MEZHEBE GEREK VARMI?

Bazıları mezhebe ne gerek var? Ortada Kur’an var hadisler var diyor. Bazıları da hadisleri bile bile kenara bırakıyor.

Böyle diyen mezhepsizlerin ve sünnetsizlerin niyeti açıktır. Peygamber devreden çıksın Kur’an’a ulaşılmasın herkese göre din oluşsun isterler

Bugün Kur’an’a kaç kişi ulaşır? Kur’an’ı anlamak anlatmak için müctehit gerekir. İçtihat edecek alim gerekir.

Bugüne kadar mezhep imamları ictihat ederek hadislerin unutulması ve kurandan yanlış hükümler çıkarılmasına engel olmuşlardır.

Dinde fetva vermek Kur’an’dan hüküm çıkarmak ihtisas işidir. Herkes bunu yapamaz mezhep imamları Müslümanların işini kolaylaştırırmış, problemlerin çözülmesinde yardımcı olmuştur. Bunun için bizim için hem gerekli hem faydalıdır.

Mezhep, yanlış yapmamanın, sapıtmamanın yoludur. İnsanı manevi mesuliyetten kurtarır. Onun için nimettir.

Dört hak mezhepte Kur’an ve sünnete ters düşen bir görüş yoktur.

Mezhep deyince ürkenler oluyor. Mezhebi tarikatla karşılaştıranlar oluyor. Mezhep diğer semavi dinlerde vardır. Yahudilikte Sadukiler, Esseniler, Talmutcular diye devam eder Hristiyanlarda Katolik, Ortadoks, Protestan diye üç ayrı din haline gelmiştir.

Mezheplere ihtiyaç duymazsak yolumuzu şaşırırız. Kişilere, gruplara göre dinler oluşur.

Eskiden sapık olana “mezhepsiz” denirdi.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir