MESCİD NAMAZI

Camiye giren vakit müsait ise iki rekat namaz kılar. Bu namaz, selamlamadır. Peygamberimiz:

‘’Sizden biri mescide girince iki rekat namaz kılmadan oturmasın.’’(Buhari salat 60) Der.

Bundan başka; tövbe namazı, yolcu namazı, korku namazı, hacet namazı ve istihare namazı gibi nafile namazlar vardır.

Günahları affettiren bir ibadet de oruçtur. Allah: ’’Oruç benim içindir mükafatını da ben veririm’’ buyuruyor. (Riyazü’s- salihin:1484)

Oruç günahların affına sebep olur. Oruçlunun duası red olmaz. Oruç vücudun zekatıdır. Oruç ateşten koruyan bir siperdir.

Malı temizleyen malı telef olmasını önleyen bir ibadet de zekattır.  Zekatını verene sevap kazandırır. Vermeyen için o mal kızdırılarak boynuna geçirilecektir.

Bir gün Allah Rasulü Ebü Zer’e;

“Herkes her gün kendisi için sadaka vermelidir.” Der “Ya Rasülallah malım yok nasıl nereden sadaka vereyim?

Deyince Peygamber(as):

“Tekbir getirmek sadakadır.”

“Sübhanallah, elhamdüllilah, allahüekber “demek,

“Lailahe illallah” demek,

“Esteğfirullah” demek,

“İyiliği tavsiye etmek, kötülükten sakınmak”

“Yolda eziyet veren şeyi kaldırıp atmak”

“Gözü görmeyene yol göstermek”

“Sağıra dilsize derdini anlatmak”

“Güçsüz birine yardım etmek” İşte bunlar kendin için yapabileceğin şeylerdir.

Her iyilik sadakadır.

Birini günahlarından vazgeçirmek sadakadır.

Tövbe etmesini sağlamak sadakadır.

Her iyilik kötülüğü giderir. Onun için iyilik yapmak güzel bir sadakadır.

Hayra iyiliğe doyulmaz. Hayrı, iyilik yapmayı terk edenin üzerine azap yağar.

Peygamber (as) : “Kabul olmuş haccın mükafatı ancak cennettir.’’ Buyurur (R. Salihın 1280)

Peygamber (as): “En faziletli gün cumadır.’’ (Age:1155)

‘’Cuma günü öğle bir saat var ki o saatte dua reddedilmez.’’(Age:1160) Onun için Cuma bayram ve kandilleri iyi değerlendirmek sevap kazanmanın yoludur. Bu zamanlarda yapılan işlerin sevabı çoktur. Dualar red olmaz duanın her bela ve musibete faydası vardır. Duaya melekler ‘’Amin’’ der.

Her hatadan, her kötülükten sonra tevbe etmek vaciptir. Pişmanlıktan sonra yapılacak tevbe, insanı günahtan kurtarır. Günahlara tevbe etmeninde sevabı vardır. Allah Kur’an’da: tevbe ediniz buyuruyor. Unutmayalım ki Cenab-ı Allah kabul etmeyeceği tevbeyi yaptırmaz.

Peygamberimiz(sav) şöyle bildirmiştir:

‘’Kim günahtan sonra pişman olur, iki rekat namaz kılar ve

Allah’a tevbe ederse. Allah onu af eder.’’ (Ramuz el Ehadis:384/6)

Güzel ahlak sahibi olmak, insanı güzel insan yapar. Allah yanında sevilen kul haline getirir.

“En hayırlı insan, ahlakı güzel olan insandır. Hayırlılardan olabilmek için, Ahlakınızı güzelleştiriniz’’ emrini yerine getirmek gerekir.

Belaya sabır, hale şükür sevaplı işlerdendir. Sabredersen, Allah belayı alır, şükredersen iyiliğini arttırır.

Şikâyet etsen, kimi kime şikayet edeceksin? Veren Allah.

Sabretmez, sızlanırsan isyan olur. Şükretmezsen, nankörlük olur.

Tatlı dilli güler yüzlü olmak sevaptır. Allah: ‘’habibim, kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aranızı bozar’’ (isra:53) diye emrediyor.

Bir hadiste de: ’’Mü’min kardeşinin yüzüne karşı güler yüzlü olman, sadakadır.’’ (Buhari, Cihad: 128) 

Allah Resulünün bir vadi var: ‘’Kim bana dilini, iffet ve namusunu koruma sözü verirse, bende ona cennet sözü veririm’’ (Buhari Rihak: 23)

Dilin, cinsel organın şerrinden korunana cennet var. Beş sevaplı işi Peygamberimiz şöyle sıralamıştır: “1-Selam vermek, selam almak.

2-Hasta ziyaret etmek.

3-Cenazeyi defnetmek.

4-Uygunsa davete icabet etmek.

5-Aksırınca şükür el ham dülillah demek.” (Riyazüs- salihin: 899) Peygamberimizin abdestli yatan için bir müjdesi var:

‘’Allahtan sonra üzerimizde hak sahibi olan anne baba, ya cehennemimiz” yada cennetimiz olacaktır.

Peygamberimiz(sav): cennet anaların ayağının altındadır. Allah’ın rızası da babanın rızasındadır.’’ (Tirmizi, birr: 3) buyurur.

Sevaplı işlerden biride komşu hakkına riayettir. Peygamberimiz:’’ komşusu şerrinden emin olmayan, vallahi cennete giremez.’’ Buyurur. (Buhari, edep: 29)  

‘’Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna hürmet etsin.’’

(Buhari edep: 31)

Hayrın gizli yapılmasında sevap vardır. Hadiste: ‘’ gizli sadaka Rabbinin gazabını söndürür. Sıla i rahim ömrü uzatır. Hayır yapan kötü ölümle ölmez. Lailahe illallah sözü doksan dokuz belayı def eder. .(Ramuz el Ehadis:123/4) buyurur.

İyiliğe davet etmek, iyi çığır açmak sevap kazandırır. Hem de sadaka-i olur sevap gelir durur.

Peygamberimiz(as): “İyi bir çığır açana açtığı çığırın sevabı verilir. Bir de o yolda gidenlerin sevabı verilir. Onun sevabından bir şey eksilmez.” (R. Salihin:170) der.

Allah emrediyor:’’ iyilikte yardımlaşın günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allahtan korkun çünkü azabı çetin-

dir.’’(Maida: 2)

Bir hadiste:’’ Allah yolunda ayağı tozlananlara cehennem ateşi haramdır.(Hadis Ans: 3/6091)

İnsanları hayra çağırmanın, iyilikleri tebliğ etmesinin sevabı çoktur.’’ İyiliğe sebep olmak onu bizzat işlemiş gibidir.’’ Diyor Allah Resulü.

Kur’an’da: “Öğüt ver” ’’Rabbine davet et’’ diye emrediliyor.

Buna göre iyiliğe vasıta olmak güzel sevabı bol iştir.  

İyi olmak, iyiden yana olmak, iyilik istemek her türlü kötülüğe karşı çıkmak en azından kötülüğe razı olmamak cihattır. 

Eliyle diliyle kötülüğe mani olmak, mani olmazsa kalbi ile buğz etmek müminin görevi ve sorumluluğudur. 

Allah şöyle emrediyor:

‘’İnsanları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım’’ diyenden kimin sözü daha güzeldir? İyilik ve kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle’’( Fussilat 33-34)

‘’Kötülüğü en güzel şekilde sav!’’( Müminun: 96)

Şehit sevabı olan işler vardır. Şehit olma arzusu taşıyan şehit sevabı alır.

‘’Allah’a ve peygambere itaat eden, şehitlerle beraber haşr olunur’’(Nisa: 69)

‘’Ümmetimin ahlakını bozulduğu bir zamanda bir sünnetimi ihya edene yüz şehit sevabı vardır’’.

‘’Her gün beş vakit namazı kılan, şehit sevabı alır.’’

‘’Âşık olup, aşkını gizleyen iffetini koruyan şehit sevabı

alır.’’

‘’Abdestli yatıp gece ölen şehit olur.’’

‘’ilim öğrenme yolunda ölen şehit olur.’’

‘’Allah yolunda ölen şehit olur.’’

‘’Güvenilir, doğru satıcı, şehitlerle haşr olunur.’’

Kur’an’da borç vermek, borçluya kolaylık göstermek, alacağını bağışlamak sevaplı işler olduğunu bildirmiştir. (Hadid: 11+18+Tegabün:17)

Aile içinde iyi davranmak hayırlı insanlar yetiştirmek, faydalı olmak tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz:

‘’En hayırlınız ailesine hayırlı olandır.’’(R. Salihın: 148) ‘’kişinin ailesi için harcadığı sadakadır’’ (Age: 291) demiştir. Peygamber(as) diyor ki:

Üç kişiyi cehennem ateşi yakmaz:

1-Kocasına bağlı olan kadını

2-ana babaya hürmet eden evladı

3-Eşinin kıskançlığını sabreden kadını’’. (Ramuz el Ehadis:267/5) Allah resulü:

‘’Kim hasta olan kardeşini ziyarete ederse, melekler ona rahmet okur’’ buyurur.(R. Salihın: 903)

‘’Hasta ziyaretine giden, dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Müslim Birr: 39)

Günahtan kaçınana sevap vardır. 

Kur’an’da:’’ Büyük günahlardan ve edepsizlikten kaçınana Rabbinin affı boldur.’’(Necim: 32) buyrulur.

‘’Günaha düşmekten kaçanı, cehennemden azat ederim.’’(

H.H Erdemi, ilahi hadisleri:42)

‘’Günahları terk et. Zira günahları terk etmek, en faziletli hic-

rettir.’’

Nefse uymaktan kaçınmak güzel bir ameldir

Kur’an’da: Rabbimden korkan ve nefsine kötü arzulardan uzak tutan için şüphesiz cennet yegane barınaktır.’’(Naziat: 40-41)

‘’Nefsin arzularını benim için terk eden, genç, mü’min, yanımda bir kısım melekler gibidir’’(H.H Erdem, ilahi hadisler:50)

Müslüman kardeşine sahip çıkmak, hayırlı bir iştir. Peygamberimiz:’’ Kim kardeşinin ırzına müdafaa ederse, kıyamet günü Allah onu ateşten korur.’’(Tirmizi Birr: 20)

Peygamberimiz iyilikten uzak olanlar için: 

‘’İnsan ölünce her şey önüne konur. O kişi önündekilere bakar ve derki: “Ya Rabbi beni geri döndür de dünyada önemsemediğim iyi işleri işleyeyim.” (Ramuz el Ehadis:42/8) 

Ölenler içinde yapılacak işler vardır. Borcu ödenir, vasiyeti yerine getirilir. Onun için dua edilir. Yasin okunur. Kabri ziyaret edilir. Peygamber(as):’’ Kabirdeki boğulmak üzeredir. Herkes den dua bekler.’’(Age:368/10)

‘’Ölü için Yasin okunursa, azabı hafifler.’’(Age:76/4) 

‘’Her kul yaptığı amel üzerine dirilir.’’(Müslim cennet: 183)

‘’ Cennet, takva sahipleri için hazırlanmıştır’’(Al-i imran:133) ‘’İman edip yararlı işler işleyenler, cennetlik kimselerdir.’’(Bakara:82)

‘’İnanıp, güzel işler yapan ve Rabbine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennetliktir.’’(Hud:23)

‘’Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla ulaşamazsınız’’(Al-i İmran:92) Peygamber(as) anlatıyor:

‘’Cebrail bana geldi ve dedi ki:

“Ya Muhammed(sav) dileğin kadar yaşa, bir gün mutlaka öleceksin. İstediğini sev bir gün mutlaka ondan ayrılacaksın. İstediğini yap, mutlaka hesabını vereceksin.” dedi’’(Ramuz el Ehadis:331/9)

Kur’an’da kimlerin kurtulacağı Ahzab süresinde şöyle bildiriliyor:

‘’Ey inanlar! Allahtan korkun, doğru söz söyleyin ki, Allah işinizi kendinize yararlı kılsın, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a Peygamberine itaat ederse, şüphesiz kurtuluşa erer.’’(70-71)

‘’İnsan zarardadır. Ancak inanıp yararlı iş işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabırlı olmayı tavsiye edenler hariç’’(Ars

Suresi)

Allah’a sirk koşmaktan,

*Ana babaya isyandan

*Haksız yere birini öldürmekten,

*Zina yapmak, kumar oynamak ve içki içmekten,

*Hak yemekten,

*Büyü yapmak, yaptırmaktan,

*Haram yemek, günah işlemekten,

*Faiz yemekten, *Hırsızlık yapmaktan,

*Yalandan, yalan yere yeminden kaçınan kimse kurtuluşa erer. Bunlar büyük günahlardır. Bunlardan kaçınanı Cenab-ı Allah başka günahlardan korur.

Osmanlı alimlerinden Hamza Efendi, Bey’i şıra risalesinde şöyle demiştir:

On şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur: 1-Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmemek.

2-İmanını ehl-i sünnet üzerine düzeltmemek

3-Allah’a şükretmemek, iyilik gelmesine sebep olanlara teşekkür etmemek.

4-İmansız olmaktan korkmamak.

5-Beş vakit namazı. Vaktinde kılmamak.

6-Faiz alıp vermek.

7-Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek ve onlara kötü sözler söylemek.

8-Fuhuş sözleri söylemek, yazıları yazmak ve resim yapmak. 9-İnsanlara, hayvanlara ve kendine zulüm etmek, eziyet etmek.

10-Dünya malına, rütbesine ve şöhretine düşkün olmak.’’

İyi şeyler yapıp sevap kazanmak, Allah’ın yanında iyi kul olmak da insanın elindedir. Kötü şeyler yapıp günah kazanmak ve kötü kul olmak da insanın elindedir.

Rabbim hayır işleyen, hayra vesile olan iyi kullarından etsin.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir