MEDYEN HALKININ SONU

Medyen halkı, Medyen bölgesinde yaşadığı için Medyen halkı adını almıştır.

 Medyen’e bitişik Eyke halkı iki komşu topluluktur. Eyke zengin bir ticaret merkezidir. 

 Şuayp (as) bu iki halkı uyarıyor ve önce ki hatalarından, inançsızlıklarından dolayı Allah’ın cezalandırdığı toplulukları hatırlatıyordu. ‘’Sizinde onlar gibi olmanızı istemem’’ diyordu. Fakat bu uyarılarının hiçbir faydası olmuyordu. 

 Putlara tapanları Allah’a imana çağırmış, alışverişte hile yapmamaları için uyarmış, bozgunculuk yapıp insanları doğru yoldan çıkaranlara öğüt vermiş, halkı Allah’a imana ve kulluğa çağırmıştı.

–      ‘’ Ey kavmim, Allah’a kulluk edin! Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum”

***** – ‘’ Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın’’ dedi.

( Hud: 84-85) Eyke halkını da Allah’ın varlığına birliğine imana davet etti : ‘’Bozgunculuk yapmayın, başkasının hakkına el uzatmayın’’ diye uyardı.

Halkı onu hiç dinlemedi. Yalancılıkla itham ettiler. Onu sürmekle korkuttular. Daha da ileri gittiler Şuayp (as)’ a seni taşlarız dediler. O bunlara aldırmayıp görevine devam etti.

Eyke halkı, ahlakı zayıf, zina yapan, hırsızlık yapan kimselerdi. Ayrıca zalim kimselerdi. Zayıflara zulmediyorlardı.

Şuayp (as) onları uyardı. Onlar Şuayple alay ettiler. Şiddet gösterdiler inananları da tehdit ettier.

  • ‘’ Eğer Şuayp’e uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız.’’ dediler. (A’raf  90 )

*****

  • ‘’ Eğer doğru sözlülerden isen üzerimize taş yağdır’’ dediler. (Şuara: 187 )

*****

  • ‘’ Onla, büyük azaba uğradılar.’’ (Şuara:189) 

Yalnız inananlar kurtuldu. Aslında Şuayb’a inananların sayısı pek çoktu. Onlar diğerleri gibi sapıklığa bulaşmamışlardı. Onlar Şuayp (as)’ı dinliyor ve namaz kılıyorlardı. Allah : ‘’Emrimiz gelince Şuayb’ı ve ona inananları kurtardık. Zulmedenlere ise korkunç bir gürültü yakaladı. Onlar dizüstü çöke kaldılar. ‘’ Buyurdu.

(Hud :94 ) buyurdu. 

Niçin helak olmuşlardı? 

Halk kendisini yaratan Rabbini unutmuş kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.

Alış-veriş hayatı dürüst değildi. Hile, aldatma almış yürümüştü. Yalancılık aldatma yadırganmazdı, kınanmazdı.

Toplumda kimse kimseye güvenmiyordu.

Kuvvetliler, zayıflara zulmediyordu.

Onlara Şuayp peygamber gönderildi. Onları uyardı. (A’raf :85)

  • ‘’Sizi kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum’’ diye uyardı.

( Hud: 84 )  *****

  • ‘’ Ben size öğüt verdim dinlemediniz. Artık kafir bir kavme nasıl acırım’’ dedi.

 ( A’raf: 93 )

Nasıl helak oldular? 

Medyen halkı, deprem ile helak olurken Eyke halkı, kasırga ile helak oldular. Gökte bir bulut görüyorlar, o sırada serin bir rüzgar esiyor. Serinlemek için Eyke halkı bulutun altına koşuyorlar. Buluttan yağmur yerine ateş yağıyor.

Medyen halkını ‘’Şiddetli deprem onları yakaladı da onlar dizüstü donakaldılar.’’ ( A’raf: 9 ) Sanki o topraklarda yaşamamış gibi zarara uğradılar.”

(A’raf :92 ) Şuayp (as) onları : ‘’ Allah’a kulluk edin. Ahiret gününün azabından korkun. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın’’ diye uyarmıştı. (Ankebut:36 ) Onlar dinlemediler, hak ettikleri azabı gördüler. Eyke halkı, Şuayp (as)’ı dinlemedi. Ona karşı geldi, öldürmekle tehdit etti. Allah onları da bir kasırga ile ve rahmet indirmesi gereken buluttan ateş indirerek cezalandırdı.

Kur’an’da : 

  • ‘’ Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince, onlara: “Aşağılık maymunlar olun‘’ dedik. (A’raf :166 ) buyurulur.

*****

Maida suresinin 60. Ayetinde de: 

  • ‘’ De ki : Allah katında yeri daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah’ın lanetlediği ve gazap ettiği aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar durumu daha kötü olan ve doğru yoldan daha çok sapmış olanlardır.’’

Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. İyilik yapanlara mükafat verirken, bozgunculuk yapanlara da cezalandırmak O’nun adaletindendir. O Allah kimseye haksızlıkda etmez zulüm de etmez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir