LANET VE LANETLİLER

 • Kahrolsun
 • Lanet olsun
 • Allah kahretsin
 • Allah lanet etsin
 • Küfretmek herkesin dilinde. Soruyorsun deşarj olduğunu söylüyor.  

        Sövme alışkanlığı unutulası değil canı yanan sövüyor, kızan sövüyor. Hatta ayağına takılan taşa, sendelemesine neden olan çukura sövüyor. 

        Dil öyle ki ölülere kadar uzanıyor. Kendisini uyaran horoza, kuşa sövüyor. 

        Her şeyi Allah yaratmıştır. Allah’ın yarattıklarına sövülmez. Allah’ın yarattığı bir şeye sövmek, Allah’a kadar uzanır. Bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah: “Âdemoğlu zamana söverek beni üzüyor. Çünkü gece gündüzü ben çeviririm.” (Hadis Ans:14/541) buyuruyor.

        Sövmek insanı asla rahatlatmaz. “Sövmekle şeytanın sayısı artar,” denmiştir. Söverek insanın daha da öfkesi artar, sinirlenir, strese girer. Söven karşı tarafı üzer, sonra da kendi üzülür. Ölmüşlere söven, onun yakınlarını üzer. 

*              *              *

        Lanet okumak, beddua etmek olur. Allah’ın rahmetinden mahrum kal, Allah seni kahretsin demektir.  

        Bu iyi bir şey değildir. Zarar vermektir. Onun için buna hakkımız olmasa gerek. 

        Bir insanı lanetleme yerine Allah’a havale etmek, “Allah ıslah etsin,” demek daha uygundur. Lanetleme yerine yardımcı olunabilir, kurtuluşu için desteklenebilir. 

        Bir de lanet geri dönebilir. Lanet edilen, lanete layık değilse, lanet söyleyene döner, ona zarar verir. 

        Peygamberimiz (as): “Mü’min kusur bulucu, lanetleyici, kaba ve hayasız olamaz.” (R.Salihin:274)

 • “Birine Allah’ın laneti, Allah’ın gazabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.” (Hadis Ans:14/533)

“Kul bir şeye lanet ettiğinde, o lanet göğe çıkar. Gök kapıları kapanır, giremez. Sağa sola gider. Kalacağı yere giden bir yer bulamayınca, edilene gider. Layıksa onda kalır, layık değilse söyleyene döner.” (Ramuz el-Ehadis:103/12) buyurur.

Bazı ana babalar çocuklarına lanet okuyor. Sonra da kötü olan evladı için gözyaşı döküyor, kötü yaptığı evladından şikayetçi oluyor.

 • *              *

        Lanetlik işler yaparak Allah’ın lanetine uğranıyor.  

        Cenab-ı Allah rahmeti daha çok olduğu halde Kur’an’da da bakın kimleri lanetliyor:

 • Zalimleri lanetliyor. (Hud:187 A’raf:44 Al-i İmran:87)
 • Faiz yiyenleri lanetliyor. (Bakara:275)
 • Sözünde durmayanları lanetliyor. (Maida:13)
 • Yalancıları lanetliyor. (Al-i İmran:61)
 • Batıla tapanları lanetliyor. (Nisa:52)
 • Bozguncuları lanetliyor. (Muhammed:22-23)
 • Kötülük işleyenleri lanetliyor. (Fetih:6)
 • Müslümana yapılan eziyeti seyredenleri lanetliyor. (Buruç:7)
 • Ebu Leheb’i lanetliyor. (Tebbet Suresi)
 • Allah’a karşı yalan uyduranları lanetliyor. (Hud:18)
 • Fuhuş düşüncesi taşıyanları, iki yüzlüleri, kötü haber yayanları lanetliyor. (Ahzab:6061)
 • Kasten adam öldüreni lanetliyor. (Nisa:93)
 • Allah’a verdiği sözde durmayanı, Allah’ın emrettiği şeyleri terk edenleri, fesat çıkaranları lanetliyor. (Rad:25)
 • Namuslu kadına iftira atanı lanetliyor. (Nur:27-23)
 • Peygamberimizi incitenleri lanetliyor. (Ahzab:57)
 • Şeytanı lanetliyor. (Hıcr:35)
 • Şeytana uyanları lanetliyor. (Nisa:118)
 • *              *

        Doğru dürüst iş yapmayanları da Peygamber (as) lanetliyor:

 • Faiz yiyenleri ve faiz işi yapanları lanetliyor. (Ramuz el-Ehadis:4/6)
 • İçki içenleri ve o yolda iş yapanları lanetliyor. (Age:11/2)
 • Hayvana kötü davrananları lanetliyor. (Age:199/4)           Fitneciyi, zulmedeni, sünneti yıkanı lanetliyor. (Age:267/1)
 • Evlenmeyi terk edeni lanetliyor. (Age:347/4)
 • Dövme yaptıranı lanetliyor. (Age:347/6)
 • Erkekleşen kadını, kadınlaşan erkeği lanetliyor. (Age:347/10)
 • Açınıp baktıranı, bakanı lanetliyor. (Age:347/13)
 • Ana babaya lanet okuyanı, günahkârı barındıranı, arazinin sınırını değiştireni, Allah’tan başkası için hayvan keseni lanetliyor. (Age:347/15)

Dine müdahale edeni lanetliyor. (Age:507/4)

 • İhtiyaç olmadan estetik yaptıranı lanetliyor. (R.Salihin:205)
 • Mezar soyucuları lanetliyor. (Hadis Ans:14/551)
 • Kabri mescit yapanları lanetliyor. (Age:15/131)
 • Yola abdest bozanları lanetliyor. (Age:10/92)
 • Sihir, büyü yapanları lanetliyor. (Age:7/192)
 • Livata yapanları, hayvana yaklaşanları lanetliyor. (Age:5/204)  Fitne çıkaranları lanetliyor.
 • Rüşvet alıp verenleri lanetliyor.
 • Ashaba dil uzatanları lanetliyor. (Ramuz el-Ehadis:86/7)
 • Kusurunu söylemeden mal satanları lanetliyor. (Hadis Ans:17/263)
 • Hile yapan, zarar vereni lanetliyor. (Age:16/314)
 • Hayvanı damgalayanı lanetliyor. (Müslim, Libas:107)      Allah rızası için deyip isteyeni lanetliyor.
 • Kur’an’ı tahrip edeni, kaderi yalanlayanı, haram kılınanı helal sayanı, sünneti terk edeni lanetliyor. (B.Hadis Külliyatı:4/270)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir