Kur’an‘ı Öğrenmek, Okumak ve Öğretmek

Kur’an okumak sünnet,  okunan Kur’an‘ı dinlemek vaciptir. Hz.Peygamber :  

1-     ―İüphesiz insanlardan Allah‘a yakın olanlar vardır.‖ buyurunca  :

 • Kimdir Bunlar? denilir. Hz.Peygamber (as) :
 • Onlar Kur’an ehlidir ve Allah‘ın has kullarıdır.‖ buyurur. (K.Sitte :16/513)
 • ―Evlerinizi Kur’an okuyarak nurlandırın.  Bir evde Kur’an okunduğunda, melekler hazır olur. İeytanlar çekilir. Ev halkına genişlik hasıl olur, hayır çoğalır, şer azalır. Bir evde Kur’an okunmadığında orada şeytanlar hazır olur, melekler bulunmaz, ev halkına darlık gelir, hayır azalır, şer çoğalır. ― (Ramuz : 196/2)
 • ― Kur’an‘ı ya öğrenen, ya öğreten yada dinleyen ol. Bunların dışında kalma helâk olursun.‖
 • ―Hafızasında Kur’an‘dan hiç ezberi olmayan kişi, harap olmuş ev gibidir. ―(K.Sitte :

2/139)

 • ―Kur’an okuyan müminin misali, portakal gibidir. Kokusu güzel tadı hoştur.‖

          Kur’an‘ı  okumayan müminin misali, hurma gibidir tadı hoştur, kokusu yoktur.

          Kur’an‘ı okuyan facirin misali reyhan otu gibidir. Kokusu güzel, tadı acıdır.        

            Kur’an‘ı okumayan facirin misali Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yok, tadı acıdır.‖

(K.Sitte 2/139)

 • ―Kur’an‘ı bilen bir kimse, Kur’an okumayı terk eder ve unutursa,  Kıyamet günü cüzzamlı olarak Allah‘ın huzuruna çıkar. ― (K.Sitte 2/140) 7-     ―Bir zat Hz.Peygamber‘e :
 • Allah‘ın en çok sevdiği amel hangisidir? diye sorar.
 • Konup göçendir‖ cevabını verir.
 • Konup göçen kimdir? diye sorulur.
 • Kur’an‘ı baştan sona okuyan, bitince tekrar başlayandır. ― (Tırmizi: Kıraat : 4/2948) cevabını verir.
 • ―Kalbinde Kur’an‘dan bir şey bulunmayan kişi, harap bir ev gibidir. ― (Tırmizi: 5/3079)
 • ―Ey Ebuzer! Senin evden çıkıp Allah‘ın kitabından bir âyet öğrenmen, senin için yüz rekat (nafile) namaz kılmandan hayırlıdır.‖ (Kısitte: 16/514)
 • ―Sizin hayırlınız Kur’an‘ı öğrenen ve öğretendir. ― (Buhari Tecrid-ı Sarih 11/1775) buyurmuştur peygamber (as).

Bostan gülistan‘da okumuştum:

Biri, gösteriş yaparak yalan yanlış Kur’an okurken, biri ona:

 • Sen ne yapıyorsun? Der. Oda :
 • Allah rızası için Kur’an okuyorum ― der. Bunun üzerine:  
 • Sen Allah rızası için bu Kur’an‘ı okuma‖ der.
 • Kur’an okurken güzel okumamız lâzım. Peygamber şöyle der: ―Kur’an  okumakta yetenekli olan, Kerim ve muti meleklerle beraber olacaktır. Kur’an‘ı kekeleyerek zorlukla okuyana, iki sevap vardır.‖ (K.Sitte 2/136)
 • ―Kur’an okuyan hata ederse, melekler onu düzeltir.‖ (Ramuz: 57/13)
 • ―Bir gurup Kur’an‘ı okumak ve ders almak için bir araya gelecek olurlarsa onların üzerine Allah‘ın rahmeti iner. Melekler kanatları ile onları kuşatır. Allah onları o topluluktan daha hayırlı topluluk içinde anar.‖ (K.Sitte 2/118)
 • Kur’an okumak, zikirden, duadan üstündür.Kutsi Hadiste: ― Kim Kur’an‘la meşgul olurken bana dua ve zikretmeye fırsat bulamazsa ona dua eden, zikredenden daha fazlası verilir.‖ (Müslüman İahsiyeti :368)
 • ―Kalpler, su değen demir gibi paslanır ― buyuran peygambere:  
 • Cilası nedir? Diye sorulur. O da:
 • Ölümü anmak, Kur’an  okumaktır.‖ (Age: 382) der.             
 • Kur’an okuyanı Allah dinler, melekler dinler. Hz. Peygamber: ―Kim Allah‘la konuşmak isterse Kur’an okusun ― buyurur.

Kur’an‘ı  okuyabilmek, Allah‘ın kuluna bir lütfü, bir ihsanıdır. Kur’an okumasını bilenler bunun kıymetini bilsin okumaya, öğrenmeye başlayan da Allah‘ın kendisini sevdiğini bilsin. Unutmayalım insanın güzel şeylerle uğraşabilmesi hidayet işidir. Aynı zamanda Allah‘ın lütfüdür.  

 1. Hz. Peygamber(a.s.) : ―Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.‖(K.Sitte:3/344)

Kur’an‘ı okumasını bilenler, Kur’an‘ı çokça okumalıdır.  

Kur’an‘ı okumasını az bilenler, güzel okuyabilmek için büyük gayret göstermelidir.  Kur’an‘ı okumasını bilmeyenler, zaman kaybetmeden ev halkı ile beraber, bugünden tezi yok Kur’an öğrenmeye karar vermelidir.  

Sakın Allah‘ın huzuruna Kur’an cahili olarak çıkmayın. Bilmiyorsanız hemen öğrenin.

Çocuğunuz bilmiyorsa hemen öğretin. Öğretmezseniz öldükten sonra size bir şey okuyamaz. Çok beklersin hediye gönderemez.Bir de çocuğuna Kur’an öğretmezsen Allah yanında mesul olursun, görevini yapmamış olursun.

Bundan başka Kur’an okuyanlara okutanlara yardımcı olmalısın. Maddi manevi destek olmalısın ki Allah sana rahmet etsin.  

Meşguliyetimiz Kur’an olmalı çoluk çocuğumuz Kur’an‘la dost olmalı, diğer kitapları okuduğu gibi Tercüme, tefsir okumalıdır.

Allah Kur’an‘da her şeyi bize öğretmiş, okumadığımızdan haberimiz yok.

Altın yaldızlı Kuran‘lar alıyoruz. Ama okumuyoruz. Müslümanız diyoruz, Kur’an öğrenmiyor, Kur’an‘la amel etmiyoruz.

Kur’an‘ı bilmeyen, ona uymayan, Kur’an‘ın şefaatinden mahrum olur.

Kur’an dili Allah‘çadır., ibadet dilidir. Kur’an en büyük şefaatçidir.  

Müslümanın, Kutsal kitabını okuyamaması kendisi için hoş bir şey değildir, büyük  bir eksikliktir. Peygamber (a.s.) derki:

–                                                        ―Kur’an ehli, cennete girdiği zaman kendisine ―oku ve yüksel‖ denilir. O da okur ve yükselir. Kendisine her ayet için bir derece verilir. Böylece o her bildiği her okuduğu ayet için bir derece alır.‖(K.Sitte:17/489)

Bir büyüğümüz de şöyle der:

―Kim, Kur’an‘dan amel edilmesi vacip olan bir ayeti amel dışı bırakır veya kıraatini terk ederse küfre düşer. Kur’an‘ın yüceliğine inanmadığı halde ihmal sebebiyle kasıt olmadan kıraati terk eden sevaptan mahrum kalır.‖ (K.Sitte:2/117)

Evet Kur’an‘ı okumak sünnet, dinlemek vacip, Kur’an‘la amel etmek farzdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir