LUT KAVMİNİN HELAK OLUŞU

 Lut(as), Irak ve Suriye bölgesinde yaşadı. Buraya “Sedum” deniyordu. Sedum halkı isyan ve inkara yöneldi.

Normal ilişkiyi bırakıp iğrenç ilişkilere yöneldiler. Aile hayatı kalmamıştı. Bunlara uyarı olarak İbrahim peygamberin yeğeni Lut, uyarıcı Peygamber olarak gönderildi. 

 Lut(as) ne yaptıysa bu sapık insanları yola getiremedi. Gittikçe azıyor ve sapıtıyorlardı.  Uyarıları dikkate almıyorlardı.

            Lut, halkı uyarmaya devam etti:

 Lut (as), kavmine:”Allah’tan korkun, bu iğrenç işi bırakın” dedi. Ahlaken iyice sapmış olan kavmi onu dinlemedi. Her gün sapıklıkta biraz daha ileri gittiler. Lut’u dinlemiyorlardı.

 Lut (as), Allah’ın azabını bildirip onunla korkutmayı denedi. Kavmi gene onu dinlemedi. Onunla alay ettiler. O azabı bize getir de görelim dediler. Lut’u yalanladılar. Sapıklıklarına devam ettiler. Lut’un uyarıları sanki onları biraz daha sapıklığa itiyordu.  Lut (as) onlara şöyle dedi:

 “Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.” Dediler ki:”Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (buradan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın.” Dedi ki: “Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.” (Şuara Suresi, 160-168)

Uyarılara halkın tepkisi sert oldu:

 “Konuşmaya devam edersen seni ve aileni buralardan kovarız” dediler. uyarılarını yalanladılar (Kamer:33)

 Yaptıkları iğrenç işe karışanlara düşman oldular, sert davrandılar.

 Böylece ahlaksızlık gün geçtikçe yayılma fırsatını bulduyordu.

 Lut da: hani kavmine demişti: “Siz gerçekten, sizden önce insanlardan hiç kimsenin yapmadığı ‘çirkin utanmazlığı’ yapıyorsunuz. Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve bir araya gelişlerinizde çirkinlik yapacak mısınız?” Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: “Eğer doğru söylüyor isen, bize Allah’ın azabını getir” demek oldu.

(Ankebut Suresi, 28-29)

 Kavminden bu şekilde cevap alan Lut (as) Cenab-ı Allah’a dua etti. O’ndan yardım istedi, onlardan kurtulmak istedi.

 Cenab-ı Allah meleklerini gönderdi. Lut (as ) onlara sordu:

            -Siz kimsiniz, niye geldiniz? Melekler:

            -“Biz suçlu bir kavme gönderildik” dediler.

(Zariyat:32)

*****

 -“Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya geldik.  -Bu taşlar sapanlar için Rabbinin katında işaretlenmiş taşlardır.”

(Zariyet 33-34) dediler.

 Seher vaktinde Lut Kavminin üzerine taş yağdıran kasırga gönderildi. (Kamer:34) Lut ve inanan azıcık insan kurtarılırken Lut’un karısı dahil hepsi helak oldu.

İnananlar Kurtuldu:

 Lut(as)’a inananlar bir ev halkı kadardı. Onların başına gelenleri İbrahim Peygamber duyunca çok üzüldü. “Ya Rabbi aralarında Lut davardı” dedi. Melekler ona Lut ve Lut’a inananların kurtulduğunu müjdeledi.

 Kavmi kendisini dinlemeyip sertleşince Lut (as) şöyle dua etti.

 -“Ya Rabbi, fesat çıkaran bu kavme karşı bana yardım et.”

(Ankebut:30) *****

 -“Rabbim beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar.”(Şuara:169) bunun üzerine :  *****  -“Elçiler ona, ‘korkma, üzülme biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır.’ Şüphesiz bu memleket halkı üzerine, fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz.

(Ankebut:33-34) *****

 -“Bunun üzerine biz,  karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o(karısı) ise (helake uğrayanlar arasında ) geride kalanlardandı. Ve onların üzerine bir (azab) sağanağı yağdırdık. Suçlu günahkârların uğradıkları sona bir bak işte. (Araf Suresi, 83-84)

*****

            -“Böylece oranın altını üstünü çevirdik. Üzerlerine arka arkaya taş yağdırdık. (Hud:82) diye azap bildirdi.

Lut kavmi nasıl helak oldu?

 Lut kavmi, Peygamberlerini yalanlamış en ahlaksız, en iğrenç suçlar işleyerek cezayı hal etmişlerdi. 

Haddi aştıkları için sabaha karşı müthiş bir depremle yerleri yurtları yerine taş yağdı. Şiddetli patlama ile rüzgar onları helak etti.

 Sapıklıkları, misafir gelen meleklere kadar uzanmıştı. Kur’an’da:

 “Andolsun onlar, onun konuklarından da murad almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. “İşte azabımı ve uyarmamı tadın” Andolsun onları bir sabah vakti erkenden ,, üzerlerinde kararını kılmış bir azab yakalayıp bastırıverdi

(Kamer suresi, 37-38) *****

 “Derken, tan yerinin ağarma vaktine geldiklerinde onları(o korkunç ve dayanılmaz)çığlık yakalayıverdi. Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda ‘derin bir kavrayışa sahip olanlar’ için gereken ayetler vardır. O (şehirde) gerçekten bir yol üstünde (hala) durmaktadır.

(Hicr Suresi, 73-76) *****

 “Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık; Rabbinin katında ‘belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış’ olarak. Bunkar zalimlerden uzak değildir. 

(Hud suresi, 82-83)

*****  “Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların yağmuru ne kötü. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir.”

(Şuara Suresi 172-173)

Lut kavmi sapıklıklarının ve suçlarının iğrençliği karşılığı ağır bir şekilde cezalandırılmışlardır.

            Lut Kavmi Neden Helak Oldu?

 Lut kavmi, inançsızlıkları ve ahlaksızlıkları yüzünden helak oldular.

            Peygamber olarak gönderilen Lut(as) kavmine:”Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir topluluksunuz.”

(Neml:54-55) dedi

*****

 “-Onlar kötü iş yapan kötü bir topluluk idi.” (Enbiya:74)

 Çirkin bir günah olan hemoseksüellik iyiden iyiye yayılmıştı. İyilik yapmalarına, iyi olmalarına bu ahlaksızları engelliyor ve Allah’ın gazabına neden oluyordu.

 Melekler Lut’a misafir olarak gelmişlerdi. Erkek kılığındaydılar Kavmi şehvetle Lut’un evine saldırdı.  Lut (as) onlara:

 -“Bunlar benim misafirlerimdir. Allah’tan korkun beni mahcup ve rezil etmeyin” diye yalvardı. Kavmi ona:  -“Biz sana bize karışma demedik mi?” deyip dikleştiler.

 Lut kızlarıyla evlendirmeyi teklif etti. Reddettiler.”Bizim kızlarla işimiz yok” dediler.

              Onların direnmesi ve Lut (as)’ın üzüntüsü karşı-

sında Lut’a;

               -“Biz meleğiz üzülme! Onların hak ettiği azabı

tattırmak için geldik” dediler. “Geceleyin aileni yola çıkar, sende arkalarından yürü hiç kimse arkasına bakmasın” dediler.

 (Hıcın:65)

Kimse görmeden inananlarla evden çıktılar. Güneş doğarken çığlık her şeyi yerle bir etti. Üzerlerine taş yağdı.

 Karısı arkasına bakmış, taşlaşmıştır. Lut iki kızı ve inananlarla İbrahim(as)’ın yanına gelmişlerdir.

Lut’un Karısı Ne Oldu?

 Lut’un karısı O’na inanmamıştı. Melekler eve gelince hemen onların gelişini halka haber verdi. Halk meleklerden böyle haberdar oldular.

 Melekler Lut’a karısının arkasına bakıp helak olacağını haber vermişlerdi.(Hud:82) Lut (as) karısının da helak olacağını biliyordu. İbret alınması için taşlaştı.

 Peygamberimiz (sav) Lut kavminin cinsi sapıklık ve erkeğin erkekle, kadının kadınla yetinmesi sebebiyle helak olduğunu bildirmiştir.

(Ramuz El-Ehadis:315/12)

               Lut’un homoseksüel kavminin cezalandırılmış

olması gelecek nesillerin ibret alıp bu iğrenç işi işlememeleri içindir.

 Peygamber (as) bu çirkin işi işleyenlerin lanetli kimseler olduğunu haber vermiştir.

 Bugün ne yazık ki, ahlaken çökmüş yerlerde eş cinsellik yayılmaktadır. Kilise erkekle erkeğin nikâhını kıymaktadır.

 İnsanlık Lut Peygamberin kavminin başına gelen felaketi iyi okumalı, ondan ders almalıdır ve bazı felaketlerin de ikaz ve uyarı olduğunu unutmamalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir