LANETTEN LANETLİDEN UZAK DURMAK

Başta Kur’an’da Cenab-ı Allah’ın Lanetlediği kimselerden, Lanetli işlerden uzak durulmalıdır.Bundan sonra peygamber (as) ın Lanetlediğinden, Lanetlediği kötülükten uzak durulmalıdır.Yoksa insanın dünyası da ahreti de kararır.

Mazlumun, ana babasının Lanetinden bedduasından kaçınılmalıdır.Yoksa duaların kabul olduğu zamana rastlar da rezillik ve pişmanlık gelir.

Başkalarını kızıp Lanetlemekten, beddua edip, kötülüğünü istemekten kaçınılmalıdır. Peygamberimizin ifadesiyle : Mü’min Lanetleyici, beddua eden kişi olamaz.” Dili bedduaya alıştırmamak gerekir. Çünkü ; geri dönmesinden korkulur.

Peygamberimiz ashabını her zaman Lanetten sakınmayı tavsiye etmiştir. Devamlı içki içen birine Hz. Ömer (ra):“ Lanet olsun! Yinemi sen!”  deyince ona Lanet etme! Şeytana yardım etmiş,”onun geri dönüşünü zorlaştırmış olursun” demiştir. (İ.Canan,Hadis Ansi: 6/263

Lanetli yerlerden, Lanetli iş işleyenlerden uzak, doğrularla beraber olunmalıdır. Bir yere Lanet, bir yere rahmet  yağar. Lanetli kimselerle yaşayan, onların ahlakı ile ahlaklanır.

Peygamber(sav):” insanları helak olan yerlere kıyamete kadar Lanet yağar” buyurmuştur. Kendisi Tebuk seferine giderken ,  Hıcır şehrinde, Semut kavminin helak olduğu yerde eğleşmemiş yüzünü Örtüp, devesini hızlıca sürmüştür. Ashabına :

-“Kendilerine zulmedenlerin helak olduğu yerlerde eğleşmeyin. Buraların sularını da kullanamayın.” demiştir. (Age: 6-263)

Ayrıca Ebrehe’nin ordusunun helak olduğu yerden de hızlıca geçmiştir.

Bir gün peygamber (as) , Ashabı ile sohbt ederken şöyle demiştir:

-“Allah bana peygamberlik verinceye kadar, cahiliyedevri insanlarının işledikleri kötülüklerden hiç birine arzu duymadım.” (Age :10-515)

Bir örnek de Hz Ali (ra) Babil halkının helak olduğu yerde namaz kılmamıştır.Sebebini soranlara :

-“Burası Lanete uğramış yerdir” demiştir.

Hz Peygamber Lanete uğramış insanlarla beraber yaşanmasını hoş görmemiş,onlar gibi yaşamayı yasaklamıştır.

Hz Ömer (ra) başka dinden olanlarla evlenilmesini yasaklayınca :

-Caiz değil midir ? sorusuna :

-“Caizdir ama, çocukları kendi din ve ahlakları üzerine yetiştirirler” demiştir.

Günahkarlarla günah ortamlarında yaşamak doğru değildir.Çünkü inançta , ahlakta benzeşme olur.Önce şekilde, daha sonra kalpte benzerlik görülür.

Kur’an’da : 

-“Mü’minler Mü’min’leri bırakıp da, kafirleri dost edinmesin.Kim bunu yaparsa, artık onun Allah yanın da hiçbir değeri yoktur.” (Al-i İmran :28) buyurulur.

İnsan kötülük ve kötülerle iç içe olursa, temiz kalamaz.Onlara alışır onlara ısınır, onlara tepki göstermez nihayet o da onlar gibi olur.

Kur’an’da ve hadislerde İsrailoğullarının kötülere tepki göstermediği ve onlarla olduğu için bozulmanın yayıldığı anlatılır.

Etkilenme iyiden olduğı gibi kötüden de olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir