Melekler mi üstün? İnsanlar mı?

Ehl-i sünnet alimlerine göre:

Cenab-ı Allah meleklere Adem’e secde etmelerini emretmiş-

tir.

İnsanı yeryüzü halifesi olarak yaratmıştır

Cebrail Miraçta “ben daha ileri geçemem” demiş. Peygamber (as) huzura çıkmıştır.

Peygamberler bütün meleklerden üstündür.

Nefsini aşıp Rabbine kul olan Salihler bazı meleklerden üstündür.

Hakiki şehitler bazı meleklerden üstündür.

Allah melekleri salih kullarının hizmetine vermiştir.

İnsanlar güçlükle engelleri aşarak nefsinin arzularını yenerek ibadet ve itaat ederler melekler hiçbir zorlukla karşılaşmazlar.

Meleklerin ameline sevap yoktur, insanlar sevap kazanırlar.

İlmi ile amel eden alimler bazı meleklerden üstündür.

Saliha kadınlarının Cennet hurilerinden üstün olduğunu peygamber (as) haber vermiştir.

Büyük melekler peygamberlerden sonraki insanlardan üstündürler.

Diğer melekler, kafirden, münafıktan Müslüman olmayan bütün insanlardan, amelsiz, ahlakı zayıf, isyan eden günah işleyenden daha üstündür.

Kur’an’da “Belhüm adel: Hayvandan da aşağı denilen insanlardan melekler üstündür.

Bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah:

-“Kulum beni bir topluluk için de anarsa bende onu onlardan daha hayırlı topluluklar ( olan melekler ) arasında anarım” buyurmuştur.

Melekler insanlar gibi gaybı bilemezler. Melekler ancak  Cenab-ı Allah’ın kendilerine bildirdiklerini bilirler. Gaybı tek bilen Cenab-ı Allah’tır.

Kur’an’da Cenab-ı Allah  Adem’e yaratılanların ismini öğrettikten sonra onların isimlerini meleklere sorunca melekler :

-“Rabbim seni tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka  bir bilgimiz yoktur” cevabını vermişlerdir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir