Mezhep nedir?

Mezhep, görüş demektir. Her müslümanın Kur’an’dan ve sünnetten tek başına hüküm çıkararak dini görevlerini yerine getirmesi mümkün değildir. Hak mezheplerinden birine uyarak dinini yaşaması daha kolay ve vebalsizdir.

Dört tane hak mezhep vardır. Bunlar Hanefi, İafi, Maliki ve Hanbeli’dir. Bu mezheplerin kurucuları kendi görüş ve bölge özelliklerine göre Kuran ve sünnet yardımı ile soruları cevaplandırmışlar, problemleri çözmüşler ve mezhepler oluşmuştur.

Bu mezheplerin görüşleri birbirine ters görüşler değildir. Özde fark yoktur, teferruatta fark vardır. Dört mezhep islam açısından zenginliktir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir