Kur’andan, Ayetlerden Dualar

-“ Rabbimiz! Ancak sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım umarız.

Bize doğru yolu göster (Fatiha süresi)

-“ Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl.” (Bakara:126)

-“Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru”(Bakara:201)

-“ Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver. Kafirlere karşı bize yardım et” (Bakara :250)

-“ Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek, bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey

Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz işler yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize yardım et.” (Bakara:286)

-“ Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme bize tarafından rahmet bağışla, lütfü en bol olan sensin.” (Ali-İmran:8)

– Ey Rabbimiz! İman etti, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru” (Ali imran: 16)

-“ Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl.” (Ali

İmran:147)

“Ey Rabbimiz, bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al.” (Araf:126)

-“Ey Rabbimiz, bizi ve soyumuzdan gelecekleri namazı devamlı

kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamızı kabul et” (İbrahim: 40)

-“ Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize sıkıntılı durumlarda kurtuluş yolu göster.” (Kehf:10)

-“ Rabbim! Yüreğime genişlik ver” (Taha:25)

-“ Rabbim ! bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (mü’minun:189

-“Rabbım İnsanların dirileceği gün bizi mahcup etme” (Şuara:87)

-“Rabbim! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma.” (Haşr:10)

-“Ey Rabbimiz! Kafirleri başımıza musallat etmek sûretiyle bizi imtihan etme. Günahlarımızı bağışla.” (Mümtehıne:5)

-“Rabbim! Yarattıklarının şerrinden, çöktüğü vakit karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden sana sığınırız. (Felak Sûresi)

-“Rabbim! Cinlerin, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesveseci

şeytanın şerrinden sana sığınırız .” (Nas Sûresi)

-“Rabbim! Dünya ve ahirette işlerimizi yoluna koyan sensin. Canımızı Müslüman olarak al, ve bizi iyilerden eyle” (Yusuf:101)

-“Ey  Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin.” (Tahrim:8)

-“Rabbimiz günahlarımızı bağışla kötülüklerimizi ört, canımızı iyi kimseler olarak al.” (Ali İmran:194)

-“Rabbimiz Peygamberlerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme.” (Ali İmran:194)

-“Rabbimiz! Hesap gününde bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla.” (İbrahim:41)

“Ey bizim Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, şayet sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet etmezsen, en büyük kayba uğrayandan oluruz.”

(Araf:206)

                         -“Rabbimiz!                  Şeytanların                    vesveselerinden,                  onların     yanımızda

bulunmalarında n sana sığınırız..” (Mü’minun 97-98)

-“Ey Rabbimiz! Bizi, inkarcılar için bir oyun ve eğlence aracı yapma.” (Mütehine:5)

-“Ya Rab! Bize hikmet ve Salih kimseler arasına dahil eyle, gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle, nurumuzu arttır, kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kâdirsin.” (Tahrim:8)

Bunlar Kur’anda dua örnekleridir. Cenab-ı Allah böyle dua etmemizi istemiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir