Kur’an‘ın Tefsir Ve Tercümesini Okumak Küfür Müdür?

Allah kelâmının tam olarak tercüme ve tefsir yapılamayacağı gerekçesiyle; Tercüme ve tefsir okumanın küfür olduğunu iddia edenler vardır. Hatta tercüme okuyan bir gence : ―Sen ne yaptığını biliyor musun, o kitabı senin kafanda parçalarım‖ diyen ham yobazlar vardır.

Bu misyoner oyunudur. Bir zamanlar: ―Anlamadan olur mu? Meal  okuyun‖ diyenler, şimdi okumayın‖ diyor. İncilin körler için bile Türkçe‘sini bilgisayarlara geçenler sağıra, köre İncil sunanlar, şimdi Kur’an‘ın mesajlarının alınmasını engelliyor. Kur’an‘ı okusunlar, bir şey öğrenilmesin isteniyor.

Tercüme tefsir okumak, küfre sokan hal değildir. Bir kimse Kur’an‘ı anlamamakta ısrar ederse küfre girer.

―Osmanlılar zamanında tercüme hareketi başlamış, İslam alimleri caiz görmüştür. 4 Mezhep de de uygun görülmüştür.‖(H.Gönenç,GMF 1/83)

Prof.Dr.Vehbi Zuhayli, İslâm Fıkhı.Ans.2/212 : ―Kur’an‘ın tefsiri caizdir‖ der.

 • Nahl:44 : ―Habibim biz sana Kur’an‘ı indirdik ki insanlara ne indirildiğini açıklayasın‖ ayeti Kur’an‘ı anlamayı gerekli kılar.
 • Muhammed:24 : ―Kur’an‘ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilit mi var‖
 • Kamer:17: ―Anlamak için Kur’an‘ı çok kolay kıldık.‖
 • Maida:75: ―Ayetleri apaçık açıklıyoruz‖ buyrulmuştur.

Peygamber (a.s.) : ―Size iki şey  bırakıyorum Kur’an ve sünnetim‖ demiş.

Bedi uzzaman Hz.leri : (İşaret-ül icaz:39) ―Bütün insanlar bu ilahi kitaba muhtaçtır ve Rahmaniyet eczanesinden ilâç almaya hakları vardır.‖  demiştir.

Ayrıca sözler:383 Kur’an‘ın anlaşılabileceğine dair ihlas sûresi ile Ahzab sûresinin 40.ayetini örnek gösterir. İmam-ı Birgüvi Hz.leri :‖Kuran‘daki müteşabih ayetlerin açıklanması uygun değildir. Kur’an açıklanmayacak olsa kimse Kur’an‘dan delil getiremezdi. Ehil olanların Kur’an‘ı tefsir yetkileri vardır. (Fıkhın pençesinden sosyal hayatımız :ll/9-19,Faruk Beşer)

―Müslümana dinini Kur’an‘ını öğrenmek farzdır. Herkesinde Arapça bilmesi imkansızdır. Kur’an‘ın bütün insanlığa ulaştırılması ancak başka dillere tercümesinin yapılmasıyla mümkündür. Dünya da bir çok insan, Kur’an‘ı dinleyerek ve tercümelerini okuyarak müslüman olmaktadır.‖(Diyaret Meal: Sunuş:9)

Kur’an‘ın ilk tercümesini Selmanı Farisi, İranlılara Fatiha sûresinin tercümesini yazıvermesi ile başlar. Bunu peygamber duymuş ve men etmemiştir.(Nüzûlünden Günümüze

Kur’an-ı Kerim Bilgileri: 212.(Osman Keskioğlu)

―4- Mezhep imamı da tercümeyi caiz görür(Age:213)

Caiz olmayan tercüme ve tefsirler şunlardır :

 1. Ehil olmayan, itikadı, ameli düzgün olmayanın,
 2. İlâve ve eksik tutularak yapılan,  
 3. Anlamı değiştirerek yapılan,
 4. Müslüman olmayanların ve samimi olmayanların yaptığı tefsir ve tercümelerdir

Tam manasıyla noksansız tercüme ve tefsir imkansızdır. Ama böyle diyerek anlaşılmasını, yaşanmasını engelleyemeyiz.

Kur’an Allah‘çadır.

Tercümeler, farklı farklı da denemez ifade ve kullanılan kelimelerin aynı olması mümkün değildir. Almanca bir kitabı üç beş kişiye tercüme edin desek, motamot, hepside aynı olur mu?

Bugün misyonerler, her önüne gelenin eline  Türkçe İncil tutuştururken, ücretsiz verirken, bazıları ne yapmak istiyor? İslamın anlaşılacağı endişesini taşıyanlara yardımcı mı olmak istiyorlar?

Efendim bilmeyen bilene sorsun denirse:

 • Denizli‘de kaç kişi bu ortamda Kur’an‘dan kime ne soracak?
 • Başörtüsü Kur’an‘da yok diyene bacım, Nur Suresini açıp: ―İşte bak‖ dese mi iyi, yoksa bilmese, sussa mı daha iyi?
 • Namazda vesveseye düşen başka şey düşüneceğine, okuduğunun manasını düşünse, daha iyi değil mi?
 • Kur’an, manası bilinirse hayatımıza ışık tutar.
 • En önemliside bugün dini bir konuyu anlatmak isteyen Kur’an ayetinin ve hadisin anlamını söylüyor. Tercümeye karşı olursak dini nasıl anlatacağız?

Tekrar ediyorum bunlar oyundur. Müslüman dini, güdümlü, müsaade edildiği ölçüde  yaşasın. Kur’an‘da ne emrediliyor bunu bilmesin mi isteniyor dersiniz?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir