MEZHEBE UYMAK

Müslüman için asıl olan Kur’an ve sünnete göre yaşamaktır. Kur’an ve sünnetten doğrudan yararlanamayan hak mezheplerden birine göre hareket edecektir. Kimse bir konuda “bana göre, benim anladığıma göre” diyerek kendine din icat edemez.

Meseleyi bilen Kur’an’dan, sünnetten hüküm çıkarabilen mezheplere uymadan hareket etse caizdir. Ancak dört mezhepten birine uyuyorsa, daha kolay amel eder. Bide kendine göre yapan yanlış yaparsa, ameli boşa gider. Ayrıca vebal altına girer. Mezheplere göre amel ederse,  yanlış olsa bile vebaldan kurtulur.

Eğitimde öğrenci için öğretmen ne ise, Müslümanlar içinde mezhep imamı odur.

Aslında mezhep gaye değil vasıtadır. Fıkıh kurallarına nasıl iman edileceğini nasıl amel edileceğini mezhep kurucularının görüşlerinden öğreniniz.

Bazıları, mezhep kurucuları da bir insandır. Peygamber varken, ona niye uyalım diyenler oluyor. Mezhep imamları Kur’an ve sünnetten ayrı görüş beyan etmemişlerdir. Biz Kur’an ve sünnete bakıp görüş beyan edebilir miyiz?

Bizde Kur’an’a sünnete göre yaşayalım mezhebe ne gerek var deniyor. Önce şunu belirtelim ki;

Bütün masum gibi görünen sözler, İslam düşmanlarının sinsi tuzaklarıdır.

Mezhepsizlik dinsizliğe açılan bir kapıdır. Şunu da açıkça belirtmek gerekir ki, dinde herkes ictihad yapamaz. Ayet ve hadisler problemleri çözmez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir