MEZHEP DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Mezheplerin hepsine birden uyulsa olmaz. Mezheplerden kolay gelenlere uyulsa olmaz. Bir mezhep belirlenir ona göre dini sorumluluklar yerine getirilir. Mezheplerden kolayımıza gelen görüşleri alarak amel edilmez.

Eğer mezhebimizde bir konuda açıklık yoksa veya yerine getirilmesi mümkün değilse, o zaman diğer mezheplere bakarız.

Mesela Hanife mezhebine göre yanında mahremi olmayan kadın hacca gidemez. Güvenilir kimseler varsa, şafi mezhebine uyar. Farz olan hac görevini yapar.

Şafii Mezhebinde bir kadın tavaf yapabilmek için Hanife mezhebine uyar.

Şafi Mezhebinde buluğ çağına gelmeyen çocuk alışveriş yapamaz. Burada Hanefi mezhebine uyup evin ihtiyacını karşılar. Diyelim ki sakıncalığı gördüğümüz bir konu var diğer mezheplere bakılır. Bu durumda zararlı bir iş yapmak yerine daha az zararlı olan tercih edilir. O mezhebe uyulur. Büyük zarar daha küçük zararlarla gidilir. Mecelle’de bir hüküm vardır. ”Genel zarar kısmi zararla önlenir.” Diye.

Bir zarar, bir şer varsa, diğer mezhepte hayır varsa hayır tercih edilir.

Mezhep tercihi mecburiyet varsa, taklit o zaman yapılır. Zaruret yoksa başka bir mezhebin görüşüne uyulmaz.

Bir mezhepte kalmak mecbur değildir. Zaruret olunca mezhep değişikliği yapılabilir. Mesela bir Şafi sürekli Hanefilerin arsında kalacaksa veya kendisi Şafi, hanım Hanefi olan uyum sağlama bakımından Hanefi mezhebini benimser, ona göre amel eder.

Keyfi mezhep değiştirilmez. Mecburiyet olunca taklit edilir. Sıkıntı ve zorluğu böyle aşmış olur. Yalnız her işinde mezheplerdeki kolaylıklar seçilmez.

Farklı mezheplerden olanların evliliğine engel yoktur. Ayrı ayrı mezheplerde kalabilirler veya uyum sağlanması için mezhep değiştirilebilir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir