MUHAMMED (AS) I RÜYADA GÖRMEK

Peygamber efendimiz şöyle buyurur:

  • “Bir kimse beni rüyada görürse, uyanıkken görmüş gibidir. Zira şeytan benim sûretime giremez.”   (Ramuz el-Ehadis: 421/1)
  • “Bir kimse beni rüyada görürse, muhakkak ki o, cehenneme girmez.”   (Age: 421/3) Peygamber (as) ın bildirdiğine göre peygamberimiz rüyada görülebilir.

Her müslüman peygamberini rüyada görmek ister ama çok az müslüman görebilir.

Peygamber (as) ı görmek istemek yeterli değildir. Peygamber (as) ı görebilmek için:

  1. Allah Rasûlü’nü çok sevmek gerekir.
  2. Her konuda O’na uymak gerekir.
  3. Peygamberin sünnetine sıkıca sarılmak gerekir.
  4. Emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak gerekir.
  5. Günah kirlerinden temizlenerek aradaki perdeyi kaldırmak gerekir.
  6. Peygambere çok salavat getirmek gerekir.

Peygamberi rüyada görmek için şu dua okunur: “Allahümme Rabbe’l-bedeti’l harâm, ve’ş-şehri’l-haram. Ve’l-haremi’l-haram. Ve’r-rükni ve’l-makam. İkra’alâ Nebiyyinâ Muhammedin Aleyhissalâtü vesselâm minne’s-selâm…”

“Ey haram beldesinin, haram ayının, haram olan haremin ve rükn ile makamın Rabbi olan Allah’ım, Nebîmiz Muhammed Aleyhisselâm’a benden selâm ulaştır ve ona olan sevgi ve hürmetimi duyur.”

Bir insan peygamber (as) ı görmek isterde göremezse üzülmemelidir. Onun peygamberini görememesi, peygamber onu sevmiyor, istemiyor anlamına gelmez. Görmek isteyen herkes peygamberi görecek diye bir şey yoktur.

Allah Rasûlü’nü dünyada görmeyen ve rüyada göremeyen ahirette görür. Şefaatine nail olur. Çünkü Allah’ın Rasûlü’nü sevene, O’nu arzulayana, sımsıkı sünnetine yapışana şefaat vacip olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir