MELEKLER İNSANA YARDIM EDER Mİ?

Meleklere iman:

İmanın 6 esası vardır. Allah’a imandan sonra meleklere iman gelir.

Meleklerin varlığı Kur’an’da haber verilmiş, Peygamber (as) meleklerden bahsetmiştir. Müslüman olmak için meleklere iman zorunludur. Meleklerin varlığına inanmamak, inkar etmek küfürdür.

Kur’an’da meleklerle ilgili Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, ona indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı meleklerini, kitaplarını peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa:136)

“Kim Allah’a meleklerine, peygamberlerine Cebrail’e, Mikail’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır.” (Bakara:98)

Melek, güç kuvvet demektir. Allah onları nurdan yaratmıştır. Yemezler, içmezler, uyumazlar, erkeklik dişilik yoktur. Allah’ın emirlerini yerine getirmekten yorulmazlar. Yaşlanıp ölmezler, gece gündüz Allah’ı teşbih ederler. (Enbiya:19-20)

Asla Allah’a isyan etmezler. Günah işlemezler. Kendilerine verilen görevleri yaparlar. Hızlı hareket ederler, çeşitli şekillere girebilirler. Görünmezler. Gaybı bilmezler.

Meleklerle ilgili bazı şeylere dikkat edilmelidir.

-Melekleri Allah’ın oğlu kızı kabul etmek İslam inancı ile bağdaşmaz.

-Cebrail’in vahyi yanlışlıkla peygambere getirdiğini düşünmek.

-Azrail’in yanlış kim senin canını aldığını söylemek.

-Ona buna meleğim demek

-Melekler bana haber veriyor demek.

-Melekleri konuşurken yazarken filimler de, dizilir de söz konusu etmek yanlıştır.

Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

“Gökler de ve yerde ne varsa ona aittir. Melekler O’na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah’ı tesbih ederler.” (Enbiya:20-21)

“Melekler sadece Allah’ın emriyle hareket ederler.” (Enbiya:27)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir