MİRAC OLAYI

Miraç, zaman ve mekanın dışında gerçekleşen bir olaydır. İdrakın dışında,iman meselesidir.

Miracın kelime anlamı yükseliş, yüceliş anlamlarına gelir.

Peygamber (as)ın geceleyin Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya oradan da yüce Allah’ın huzuruna yükselmesine miraç olayı denir. Bu olay sırlarla dolu kutsal bir yolculuktur.

Bu yolculuk, peygamber (as)ın en önemli mucizelerinden biridir.

Miraç olayı Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin ifadeleriyle sabittir. Miraç olayından şüphe eden veya inkar eden küfre girer.

Bu gecede Cenab-ı Allah mü’minlere ikramlarda bulunmuş, ders almamız için Allah Resulune  bazı cennet ve cehennem manzaralarını göstermiştir. Ayrıca az zamana büyük olaylar, az zamana büyük ibadetler ve sevaplar sığdırılmıştır.

Miraç gecesi, Kadir gecesinden sonra en önemli gece olduğu bildirilmiştir. Çünkü bu gece sevgili peygamberimiz Allah’ın huzuruna davet edilmiştir.

Bu daveti Kur’an-ı kerim şöyle bildirmiştir.

-“Bu gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işiten,g örendir.” (İsra Suresi:1)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir