MELEKLERE KARŞI EDEP-ADAP

Melekler, iman esaslarındandır. Cenab-ı Allah’ın varlığını birliğini kabul ettikten sonra meleklere iman gelir.

 • Kur’an’da Bakara 98-Nisa:36. Ayetler meleklere imanı zorunlu kılar.

Cenab-ı Allah melekleri nurdan yaratmıştır. El ile tutulup, gözle görülmezler.

 • Melekler nurani varlıklardır.

Meleklerin erkeklik ve dişilikleri yoktur. Onlar günah işlemezler. Bizim gibi yiyip içmezler, uyumazlar, Allah’ı zikreder ve O’na ibadet etmekte yorulmazlar. (Enbiya 19-20)

Melekler Allah’ın emirlerini yaparlar (Nahl:50)

Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilirler. Kur’an’dan öğrendiğimize göre Hz. Meryem’e, Hz. İbrahim’e, Hz. Lut’a insan şeklinde görünmüşlerdir. Hz. Peygambere de bazı sahabiler şeklinde görünmüşlerdir.

 • Melekler Allah’ın izniyle inananlara yardım ederler. (Tevbe:26)
 • Peygamberimizin müşriklerle yaptığı savaşlarda düşmana karşı yardım etmişlerdir. (A’hzab:9 + Al-i imran:123+124+Enfal:12)
 • Fil Suresinde zikredildiği gibi Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin ordusunu çiğnenmiş ekin haline getirmişlerdir.
 • Küçük, büyük her meleğin Cenab-ı Allah tarafından verilmiş görevi vardır.
 • Ayrıca insanları gözetleyen yaptıklarını yazan, yazıcı melekler vardır. (Zuhruf 80+İnfitar:10-12+Kaf:17-18)
 • İnsan, iyiliğe çağıran ve koruyucu melekler vardır.
 • Kabirde sorgu melekleri vardır.

Meleklere imanımız bu şekilde olmalıdır.

Meleklere iman, iyi olmamızı iyilik yapmamızı, kötülüklerden uzaklaşmamızı sağlar, meleklere iman, insana güç verir. İnsanın Allah’a itaatini sağlar.

En önemlisi de insan, islam fıtratını korur, Allah’ın rızasına uygun yaşarsa, bazı melekler derecesine ulaşır.

 • Mü’min meleklere karşı hayalı davranmalıdır. Banyo, tuvalette gerektiğinden fazla durmamalıdır.
 • Soyunup giyinirken gecikmemelidir.
 • Açık, çıplak gezmemelidir. İnsanlardan utanmıyorsa bile meleklerden utanmalıdır.
 • Günah işlerken meleklerin kendisinden uzaklaştığını düşünmelidir. Bir hadiste: “Zina eden mümin olarak zina etmez. İçki içen mümin olarak içki içmez hırsızlık yapan mü’min olarak hırsızlık yapmaz” buyrulmuştur.
 • Bir hadiste de: “Melekler yalan söyleyenin ağzının kokusundan dolayı uzaklaşır” buyrulur.

Peygamber (as) çıplak yatılmamasını ve eşi ile beraber olanın örtü altında olmasını tavsiye etmiştir.

-Diğer dinlerdeki gibi melekler Allah’ın oğlu, kızı değildir. Böyle kabul eden küfür ehlinden olur.

– Meleklerle alay etmek, onlara sövmek, ha şeytan, ha melek gibi ifadeler kullanmak islam inancı ile bağdaşmaz.

– Cebrail (as)ın yanlış kişiye vahiy getirdiğine inanmak, böyle söylemek islam’a uymaz.

– Azrail yanlış kimsenin ruhunu aldı demek

– Melekler bana haber getiriyor demek,

– Meleklerim, falanın melekleri gibi arkadaşlarına veya çalışanlarına hitap edilmemelidir.

Dikkat edilecek şey hayasızlık, edepsizlik edip melekleri kendimizden uzaklaştırmamalıyız.

Evlerimiz boş yerler değildir. Dışardan girdiğimiz zaman Allah’ın selamını vermeliyiz.

Bunlar meleklere karşı gösterilecek edep ve adaptan olan şeylerdir.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir