LANET OKUMAK

Bir şeye kızan istemediği bir şeyle karşılaşan, hemen basıyor “LAnet olsun” Dil alışmış.İki kelimeden biri LAnet olsun oluyor.Filmler, diziler bol LAnetli.

Böyle olmamalı.Bu gibi sözler insanda hayır bırakmıyor.Büyüklerimiz “Allah belAnı versin” demez “Allah hayrını versin” derlerdi.Şer yerine hayır dilerlerdi.

LAnet okumanın , kötü konuşmanın inancımızda ve ahlakımızda yeri yoktur.Sinsi yollarla bize alıştırılan kelimelerden biride “LAnet” kelimesidir.Dil bozulursa ahlAk bozulur.Ahlak bozulursa her şey bozulur.

Bazı konularda duyarlı ve hassas olunmalıdır.Gönül kırmamak , kalp yıkmamak için kardeşliğin bozulmaması için sevgi ve saygının artması için  bu gereklidir.

Söz güzel söylenmelidir.”Tatlı dil yılanı deliğinden çıkaran” denmiştir.Sözün çirkininden faydasızından “inandım” diyen kaçınmalıdır.Cenab-ı Allah Musa peygambere  ; “Firavuna karşı güzel söz söyle diye emretmiştir”

KAf suresinin 18. Ayetindede “ İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın” buyrulmuştur.

Peygamber (as) ,  müslümanı tarif ederken şöyle tarif etmiştir: “ Müslüman başkalarının elinden dilinden zarar görmediği kişidir “(Tirmizi , iman :12) Buna göre Müslüman , eli temiz, dili temiz olacaktır.Çünkü ;her insan söylediğinden sorumlu olacaktır.Bunun için dil , kötü söze alıştırılmamalıdır.Bu konuda başkaları da uyarılmalıdır.

Kur’anda müslümanın vasıflarından bahsedilirken: “ Onlar, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler” buyrulmuştur. (Mü’minun :3-4)

LAnet etme , kötü söz söyleme konusunda peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

-“Mü’in kusur bulucu, kaba, hayasız ve lanetleyici olamaz.” (Riyazu’s –salihin :274)

-“ LAnet etmek , sıdıkların şanından değildir. (Age :140)

-“LAnet edenler, kıyamet gününde ne şefaatçi ne de şahid olurlar.” ( Age : 140)

-“Olgunmüslüman kimseyi zemm etmez (kötülemez), LAnetlemez, sözünde , işinde haddi aşmaz.Hayasızlık etmez.” (Age 140) buyurur

İslam inancında  başkasına zarar vermemek esastır.Beddua etmekle , LAnet okumakla karşı taraf zarar görür.Zarar vermenin vebali vardır, günahı vardır.ayrıca kötülüğe sebep olduğu içinde günaha girilir.Bir de başkasına yapılan kötülük bir gün mutlaka geri döner.O kötülük başına gelmeden ölmez.Yani LAnet okuduğu zaman bir çok insan LAnetten pay alır. LAnet okuyan da okunan da etrafı da zarar görür.

Müslüman bir kimseye LAnet etmek daha kötüdür. Peygamber (as) “ inanan kimse yermez ve LAnet etmez buyurur. (Buhari Edep:320)

Müslüman bir kimseye LAnet okumak , müslümana yakışmaz.Peygamber (sav) :

“Gücün yeterse , kimseye LAnet etme” diye emrediyor. (Ramuze’l – Ehadis  :150/8)

Bir hadislerin de de müslümana LAnet okumanın ne kadar kötü olduğunu şöyle ifade etmiştir :” mü’mine LAnet , onu katletmek gibidir.” (Hadis Ans : 9/317)

Müslümanların LAnetden kaçınmaları içinşu uyarılarda bulunmuştur.:

-“Brine Allah’ın LAneti , Allah’ın gazabı ve cehennem temennisiyle beddua etmeyin.”Age : 14/533)

-“Kimseye LAnet  etmeyin.Çünkü; LAnet eden kıyamet günü Allah yanında sıddık olması lAyık değildir.”(Kitabuz-Züha Verrekaik :169)

Bir hadislerinde de Allah Rasülü :

-“Şeytan LAnetlendiğinde :”Ben zaten Mel’unum  (LAnetlendim) der.Ondan Allah’a sığınıldığı zaman:”işte belimi kırdın” der.Buyurmuştur.(Ramuz el-Hadis:62/5)

LAnet okumakla insan deşarj olmaz.Daha çok strese girer, daha çok kini artar, daha çok sinirlenir.

LAnet okuyana faydası olmadığı gibi sıkıntısı olur.Yerini bulmazsa geri döner.

İçki içen içkiye devam eden birinipeygamber (as) ın huzuruna getirdiler.Hz Ömer (ra):” LAnet olsun” demişti.Bunu duyan peygamber :

-“Öyle deme! Bu konuda şeytana yardım etme” dedi.

-“Neden Ya Rasülellah” denilince :

-“Onun dönüşünü zorlaştırırsınız” buyurmuştur.

LAnet eden, LAnet okuduğu kimseden, beddua ettiğinden öcünü almış olur.Ahirette alacağı bir hakkı kalmaz.

Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

-“Haksızlık edene LAnet okuyan , beddua  eden dünyada intikamını almış olur. (Büyük

Hads Külliyatı :5/240)

Peygamberimiz zamanın dabirinin eşyası çalınır.O kişi çalan için LAnet okuyup beddua etmeye başlar.Peygamberimiz bunu duyunca o adama şöyle der :

-“Beddua ederek onun ahirtteki cezasını hafifletme” der.(Age :4/275)

En güzeli ahirete bırakmak, Cenab-ı Allah’a havale etmektir.

Ahiretteki helalleşmek şöyle olacak :

Mağdur olan, sıkıntı veren, zulmedenden sevaplarını alacaktır.Eğer sevapları az, yok veya yetmezse , hak yiyen mazlumun günahlarını alacaktır.

Kötülük yapanlara, kötü olanlara LAnet okumak yerine onu Allah’a havale etmek daha doğru olur.Onun iyiliği dilenmeli, “Allah ıslah etsin” denmeli, kötülükten kurtuluşu ve düzelmesi için dua edilmelidir.Çünkü onun düzelmesi, kötü olatrak kalmamasından ve etrafına  kötülük yapmasından daha hayırlıdır.

O kişi belki tevbe edecek, Cenab-ı Allah’da onu affedecektir, bilinmez. LAnet okunursa, dönüş yolu kapatılmış olur.

LAnet okumak sevaplı bir iş değildir.Kötüde olsa LAnet okumanın kimseye faydası yoktur.

Birde yapılan kötülüğün cezasını herhangi bir şekilde çekene LAnet okumakda doğru değildir.Çekilen cezanın, günahına  keffaret  olduğunu söyleyen büyüklerimiz vardır.

Ancak günahı açıktan işleyen, kötü örnek olan, tacizci, tecavüzcü ve teröriste sakındırmak, kendisine gelmesini sağlamak maksadıyla genel LAnet okunabilir.

Kur’an’da ve hadislerde hep zalimlere, kötülükte, inançsızlıkta ve ahlaksızlıkta ısrar edenler LAnetlenmiştir.Bunlar LAnetlenerek inanmanın, güzel ahlak sahibi olmanın üstünlüğü belirtilmiştir.

Büyüklerimiz dua ederken şöyle diyorlardı: “Allah’ım ! ıslah eyle, hidayet ver.Islah olmazlarsa kahhar ismi şerifinle kahreyle!”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir