Miraçta verilen emirler nelerdi?

-Elli vakit namaz sevabına denk beş vakit namaz.

-Allah’a şirk koşmayana cennet vadi.

-Bakara Suresinin son iki ayeti.

286. ayette: “Allah her şahsı kendi gücünün yettiği kadar sorumlu tutar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şeyde kendinedir. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmiyeceği işlerde yükleme! Bizi af et! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardımet!” diye yalvarıp dua etmemiz istenmiştir. Bu ayet için özellikle yatmadan okuyana bu yeter” buyurmuştur.

-İsra Suresi’nin 22. 37. Ayetleri vahyedilmiştir. Bu ayetlerde de emir şu idi:

1-Allah ile beraber başka bir tanrı edin me!

2-Allah’tan başkasına kulluk etme.

3-Ana babaya iyi muamele et “öf” bile deme!

4-Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver.

5-İsraf edip saçıp savurma

6-Cimrilik etme.

7-Evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin.

8-Zinaya yaklaşmayın.

9-Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın.

10-Yetim malı yemeyin.

11-Ölçtüğünüz zaman doğru ölçün.

12-Hakkında bilgi sahibi olmadığının ardına düşme.

13-Kibir azametle yürüme.” Özet olarak bunlar emredilmiştir.

-İbrahim (as) miraçta peygamber )as)a: “Ümmetine selam söyle cennete fidanın diksinler” demiş. Peygamber (as) “Nasıl diksinler? Diye sormuş.  İbrahim (as): “Sübhanellahi velhamdüillahi vela ilahe illellahü vallahü ekber. La havle vela kuvvete illa billah” desinler diye cevap vermiştir.

(Bu zikir teşbih namazının tesbihatıdır)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir