MEZHEP NEDİR?

Mezhep, yol, metot demektir.

Dinde mezhep uzmanlık derecesine ulaşmış din âliminin görüşleri ve açıklamalarıdır.

Dini konularda bilgiye herkesin doğrudan doğruya Kur’an’dan ve sünnetten çıkarıp öğrenmesi mümkün değildir. Bu sebepten din âlimlerinin görüş ve bilgilerine ihtiyaç vardır. Mezhepler Peygamber (as)’dan sonra ortaya çıkmıştır. Başlangıçta

Kur’an’da ayetlerin iniş sebebi biliniyordu. Sahabe devrinde din direk Peygamber (as)’dan öğrenilmişti.

Peygamber (AS)dan 60-70 yıl sonra İslam geniş bir coğrafya yayılmıştı. Yeni Müslüman olanlar, dinlerini öğrenmek için o devrin din alimlerine danışıp soruyorlardı onlarda cevaplıyorlardı.

Hiçbir mezhep imamı ben mezhep kuracağım veya mezhep kurdum diye ortaya çıkmamıştır. Halkın sorduğu sorulara cevaplarla mezhep oluşmuştur.

Dini bilgisi olan bir çok alim, halkın sorularına cevap vermiştir. Verilen cevaplar ve cevapların doğruluğu birde alimin yaşayışı itibariyle amelde dört hak mezhep ortaya çıkmıştır Peki, beşinci mezhep kapısı kapalımı?

Hayır, açıktır ama içtihat yapabilecek dereceye ulaşan yoktur.

Dört hak mezhep vardır. Bunlardan biri seçilir ona göre amel edilir. Hepsine birden uyulmaz veya işine geldiği gibi menfaatine uyan konularda istediğine uyulmaz. Zaruri hallerde mezhep taklidi yapılabilir. Evlilikte bölge değişikliğinde uyum sağlanamıyorsa mezhep değiştirilebilir.

Dini doğru yaşamak bir mezhebe uymak daha uygundur. Ayrıca mezhebe uymak yanlış yapma halinde vebalden kurtarır.

Hristiyan alemi, İslam ve Müslümana zarar vermek için mezhep düşmanlığı yaparlar ve mezhep kurucularını kötülerler. Kendilerindeki 124 tane mezhebi görmezler.

Misyonerler mezhepsizliği telkin ederler.

Gayeleri, birliği ıslama bağlı yaşamayı bozmaktır.

Şu bir gerçektir ki mezhepsizlik dinsizliğe uzanan köprüdür.

Birde mezhepler arası ayrılığı körükler İslam birliğini bozmak isterler. Ayrıca yeni mezhep kurdururlar. Bunlarla İslamdaki yaşam tarzını farklılaştırmak isterler.

Müslümanların bu tuzaklara düşmemesi gerekir. İngilizlerin Vahhabiliği kurdurması ve bazı şahısları öne çıkarıp Kur’an ve sünnete uymayan fetvalar verdirmeleri görünen örneklerdendir.

Birde mezhepleri din edinenler oluyor. Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye din yoktur. Müslümanların tek dini vardır oda İslam’dır.

Neden dört mezhep, bir tane olsa olmaz mı diyen oluyor.

Dört mezhebin dördü de haktır. Çünkü kaynakların hepsi de Kur’an ve sünnettir. Aralarında zıtlık ve terslik yoktur. Meselelerin aslında farkı yoktur. Teferruatta farklılık vardır. Bölgeye göre, örfe göre bazı ayrılıklar vardır.

Aslında dört mezhebin oluşu Müslümanlar için bir nimettir.

Bunlar çözümsüzlüğü önler.

Diyelim ki bir konuda vesveseye düşüldüğünde “benim bu işim dört mezhepten birine uyuyordur. İnşallah“ demek insanı rahatlatır.

Mezhepler Kur’an ve sünnetteki emir ve yasakların halkın anlayabileceği ve yaşayabileceği şekilde açıklanmıştır. Bölgelere göre bazı farklılıklar, o bölgenin özelliğindendir.

Mezhepler bütünlüğü sağlaması, her yerde her bölgede dinin yaşanır hale gelmesi, tereddütlerinde giderilmesi bakımından da önemlidir.

Mezhepçilik İslam ülkelerinin arasını açmıştır. Tarikat mezheb sürtüşmeleri Kur’an’dan ve sünnetten ayrılmaya neden olur mesela Vahhabilik dört mezhepten 400 yıl sonra İngilizler tarafından sapık taymiye mezhebinin görüşleri üzerine kurulmuştur. Sünnete uymak şöyle dursun sünneti ret eder.

Abdullah İbni Sebe, mezhep kurdu Hrıstiyanlardaki tanrı inancı gibi “Allah’ın Aliye hulul ettiğini ileri sürdü.”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir