KUR’AN’IN HÜKMÜ GEÇER Mİ?

Kur’an’-ı Kerim kutsal kitapların sonuncusudur. Başka bir kitap gelmeyecektir.

Kur’an’ın hükmü geçmez, kıyamete kadar bâkidir.  Kur’an’ın hükmü zamana, mekana ve şartlara göre değişmez. Değiştirilemez. Onun koruyucusu Cenab-ı Allah’tır. Cenab-ı Allah: “Kur’an’ı biz indirdik onu elbette yine biz koruyacağız.” Buyurur.

(Hıcır:9)

Bir ayette de şöyle buyrulur:

  • “O’na önünden de ardından da bâtıl gelmez. O, hikmet sahibi, çok övülen

Allah’tan indirilmiştir.” (Fussılat:42)

  • “Allah’ın kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur.” (En’am:34)
    • “Rabbin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur.” (En’am:115)

İnsanlık her zaman Kur’an’a muhtaçtır. Kur’an da insanlığın ihtiyacına cevap verebilecek güçtedir.

Kur’an, yol göstericidir. Kur’an, gönüllere şifa verir.  

Kur’an, çağlar üstü bir kitaptır. Kıyamete kadar insanlığa ışık ve rehber olacaktır.

Geçmişte Kur’an’a uyanlar asr-ı saadet yaşamışlardır. Kur’an’a uymayanlar da rezil olmuştur. Şuurlu olarak inanıp, Kur’an’a uyanların çoğunun ifadesi: “Kur’an’la hayat buldum.”, “Kur’an’la dirildim” olmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir