KUR’AN’I ÖĞRENMEK VE OKUMAK

Kur’an-ı Kerim, İslâm dininin kutsal kitabıdır. Müslümanların mutluluğu ve iki cihan saadeti için indirilmiştir. Bunun için her Müslüman’ın Kur’an’ı öğrenmesi, başkalarına öğretmesi ve Kur’an-ı yaşaması üzerine farzdır.

Kur’an-ı Kerim bir Müslüman için birinci kaynaktır.  Peygamber (AS): “En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” buyurmuştur. (Buhari:6/108)

Kur’an’ı öğrendikten sonra elden bırakmamak gerekir. Çünkü Kur’an okumak Allah’la konuşmaktır. Allah’la olmaktır. Kur’an okumak sevaptır.

Peygamber (AS) şöyle buyurmuştur:

 • “Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi Kur’an okumaktır.” (Ebu Davut, Sünen:1/336)
  • “Evlerinizde Kur’an okuyun. Kur’an okun-mayan evde hayır az, şer çok olur ve o ev, ehlini sıkar. (Ramuz el – Ehadis: 80/10)
  • “Bir evde Kur’an okunduğunda melekler hazır olur, şeytanlar çekilir. Ev halkına genişlik hâsıl olur. Hayır, çok, şer az olur. Bir evde Kur’an okunmazsa, orada şeytanlar hazır olur, melekler bulunmaz. Ev, içindekilere dar gelir, hayır azalır, şer çoğalır.” (Age:196/2)

Demek ki Kur’an okuyan faydasını görecektir. Az biliyorum, yanlış okurum diyerek Kur’an okumak terk edilmemelidir. Peygamber (AS) bu konuda şöyle buyurur:

 • “Kur’an okuyan kimse hata etse, acemi olsa melekler onun okuyuşunu

düzeltir.” (Age:57/13)

 •              

Kur’an namazda veya normal okurken acele okunmamalıdır. Tecvide önem verilmelidir.  

Cenâb-ı Allah: “Kur’an-ı tane tane okuyun.” buyuruyor. (Müzzemmil:4) Bir ayette de:

 • “Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir.

Derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap, Allah’ın dilediğini, kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa, artık ona yol gösteren olmaz.” (Zümer:23) buyurmuştur.

 •              

Kur’an’ı okumaktan bir maksat da Kuran’ı anlamak ve yaşamak olmalıdır. Kur’an ölüler için değil diriler için inmiştir. Ondaki “yap”, “yapma” emirleri yerine getirilmelidir.

Altın yaldızlı Kur’an alıp torbaya koyup asmak okunmadan, yaşanmadan fayda vermez. Kur’an okunması için, anlaşılması için ve yaşanması için gönderilmiştir. Faiz ayeti okunacak faiz yemeye devam edilecekse, namazla ilgili ayetler okunacak namaza önem verilmeyecekse, böyle okumanın pek önemi yoktur.

Peygamber (AS) bir hadislerin de şöyle buyurur:

 • “Benden sonra ümmetimden öyleleri olacak ki, bunlar Kur’an’ı okuyacaklar; Kur’an’ın manası ve feyzi boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar okun avı delip geçmesi gibi dinden çıkacaklar ve artık tekrar dine dönmeyeceklerdir. Bunlar insanların en kötüsüdür.” (Müslim, Zekât: 147)

Kur’an saygı ile okunmalı, dinleyenler de saygı ile dinlemelidir.

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle emreder:

 • “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size merhamet edilsin.”

(A’raf:204)

Müslümanların Kur’an okununca nasıl davranmaları gerektiği konusunda şöyle buyurur:

 • “Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldı-ğında sağır ve kör davranmazlar.”

(Furkan:73)

 • “Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen

kimselerdir.” (Enfal:2)

 •              

Kur’an ücret karşılığı okunmaz. Menfaat karşılığı öğretilmez. Cenab-ı Allah:

“Sakın ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın.” (Bakara:41)

 • “Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip, onu az bir paha ile değişenler yok mu, işte onların yeyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşmaz ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.” (Bakara:174) uyarısı yapılmıştır.

Peygamber (AS) zamanında bir kişi namazdan sonra birkaç ayet okur ve yardım ister. O sırada Fudayl bin Amr şöyle der: “Ben Allah Rasülünden işittim, şöyle dedi: “Yakında bir grup insan türeyecek, bunlar Kur’an’ı âlet edip dilenecekler. Bu işi yapanlara sakın bir şey vermeyin.”  

Bu olaydan anlıyoruz ki, böyle durumlarda vermek de almak da veballi bir iştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir