MELEKLERE İMANIN ÜZERİMİZDEKİ ETKİLERİ

İslam da iman etmiş olmanın 6 şartı vardır. Meleklere iman bunlardan biridir.

Meleklere inanmayan küfre girer.

İmanın 6 esası şunlardır:

1-Cenab-ı Allah’ın varlığına birliğine şekilsiz şüphesiz iman,

2-Allah’ın meleklerine iman,

3-Allah’ın kitaplarına iman,

4-Allah’ın peygamberlerine iman,

5-Ahiret günü sorgu suale iman,

6-Kaza, kadere ve hayır, şerrin Allah’tan olduğuna imandır.

-“Kim Allah’ın meleklerine , peygamberlerine…….” Düşman olursa, Allah inkarcı kafirlerin düşmanıdır.” (Bakara suresi:98)

Nisa suresi 136. Ayette meleklere inanmayanın sapıklardan olduğu bildirilmiştir.

Meleklerin varlığını Peygamber (as) da haber vermiştir,

Büyük Melekler

-Cebrail (as)

-Azrail (as)

-Mikail (as)

-İsrafil (as)

-Münker-Nekir -Kıramen Katibin

-Hafaza 

Kur’an’da Melekler

-“Meleklere düşman olanlar kafirlerdir “ (Bakara: 98)

-“Melekler Allah’ın kulu olmaktan geri durmazlar”.(Nisa: 172)-“Melekler Allah’a kullukta bezmezler, yorulmazlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah’ı zikrederler.” (Enbiya :27-

28)

-“Allah Bedir’de size meleklerle yardım etti.” Enfal :9)

1-Allah kafirlerin canını alırken melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak “tadın cehennem azabını” derler.” (Enfal :50)

-Allah size Huneyn savaşında melekleri ile yardım etti .Ve size yardım için ordular indirdi.” (Tevbe : 25-26)

-“Allah sizin için görmediğiniz ordular indirdi.”(Ahzap:9)

-“Melekler size istiğfar eder.”(Ahzap :43)

-“Allah’ın melekleri peygambere salevat getirirler.”(Ahzap :56)

-“İki melek insanın sağında ve solunda yaptıklarını yazan melekler vardır.”(Kaf :17-18)

-Rabbinin katında melekler O’na kulluk eder, tesbih eder, kulluk eder.” (A’raf :206)

-“O melekler Rablerinden korkarlar ve kendilerine emrolunanı yaparlar.” (Nahl:50)

-“O melekler Rablerini hamd ve tesbih ederler. Mü’min lerin affı için dua ederler.”(Mü’min :7)

-Hiç kimse yoktur ki ,üzerinde bir koruyucu ve denetleyici melek bulunmasın.” (Tarık:3)

Peygamberin Dilinden Melekler

-“Kafir ölüsüne, boyalı koku kullanan erkeğe, cünüp olana melekler hayırla yaklaşmaz.” (Ramuz  el Ehadis 267/13)

-“Sarhoş olana melekler yaklaşmaz.” (Age268/1)

-“Benim yanımda olduğunuz gibi sokakta da olsanız melekler sizinle müsafaha ederdi.” (Age:357/3)

-Yazıcı melekler kulun iki namazını Allah’a arz edince Allah melekleri şahit tutup: “O kulumun günahlarını mağfiret ettim.” der.” (Age:38/3)

-“Miraçta Cebrail’i Allah korkusundan kilim gibi titrerken gördüm” (Age:393/1)

-Melekler aralarında köpek veya çan bulunan yolculara yaklaşmazlar.(Age:474/7)

-Cebrail dedi ki : “Biz için de köpek ve sûret olan eve girmeyiz.” (Age :331/4)

-“Siz tuvalete girdiğiniz de ve eşinizle olduğunuz zaman melekler sizden ayrılır.”(İ. Canan Hadis Ans:8/11)

Meleklerin Özellikleri :

-Melekler insandan önce nurdan yaratılmışlardır -Onlar nurani varlıklardır görünmez ve hissedilmezler.

-Melekler günah işlemezler onlarda erkeklik ve dişilik yoktur.

-Yiyip içmezler uyumazlar. Günah işlemezler isyan etmezler.

-Allah’a ibadet ve itaat ederler verilen emirleri yerine getirirler. Devamlı Allah’a hamd ve zikrederler.

-Çeşitli şekillere girerler. Peygamberimize İbrahim, Musa peygamberlere, Hz Meryem’e Lut’un Kavmine insan şeklinde görünmüştür.

-Kısa zamanda çok uzaklara gidebilirler…

X X X

Melekler Nerelerde Eğleşirler:

-Tuvalet banyo gibi pis yerlerde eğleşmezler.

-Sarhoş, cünüp yanında eğleşmezler.

-Cinsi ilişki anında oradan ayrılırlar.

-Köpek resim put bulunan evde durmazlar. Peygamber (as) vahiy meleğini beklemiş gelmemişti. Neden gelmediğini sorunca : “Biz melekler köpek ve resim bulunan eve girmeyiz cevabını vermiştir.” (Buhari Libas: 92) (Divanın altında köpek yavrusu vardı ve Aişe validemizin divan örtüsünde resim vardı.)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir