Muhammed (as) a uymayanın hali

Kur’an’da Cenab-ı Allah Muhammed (as) a uymayanın halini şöyle bildiriyor:

 • “Kim Allah’a ve peygambere karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.”   (Nisa: 14)
 • “Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim peygambere karşı çıkar ve inananların yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.”   (Nisa: 115)
 • “De ki: Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.”   (Al-i İmran: 32)
 • “Allah ve Rasûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi arzularına göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah’a ve Rasûlü’ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.”   (Ahzab: 36)
 • “Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.”   (Azab: 66)
 • “O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der: Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım!”   (Furkan: 27)

Kim uymaz?

 • Peygamber (as) a Ebu Cehil, Ebu Lehep gibileri cehaletinden ve inadından uymaz.
 • İslâm’ı içine sindiremeyenler uymaz.
 • İslâm’ın emir ve yasaklarını yerine getiremeyenler uymaz.
 • İslâm’ı bilmeyen peygamberi tanımayan ve Allah’a itaat etmeyenler uymaz.
 • Kısaca işine gelmeyenler uymaz.
 • Kısra, peygamberin mektubunu yırttı. Peygamber: “Parça parça ol” dedi. O sırada Kısra’nın oğlu babasını parçalayıp öldürdü. 
 • Peygamber, sol eliyle yiyene “Sağ elinle ye” dedi. Gururundan “yiyemiyorum” deyince, “yiyemez ol” dedi. O kişi bir daha sağ elini kullanamadı.
 • Bir zad önce sol ayakkabısını giymişti. Kendisine hafiften bir ses “öküz” dedi. Bir sünneti terkettim, adım öküze çıktı deyip, düşüp bayıldı.
 • Beyazıd-ı Bistamiye bir kişiyi çok övmüşlerdi. Gidip görmek istedi. Onun Kıble tarafına tükürdüğünü gördü. O’na saygısı olmayanla tanışmadan döndü.

Mescid kuşu Salebe, peygambere uymayı bıraktı. Cenaze namazı bile kılınmadı. Kim peygambere uymazsa helâk olur.

Nasıl peygamberimizin sağlığında O’nu sevenler ve O’na uyanlar kurtulduysa, Asr-ı Saadet devrini yaşadıysa, uymayanlar da helâk olduysa, Nuh (as) a, Musa (as) a uymayanlar mahvolduysa, bugün de Allah’ın insanlığın kurtuluşu için gönderdiği son peygamber Muhammed Mustafa (sav) e uymayanlarda helâk olanlardan olacaktır. 

Burada mescid kuşu Salebe’yi örnek verebiliriz. Peygamber (as) onun için “Yazık oldu Salebe’ye” demiştir. Uhut’ta okçular uymadı, sıkıntıya düştü. 

Allah’a inanıp peygambere inanmayan, Alah’a itaat edip, peygambere itaat etmeyen cennete gider mi?

İnanmanın manası itaat etmektir. Sonra peygamberin şefaat etmediği bir kimse nasıl cennete gidecek?

Hz. Ömer (ra) müslüman olmadan “Eşeğim müslüman olsa ben müslüman olmam” diyordu. Eşeği müslüman olmadı ama o müslüman oldu. Peygambere uydu kurtuldu. 

Bütün bid’at ve hurafelerin kaynağı peygamber (as) ın sünnetini tanımamaktır. Sünnetsiz peygambersiz din olmaz. Sünnete uymak Allah’ın emridir. Sünnet olmayınca, farzın bile zevki olmaz.

Peygamberimiz şöyle buyurur:

 • “Sünnet hududunda yapılan az amel bid’at dairesinde yapılan çok amelden hayırlıdır.”   (Ramuz el-Ehadis: 319/13)
 • “Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetimi ayakta tutan kimseye bir şehit sevabı vardır.”   (Age: 226/18)

İslâm’ın güzelliklerine rağmen bugün bakıyorsun; yoksulluk çeken müslüman, ağlayan müslüman, ölen müslüman, sömürülen müslüman, itilip kakılan müslüman. Neden? Sebep elbette eksikliklerimizdir. Kur’an’daki ve sünnetteki İslâm’ın yaşanmamasıdır.

Geçmişte Asr-ı Saadet yaşanırken, Osmanlılarda ve Selçuklularda Kur’an ölçüdür. Allah Rasûlü’nün sünneti hayat tarzıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir