Mazlumun ahı yerde kalmaz duası da ret olmaz

Devran zulümle dönmez: “Küfür devam eder ama zulüm devam etmez” denmiştir. Küfrün cezası ahirete kalır ama zulmün cezası hem dünyada görülür hem de ahirette görülür. Zulüm, Allah’ın gayretine dokunduğundan, Allah’ın cezası çabuk gelir bu yüzden zulüm devam etmez.

Mazlumun ahına perde yoktur. Allah’a çabuk yükselir. Ceza yıldırım gibi iniverir. Zalime verilen ceza, günahlara kefaret de olmaz veya Allah bir zalimi başka bir zalimle cezalandırır. Kur’an’da:

“İşlediği günahlardan dolayı zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız” buyurmuştur. (En’am:130)

Şair şöyle ifade eder:

“Zalimin zulmü varsa

Mazlumun Allah’ı var”

**

“Zalim bir zulme giriftar olur ahir.

Elbette olur ev yıkanın hanesi viran”

**

“Alma mazlumun ahını

Çıkar aheste aheste”

**

Atalarımızda: Zulüm ile âbâd olanın, ahiri berbat olur” demişlerdir.

Mazlumun ahı hiçbir zaman yerde kalmaz. Çünkü Allah züntikamdır. Mazlumun intikamını alır.

Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmuştur.

“Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak Allah onların cezasını korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor” (İbrahim:42)

Yusuf (as) Zeliha’nın üzerine geldiği zaman ben Allah’a sığınırım, zalimler iflah olmaz demiştir. (Yusuf:23)

Zalimler iflah olmaz onların yardımcıları da, şefaatçileri de olmayacaktır. Çünkü mazlumun duası red olmaz.

Peygamberimiz Muaz’ı Yemen’e vali olacak gönderirken ona son olarak şöyle demiştir:

“Mazlumun bedduasını almaktan sakın çünkü onun duası ile Allah arasında perde yoktur.” (Müslim, iman:29)

**

Bir hadislerinde de:

“Üç dua red olmaz.

-Misafirin duası

-Ana babanın duası

-Mazlumun duası” buyurmuştur. (Ebu Davut, salat:1536)

**

Bir uyarı da şöyle olmuştur:

“Mazlumun duasından kaçının. Çünkü o bir ateş kıvılcımı gibi semaya yükselir.”

Mazluma da bir uyarısı vardır:

“Zalime beddua ederek onun ahirette ki cezasını hafifletmeyin” (Büyük Hadis Külliyatı: 4/275) olmuştur. Sebebi de intikamını zalimin ceza görmesi ile almış olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir