MEZHEPLER

Mezhep, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş demektir. Dini manada mezhep, dinde ehil bir İslam aliminin görüşlerine denir.

Her Müslüman’ın dini doğrudan, asıl kaynaklarından öğrenmesi ve inancını doğru bir şekilde yaşaması mümkün değildir. Bu durumda bir mezhebe göre yaşamak ve dini sorumluluklarını yerine getirmek gerekir.

Mezhepler ikiye ayrılır:

a-     Fıkhi Mezhepler:

Fıkıh bir Müslüman’ın dinin emir ve yasaklarını bilmesi demektir. Fıkıh bilmek, ibadetlerin ve dini görevlerin nasıl yapılacağını bilmektir. Onun için fıkıh, ibadetten önce gelir. Çünkü itikat bozukluğu ve ibadetlerin doğru dürüst yapılmaması, amellerin boşa gitmesine neden olur.

Dört hak mezhep vardır:

 1. Hanefi Mezhebi:

Kurucusu, İmam-ı Azam Ebu Hanife’dir. En yaygın olan mezheptir.

 • Şafi Mezhebi:

Kurucusu İmam-ı Şafidir.

 • Maliki Mezhebi:

Kurucusu İmam-ı Maliktir.

 • Hanbeli Mezhebi:

Kurucusu, Ahmet b. Hanbel’dir.  

Görüldüğü gibi bu mezhepler, kurucularının adları ile anılmaktadır. Bu kişiler mezhep kurmak için ortaya çıkmamışlardır. Kimseye de “ gelin benim mezhebime girin” dememişlerdir. Her biri görüşlerini açıklamışlar, kim hangisini tercih ettiyse o mezheple amel etmişlerdir.

Gerekiyorsa, mezhep değiştirilebilir.

Kimse işine geldiği şekilde değişik mezhep görüşleriyle amel edemez.

b-    İtikadi Mezhepler:

İtikat, inanç demektir. İslam’ın inanç sistemi altı madde halinde toplanmıştır:

 1. Allah’a iman,
 2. Meleklere iman,
 3. Kitaplara iman,
 4. Peygamberlere iman,
 5. Ahirete iman,
 6. Kadere iman,

Başta sahabe iman konusunda herhangi bir problem olsa, Hz. Peygambere baş vurur, sorusunu sorar, cevabını alırdı, hata etmezdi. Allah

Resulünün vefatından sonra sorular soruldu ve cevap arandı. Görüşlerin ortaya konması ile itikadi mezhepler doğdu. Bunlar:

 1. Maturidi Mezhebi:

Kurucusu Ebu Mansur Muhammed’tir. İslam inancını sapık akımlara karşı Kur’an ve sünnete dayanarak savunmuştur.

 • Eş’ari Mezhebi:

Kurucusu Ali b. İsmail Eş’ari’dir.  

İslam düşüncesini sapık düşüncelere karşı ehl-i sünnet çizgisinde Kur’an ve sünnetten delillerle savunmuştur.

Bu iki mezhep kurucusu da sapık inanç ve düşüncelerin önüne geçip ehl-i sünnet mezheplerini oluşturmuşlardır. Allah onlardan razı olsun.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir