kim çalınan bir malı için gaipten haber verene gidip bir şeyler sorarsa ve onun söylediklerini tasdik ederse, o kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz. (üzerinden borç düşse bile sevaba nail olamaz)”   (Age: 1701)
 • “Bir şeyden uğursuzluk çıkarmak şirktir.”   (Tirmizi, Siyer: 47)

Büreyde (ra) şöyle der:

 • “Allah Rasûlü hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.”   (Riyaz üs-Salihın: 1708)
 • “Allah Rasûlü ancak yola çıktığında “uğurlar olsun” “Hayırlı muvaffakiyetler” demesini severdi.”   (Tirmizi, Siyer: 47)
 • “Bir kimse dinde olmayan bir şey ortaya koyarsa o şey merduttur.”   (Riyaz üs-Salihın: 168)
 • “Üç kimseye lânet ederim: zalim yönetici, açıkça günah işleyen günahkâr, sünnetimi yıkan bid’atcı”   (Ramuz el-Ehadis: 276/1) – “Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecek. İşte o zaman benim sünnetime uyun. Sonradan çıkan işlerden sakının, zira o bid’attır. Her bid’at da sapıklıktır. Her sapıkta cehennemdedir.”   (Age: 157/5)
 • “Sünnet hududunda yapılan az amel, bid’at dairesinde yapılan çok amelden hayırlıdır.”   (Age: 319/13)
 • “Karışıklık zamanında ibadet etmek, benim yanımda hicret etmek gibi sevaplıdır.”  

(Riyaz üs-Salihın: 1371)

Sünnetler:

 1. İbadet edenden, ilim öğrenenden ve hayır işlerine koşandan başkasına gıpta etmemek sünnettir.
 2. Resim ve heykelden uzak durmak sünnettir.
 3. Falcıdan, büyücüden uzak durmak sünnettir.
 4. Uğur uğursuzluk aramamak sünnettir.
 5. Sonradan uydurulan, dinden olmayan şeylerden uzak durmak sünnettir.
 6. Karışıklık zamanlarda fitneden, fitneciden, bid’atciden uzak durmak ve ibadetlere sarılmak sünnettir.

Rasûlallah (sav) boş sözü, manasız şeylerle uğraşmayı, faydasız ve kendini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmayı sevmezdi. Şöyle buyurmuştur:

 • “Sağlık ve boş vakit, insanların çoğunun aldanıp değerlendirmediği iki nimettir.”   (Sahih-i Buhari Ter.Sar: 2088)
 • “Dedikoduyu, çok soru sormayı ve mal telefini (israfı) terk edin.”   (Ramuz el-Ehadis:

284/11)

 • “Kişinin İslâmî güzelliklerinden biri de; manasız ve faydasız, kendini ilgilendirmeyen

şeyleri terk etmesidir.”   (Seçme Hadisler: 29/34)

 • “Bir kimsenin kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, iyi Müslüman oluşundandır.”  

(Tirmizi, Zühd: 11)

 • “Ya hayır söyle ya da sus.”   (Buhari Edep: 31)
 • “Her işittiğini söylemek, kişiye günah olarak yeter.”   (Ebu Davut Edep: 80)

Peygamber (as) Enes bin Malik’ e şu öğüdü vermiştir:

 • “Ey Enes! Gücün yettiği kadar kalbinde kötülük olmadan gecelemeye ve sabahlamaya çalış. Bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi ihya eder ve yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle beraber olur.”   (Tirmizi, Edep: 63)

Sünnetler:

 1. Boş söz söylemekten, manasız ve faydasız şeylerle uğraşmaktan kaçınmak sünnettir.
 2. Dedikodudan ve çok soru sormaktan, israftan kaçınmak sünnettir.
 3. İnsanın kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi sünnettir.
 4. Kötü duygu, düşünce ve davranışlardan kaçınmak sünnettir.
 5. Peygamberin sünnetini yaşamak ve yaşatmak, peygamber (as) ile cennette beraber olmayı sağlayacaktır.

Rasûlallah (sav) her konuda ölçülü, tedbirli ve temkinli olmamızı istemiştir.

 • “Akşama ulaştığında sabahı gözetme, sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık için hayatın boyunca da ölümün için tedbirli ol.”   (Buhari, rikak: 3)
 • “Sizden biri kardeşine silahı doğrultmasın. Çünkü hiç bilmez, şeytan belki elini hareket ettirirde onu öldürür.”   (Sahih-i Buhari Ter.Sar: 2188)

Bundan başka peygamber (as) ın emrine göre; denge bozulmayacaktır. Deve sağlam kazığa bağlanacak ondan sonra tevekkül edilecektir. Elden gelen yapıldıktan sonra dua edilecek, hayırla sonuçlanması için dua edilecektir. Etrafı çevrili olmayan damda yatılmayacaktır. Gece ateş söndürülmeden yatılmayacaktır.

Sünnetler:

 1. Ölçülü yaşamak, her şeyin tedbirini almak ve sonuca hazır olmak sünnettir.
 2. Ahirete sorguya suale hazırlıklı olmak sünnettir.
 3. Silahla şaka yapmamak sünnettir.
 4. Dengeyi bozmamak sünnettir.
 5. Gerekeni yaptıktan sonra tevekkül etmek, dua etmek sünnettir.
 6. Etrafı çevrili olmayan yerde yatmamak sünnettir.
 7. Gece yatarken her tarafı iyice kapatmak ve ateşi söndürmek sünnettir.

Rasûlallah (sav) olayları, rüyaları hep iyiye yorar, asla ümitsiz ve karamsar olmazdı. Bu konu da şunları söylemiştir:

Büreyde (ra) şöyle der:

 • “Allah’ ın elçisi, bir şeyi kötüye yormazlar, iyiye yorarlardı.”   (Ramuz el-Ehadis:

545/15)

 • “Adam, insanlar helak oldu dediğinde (kendini üstün görerek böyle derse) kendisi onların en fazla helak olanıdır.”   (Age: 56/10)
 • “Temenni ettiğiniz şey, (ümit ettiğin) bir misli fazlasıyla sana verilecektir.”   (Riyan üs-

Salihın: 1925)

 • “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, günah işleyen bir topluluk yaratır, onlar istiğfar eder de Allah’ da onları af ederdi.”   (Age: 426)
 • “Ölürken Allah’ a husn-ü zan ederek ölün.”   (Age: 444)

Sünnetler:

 1. Bir şeyi iyiye yormak, iyi tarafından bakmak ve sonucun iyi olacağını ümit etmek sünnettir.
 2. İnsanlar bozuldu, ortalık çok kötü diyerek karamsar olmamak sünnettir.
 3. Günahların af olmayacağını düşünmeyip, affı, şefaati ve cenneti ümit etmek ve iyi zanda bulunmak sünnettir
 • “Güneş ve ayın tutulduğunu gördüğünüzde namaz kılın.”   (Buhari Küsûf: 2)

Peygamber (as) güneş ay tutulmalarında başka bir şey yapmamış hep namaz kılmıştır. Bu, tutulma bitinceye kadar devam etmiştir.

 • Güneş ve ay tutulmalarında namaz kılmak sünnettir.

Rasûlallah (sav) temizliğe ve insan sağlığına büyük önem vermiştir. Demiştir ki: – “Bedenlerinizi açlık ve susuzlukla zayıflatınız, etlerinizi azaltınız, yağlarınızı eritiniz. Böylece onları cennette misk ve kâfur ile karıştırılmış temiz etle değiştirmiş olursunuz.”  

(Ramuz el-Ehadis: 8/13)

 • “Misvak ağzı temizler, Allah’ ın rızasını kazandırır.”   (Riyaz üs-Salihın: 1207)
 • “Eğer ümmetime zorluk verecek olmasaydım, onlara her abdest alışlarında misvak kullanmalarını emrederdim.”   (Buhari, Cuma: 8)
 • “Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlılarından biri, kan aldırmaktır.”   (Ramuz el-Ehadis:

149/6)

 • “Allah verdiği derdin devasını da yaratmıştır.”   (Sahih-i Buhari Tec. Sarih: 1959) – “Ey Allah’ ın kulları tedavi olun. Çünkü Allah yarattığı her hastalık için mutlaka bir şifa ve deva yaratmıştır. Ancak ihtiyarlık ve ölüm hariç.”   (Tirmizi, Tıp: 2)
 • “Sıtma ve ateşli hastalıklarda bir kırba suyu başından döküp yıkayınız.”   (Ramuz el-

Ehadis: 530/4)

Allah Rasûlü (sav) şu tavsiyelerde de bulunmuştur:

 • Aileden rahatsız olana bal şerbeti içirin.
 • Çörek otu ölümden gayrı her derde devadır.
 • Hastalıklar için kan aldırın.
 • Az yiyin az uyuyun.
 • Hasta olan deveyi sağlam devenin yanına sokmayınız.
 • Ateşli hastalıklarda soğuk su ile serinletiniz.
 • Hastalarınıza okuyup dua ediniz.

Sünnetler:

 1. Sağlığa temizliğe dikkat etmek sünnettir.
 2. Fazla kiloları vermek sünnettir.
 3. Misvak kullanmak sünnettir.
 4. Kan aldırmak sünnettir.
 5. Hastalıklar için tedavi olmak, çare aramak sünnettir.
 6. Az yemek ve az uyumak sünnettir.
 7. Hastalıkların bulaşmasını önlemek için dikkatli olmak sünnettir.
 8. Hastalıklar için tedavi olduktan sonra okumak ve iyileşmesi için dua etmek sünnettir.

SELÂM SANA EY NEBÎ

Zerreler adedince,

Selâm sana ey Nebî,

Her lâhza, gündüz, gece,

Selâm Sana ey Nebî!..

              En has, en pâk kelâmla,

Kar gibi ak kelâmla,

              Kur’an’ la, Hak kelâmla,

              Selâm Sana ey Nebî!..

Hep âheste âheste,

Bülbül çağlar kafeste,

Her saat, her nefeste,

Selâm Sana ey Nebî!..

              Nice bin sevdâlın var,

              Sensin âleme medâr,

              Yağmur damlası kadar,

              Selâm Sana ey Nebî!..

Vurdukça yürek tık tık,

Hesap edilmez artık,

Gönderir her yaratık,

Selâm Sana ey Nebî!..

              Sensin varlığa sebep,

Yakar bizi aşkın hep,

              Verir her gonca-i leb,

              Selâm Sana ey Nebî!..

Tenin sanki bir ipek,

Sultan Sensin bize tek,

Gitmede çiçek çiçek

Selâm Sana ey Nebî!..

              Kâh farz, kâh olur Sünnet,

              Bunun bahâsı Cennet,

 Gönderir kutlu ümmet,  Selâm Sana ey Nebî!..  Essalü vesselamü aleyke

              Ya Rasûlallah!                                                 M. Necâti BURSALI

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir