Miraçta Allah’ı gördü mü?

Cenab-ı Allah Miraçta Peygamberine tecelli etmiştir. İnsanın göz yapısı O’nu görmeye müsait olmadığı için Allah Resulü Cenab-ı Allah’ı görememiştir.

Daha önce Musa (as)a da tecelli etmiş. O da görmek istemiş fakat görememiştir. Bu olay Kur’an’da şöyle bildirilmiştir:

“Musa tayin edilen zaman da geldi. Rabbi Onunla vasıtasız olarak konuştu. Musa “Ya Rabbi bana cemalini göster seni göreyim” dedi. Kendisine “Sen beni göremezsin. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa, sen beni görürsün” denildi.

Rabbi o dağa tecilli edince, dağ yerle bir oldu. Musa bayıldı. Ayıldığı zaman: “Allah’ım seni tenzih ederim, sana tövbe ettim” dedi. (A’raf:143)

Ayrıca En’am Suresinde “O’na gözler erişemez” buyrularak Allah’ın görülemeyeceği bildirilmiştir. Allah maddi varlık değildir. Onun için dünya da Allah’ı göremeyiz. Allah’ı mü’minler cennette göreceklerdir. Bu Kur’an’da şöyle bildirilmiştir: “O günde yüzler parlak olduğu halde Rabbine bakacaktır. Nice yüzlerde o gün somurtup kararacaktır” (Kıyamet:22-24)

Peygamber (as) miraçtan döndükten sonra

-Allah’ı gördün mü? Diye sorulmuş o da:

-O, bir nurdur nasıl göreyim” cevabını vermiştir. Dolunay halindeki aya bakıp siz cennette bu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz” buyurmuştur. (R. Salihın:1055)

Bir hadislerinde de: “Allah’ı görmek kimseye mümkün ve muvafık değildir” buyurmuştur. (Prof. Dr. İ. Canan Hadis Ans:17/1328)

İmam-ı Azam, peygamberimizin kalp gözü ile gördüğünü ifade etmiştir.

**

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir