Miraç mucizesi gerçektir

Allah Resulü, uyanık iken bizzat bedenen göğe yükselmiştir. Peygamber (as) rüyada değildir. Bizzat uyanıkken, bedenen olmuştur.

Allah Resulü miraç olayını ashabına şöyle anlatmıştır:

-“Ben Kabe’de iken biri geldi. Benim kalbimi temizledi, beni Burak’a bindirdi. Cebrail beni götürdü. Bana:

-Sen Sema’nın ziyaretine davetlisin” dedi.

Birinci katta:

-Gelen kim? dendi.

-Cibril’im

-Yanındaki kim?

-Muhammed

-O na Miraç daveti geldi mi?

-Evet” dedi. Orada Adem’i gördüm. Bana:

-Salih evlat hoş geldin” dedi.

İkinci katta Yahya ve İsa peygamberleri gördüm. Selamlaştık.

Üçüncü katta Yusuf peygamberle selamlaştım.

Dördüncü katta İdris Peygamberi gördüm. Onunla da selamlaştık.

Beşinci katta Harun peygamberle selamlaştık.
Altıncı katta İbrahim Peygamber bana hoş geldin Salih evlat” dedi.

Daha sonra Sitret’ül müntehaya geldik. Orada iri iri meyveler vardı. 4 Nehir gördüm. Bana 50 vakit namaz emrolunda. Musa Peygamber, ümmetin bunu yapamaz diye geri gönderdi, gide gele 50 vakit sevaba denk 5 vakit namaz emrolundu. (Prof. Dr. İbrahim Canan, Hadis Ans:15/259)

Peygamber (as) göğe çıkışını bu şekilde anlatmıştır. Peygamber (as) Allah’a yükselirken dünya kirinden temizlenmiş. Burak’a bindirilmiş Mescid-i Aksa’da peygamberlere namaz kıldırmıştır.

Bu olay Cenab-ı Allah’ın kuvvet ve kudretini gösteren bir olaydır. Bizim imanımızı artırması gereken bir olaydır. Bu bir mucizedir. Şüphe ve inkarı küfrü gerektirir. Çünkü hakkında sure ve ayet vardır. Bir de peygamber (as)ın ifadeleri vardır.

Miraç olayını peygamberden dinleyen ashabı O’nu söylüyorsa doğrudur” demiştir. Sıddık ünvanını almıştır.

Ümmü Hâni (ra)da elini peygamberin omuzuna koyarak:

-Ey Allah’ın Resulü bu olayı herkese anlatma, yoksa imanı zayıf olanlar seni yalanlarlar ve seni üzerler” demiştir.

Allah Resulü:

-Allah’a yemin olsun ki ben bu olayı herkese anlatacağım” cevabını vermiştir.

Miraç olayı, Hz. Peygamberin Allah’ın huzuruna kabul olayıdır. Buna, Allah’ın gücü yetmeyecek midir?

Hayatında asla yalan söylemeyen peygamber(as) yalan mı uydurmuştur?

Bu olayı Ebu Cehiller, Ebu Lehepler inanmamıştır. İnanmadıkları için küfür içinde kalmışlardır.

Cenab-ı Allah Musa (as)a Tur Dağında, peygamber (as)a gök yüzünde tecelli etmiştir. O’na Allah “Habibim” demiştir. “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” demiştir. O’nu âlemlerin efendisi kılmıştır. Cebrail’in “geçemem” dediği sınırı geçmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir