MUHAMMED (AS) A SALEVAT GETİRMEK

Peygamber (as) üzerine salevat getirmemizi Cenab-ı Allah emretmiştir. Şöyle buyurur:

 • “Allah ve melekleri peygambere çok salevat getirirler. Ey müslümanlar! Siz de O’ na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.”   (Ahzab: 56)

Bu emre göre müslüman ne diyecek, nasıl salevat getirecektir? Her müslüman:

“Allahümme Salli ala Muhammed” “Sallallahü aleyhi vesellem” diyecektir.

“Esselatü vesselamü aleyke ya Rasulellah” demek de Allah Rasülüne selâm göndermektir. Salevat getirmemizi peygamber (as) da istemiştir. Şöyle buyurur:

 • “Şefaatime hak kazananlar benim üzerime en çok salevat getirenlerdir.”   (Riyaz’üs-

Salihın: 1427)

 • “Kıyamet günü müslümanların bana en yakın olanları benim üzerime en çok salevat getirenlerdir.”   (Tirmizi, Vitir: 21)
 • “Üzerime salâvat getirin, o bana ulaşır.”   (Ebu Davut, Salat: 201)
 • “Bana Cuma günleri bolca salâvat getirin.”   (İbn-i Mace: 80)
 • “Kim bana salâvat getirirse, Allah ona on misli mağrifet ile karşılık verir.”   (Müslim, Salat: 70)
 • “Kıyamet gününde insanların bana en yakını bana en çok salâvat getirenidir.”   (Müslim Vitr: 20)  buyurmuşlardır.

Salâvat getirmek, Hz. Peygamberi sevmenin işareti, O’ na yakın olmanın alâmetidir. O’ nun sizi ne kadar sevmesini ve şefaat etmesini istiyorsanız o kadar çok O’ na salâvat getiriniz.

İslâm Evliyâları salâvatla meşgul olmuşlar, bize de Peygamber üzerine salâvat getirmemizi tavsiye etmişlerdir.

Musa Peygamber zamanında kötü hayat yaşayan biri ölür. Cesedini çöplüğe atıverirler. Cenab-ı Allah Musa’ ya şöyle vahyeder: “Falan kulumun cenaze namazını kıl, defnet” Musa “Ya Rabbi o ne yaptı ki, senin rızanı kazandı?” diye sorar. Cenab-ı Allah:

 • “O, Tevrat’ ı okurken Habibimin ismini gördü, O’ na salâvat getirdi. Gözleri yaşardı. O’ na kavuşup inanmayı arzuladı.” buyurur.

Peygamber (as) a salâvat getirmenin faydaları şunlardır:

 • Salâvat getiren, Allah’ ın emrini yerine getirdiği için O’ nun rahmetine mazhar olur.
 • Salâvat getiren, peygamber (as) a yakın olur. O’ nun şefaatini hak eder.
 • Salâvat getirmek, dua ve ibadetlerin kabulüne sebep olur. Sıkıntı ve stresin gitmesine sebep olur. İnsanı rahatlatır.

Salâvat getirmemek, Allah Rasûlü’ ne selâm göndermemek insanı peygamber (as) dan uzaklaştırır. Bu konuda peygamber (as) şöyle demiştir:

 • “Cimri o kimsedir ki, yanında ben anıldığımda saletü selam getirmez.”   (Ramuz el-

Ehadis: 194/7)

 • “Yanında adım anıldığı halde üzerime salâvat getirmeyenin burnu sürtülsün.”   (Riyaz’üs-Salihın: 1429)

Bir hadislerinde de kulak çınlaması anında peygamber (as) şöyle dememizi istemiştir:

 • “Sizden birinizin kulağı çınladığı zaman beni ansın, üzerime salâvat getirsin ve şöyle desin: “Beni ananı Allah’ ta hayırla ansın.””

Demek ki, kulağı çınlayan kimse, önce salâvat getirecek sonra da: “Beni ananı Allah’ ta hayırla ansın.” diyecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir