KUR’AN’DAKİ YASAKLAR

Cenab-ı Allah Kur’an’da bize şunları yasaklıyor:

Allah, nimetlerinden bir kısmını hatırlatarak Şirk koşmayı yasaklıyor:

 • “Allah’a şirk koşmayın.” (Bakara Sûresi:22)
 •                      

Hakla batıl karıştırılmayacaktır:

 • “Bile bile hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin.” (Bakara Sûresi:42+159)
 •                      

Vesveseye itibar edilmeyecektir:

 • “Gerçek olan Rabbinden gelendir. O halde kuşkulananlardan olma!” (Bakara Sûresi:147)
 •                      

Nankörlük yapılmayacaktır:

 • “Şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!” (Bakara Sûresi:152)

Şeytana uyulmayacaktır:

 • “Şeytanın peşine düşmeyin; Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.” (Bakara Sûresi:168)
 •                      

Allah; leşi, kanı, domuzu ve Allah’tan başkası için kesilen hayvanın etini yasaklıyor:

 • “Allah size ölüyü, leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı.” (Bakara Sûresi:173)

Rüşvet, haram kılınmıştır:

 • “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için hakimlere, idarecilere vermeyin.” (Bakara Sûresi:188)
  •                      

Allah (CC) aşırı gitmeyi yasakla-mıştır:

 • “Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü, Allah aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara Sûresi:190)
 •                      

 Cenab-ı Allah fitne çıkarmayı yasaklıyor:

 • “Fitne, adam öldürmekten kötüdür.” (Bakara Sûresi:191+217)
 •                      

Allah (CC) şeytana tabi olmayı yasaklayıp uyarıyor: – “Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.

Çünkü o apaçık düşmanınızdır.” (Bakara Sûresi:208)

 •                      

Ay hali olan kadınla ilişki yasak-lanmıştır:

 • “Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu nedenle ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Bilin ki; Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.” (Bakara Sûresi:222)
 •                      

İnanıp inanmamakta zorlama yapılmayacaktır:

 • “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim şeytan ve Allah’tan başka tapılan şeyleri red edip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.” (Bakara Sûresi:256)
 •                      

Yapılan yardım başa kakılma-yacaktır:

 • “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara Sûresi:262)
 • “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir.” (Bakara Sûresi:263)
 • “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek sûretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın.” (Bakara Sûresi:264)
 •                      

Faiz alıp vermek ve yemek haram-dır:

 • “Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar.” (Bakara Sûresi:275)
 • “Allah, faiz karışan malın bereketini giderir, sadakaları bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.” (Bakara Sûresi:276)
 • “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacağınızı terk edin.” (Bakara Sûresi:278)
 •                      

Allah; şüpheyi, vesveseyi yasak-lıyor:

 • “Gerçek, Rabbinden gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma.” (Al-i İmran:60)
 •                      

İslam’dan başka din arayanın dini kabul edilmeyecektir:

 • “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve O, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Al-i İmran:85)
 •                      

 Yahudi ve Hıristiyan’lara uyulma-ması uyarısı yapılıyor:

 • “Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilen-lerden bir gruba uyarsanız, imanından sonra sizi yeniden inkârcılığa sevk ederler.” (Al-i İmran:100)
 •                      

Allah (CC) bölünüp parçalanmayı yasaklıyor:

 • “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.” (Al-i İmran Sûresi:105)

İnançsız ve başka inançtan olanlar sırdaş edinilmeyecektir:

 • “Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından çıkan sözlerden bellidir. Kalplerinde sakladıkları düşmanlık ise daha büyüktür.” (Al-i İmran Sûresi:118)
 • “Size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır; başınıza bir musibet gelse, buna da sevinirler…” (Al-i İmran Sûresi:120)
 •                      

Faizin her türlüsü haramdır:

 • “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa erersiniz.” (Al-i İmran Sûresi:130)
 • “Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının!” (Ayet:131)
 •                      

 Müslüman gevşeklik gösterip üzülme-yecektir:

 • “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.” (Al-i İmran Sûresi:139)
 •                      

Kâfirlere uyulmayacaktır:

 • “Ey iman edenler! Eğer kâfirlere uyarsanız, sizi gerisin geriye döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz.” (Al-i İmran Sûresi:149)
 •                      

Emanete hainlik edilmeyecektir:

 • “Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir.” (Al-i İmran Sûresi:161)
 •                      

Allah cimri olmaktan men eder:

 • “Allah’ın verdiklerini infakta cimrilik götse-renler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; aksine bu onlar için çok kötüdür. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır.” (Al-i İmran Sûresi:180)
 •                      

Yetimin malı korunacaktır:

 • “Yetimin mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük günahtır.” (Nisa Sûresi:2)
 •                      

Rüşvet ve intihar yasaklanmıştır:

 • “Rızaya dayalı alış veriş olması hariç mallarınızı haksız ve haram yollarla aranızda alıp verip yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi

esirgeyecektir.” (Nisa Sûresi:29)

Sarhoş ve cünüp namaz kılamaz.

Su bulamayan teyemmüm eder:

 • “Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğini bilinceye kadar, cünüp iken de gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolcu olur, yıkanmanız veya abdest almanız gerekir de su bulamazsanız, o zaman temiz toprakla teyemmüm edin. Yüzünüze ve kollarınıza sürün. Allah affedici ve bağışlayıcıdır.” (Nisa Sûresi:43)
 •                      

Cenab-ı Allah güvenilir olmayı ve adaletli davranmayı emreder:

 • “Allah size mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa Sûresi:58)
 •                      

Problemler Kur’an ve sünnetle çözülecektir. Başka yollar aranmaya-caktır:

 • “Ey iman edenler! Allah’a, peygambere, sizden olan idarecilere itaat edin. Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, gerçekten Allah’a ve ahirete inanıyorsanız, onu Allah’a ve Rasûlüne götürün. Onların talimatına göre halledin; bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa Sûresi:59)
 • “Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa Sûresi:65)
 •                      

Can almak Allah’a mahsustur:

 • “Yanlışlıkla olması dışında bir mü’minin bir mü’mini öldürmeye hakkı yoktur…” (Nisa Sûresi:92)
 • “Kim bir mü’mini kasten öldürürse cezası için de ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa Suresi:93)
 •                      

Allah şirk koşmayı affetmeyeceğini bildiriyor:

 • “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.” (Nisa Sûresi:116)
 •                      

İzzet ve şeref ancak Allah’ın yanındadır:

 • “Mü’minleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref mi) arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet ve şeref Allah’ın yanındadır.” (Nisa Sûresi:139)
 • “Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah’a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?” (Nisa Sûresi:144)
 •                      

Zulüm yasak kılınmıştır:

 • “İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağış-layacak değildir.” (Nisa Sûresi:168)
 •                      

Leş, Kan, domuz eti ve Allah’tan başkası için boğazlananın eti haramdır:

 • “Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan veya ölmüş, öldürülmüş hayvan ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Sizin dininizi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’ı beğendim..” (Maida Sûresi:3)
 • “Size iyi ve temiz şeyler helal kılınmıştır.” (Ayet:4)
 • “Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Ehl-i kitabın yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mü’min kadınlardan iffetli olanlar ile ehli kitaptan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. İslâm’ı kabul etmeyenin amelleri boşa gider. O ahirette de ziyan edenlerden olacaktır.” (Maida Sûresi:5)
 •                      

Yahudi ve Hıristiyanlar dost edinilmeyecektir:

 • “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez.” (Maida Sûresi:51)
 • “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Rasûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler.” (Maida Sûresi:55)
 • “Ey iman edenler! Ehli kitaptan olup da dininizi alay ve oyun edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Allah’tan korkun eğer mü’minler iseniz.” (Maida Sûresi:57)
 •                      

İçki, kumar ve şans oyunları haramdır:

 • “Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi, pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maida Sûresi:90)
 • “Şeytan; içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi

Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” (Maida Sûresi:91)

 •                      

Kur’an’a dil uzatanlarla beraber olunmayacaktır:

 • “Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma!” (En’am Sûresi:68)
 • “Allah’a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken „Bana da vahyolundu’ diyenden ve „Ben de Allah’ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim.’ diyenden daha zalim kim vardır?..” (En’am Sûresi:93)
 •                      

Başkalarının inancına saygısızlık yapılmaya-caktır:

 • “Allah’tan başkasına tapanlara sövmeyin. Sonra onlarda bilgisizce, düşmanca

Allah’a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik…” (En’am Sûresi:108)

 •                      

Sapık kimselere uyulmayacaktır:

 • “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmazlar, yalandan başka söz de söylemezler.” (En’am Sûresi:116)
 •                      

Besmele çekilmeden boğazlanan hayvan yenmez:

 • “Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yeyin.” (En’am Sûresi:118+121)
 •                      

Günah olan şeyler terk edilecektir:

 • “Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir.” (En’am Sûresi:120)
 •                      

Çocuklar öldürülmeyecektir:

 • “Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek haram kılanlar. Muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir.” (En’am Sûresi:140)
 • “De ki: Rabbiniz size şirk koşmayın, anaya babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizin de onların da rızkını biz veririz; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! Diye emrediyor.” (En’am Sûresi:151)
 •                      

Haksızlık yapılmayacaktır: – “Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına sadece iyi niyetle yaklaşın. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söy söylediğiniz zaman yakınlarınız bile olsa adaletli olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünesiniz diye size bunları emretti.” (En’am Sûresi:152)

 •                      

Müslümanlar grup grup olmaya-caktır:

 • “Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar varya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.” (En’am Sûresi:159)
 •                      

Allah’ın nimetleri yerinde kullanılacaktır:

 • “Ey Adem Oğulları! Namazda güzel elbiselerinizi giyin; yeyin için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’raf Sûresi:31)
 •                      

Fitne çıkarmak ve sebep olmaktan kaçınılacaktır:

 • “Öyle bir fitneden sakının ki, O, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Hepinizi perişan eder. Bilin ki Allah’ın azabı şiddetlidir.” (Enfal Sûresi:25)
 •                      

Allah’a ve peygambere hainlik edilmeyecektir:

 • “Ey iman edenler! Allah’a ve peygambere hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.” (Enfal Sûresi:27)
 •                      

Müslüman’ın Müslüman’la çekiş-mesi helal olmaz:

 • “Allah ve Rasûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal Sûresi:46)
 •                      

Ahlakını ve hassasiyetlerini değiş-tirmeyenlere Allah nimetini değiştirmez:

 • “Bir millet kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez.” (Enfal Sûresi:53)
 •                      

Müslüman, Müslüman’ın yardımcı-sı olmalıdır:

 • “Kafirler birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz de öyle yapmazsanız yeryüzünde fitne çıkar ve fesat olur.” (Enfal Sûresi:73)
 •                      

Kafirlerin ameli boşuna gider:

 • “Allah’a ortak koşanlar kendi kafirliğini açıkça ifade ederken Allah’ın mescidlerini imar etmeye layık değillerdir. Onların bütün işleri boşuna gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır.” (Tevbe Sûresi:17)
 • “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.” (Tevbe Sûresi:18)
 •                      

Kafire itaat yoktur:

 • “Ey iman edenler! Eğer küfrü, imana tercih ediyorlarsa babalarınız, kardeşleriniz bile olsa itaat etmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerdir.” (Tevbe Sûresi:23)
 •                      

Kur’an ve İslâm düşmanları emellerine ulaşamayacaklardır:

 • “Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.” (Tevbe Sûresi:32)
 •                      

İnançsızlar için af dilenmez:

 • “Onlar için ister af dile ister dileme; onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla af etmeyecek. Bu onların Allah ve Rasûlünü inkar etmelerindendir. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.” (Tevbe Sûresi:80)
 • “Onlardan ölmüş olan hiç birine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Rasûlünü inkar ettiler ve fâsık olarak öldüler.” (Tevbe Sûresi:84)
 • “Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bununla onların azabını arttırmayı ve kafirler olarak canlarının güçlükle çıkmasını istiyor.” (Tevbe Sûresi:85)
 • “Kafir olarak ölen cehennem ehli oldukları belli olanlara akraba dahi olsalar, şirk koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara.” (Tevbe Sûresi:113)
 •                      

Kur’an lânetlilerden şöyle bahseder:

 • “Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Cehennemde onlarındır.” (Rad Sûresi:25)
 •                      

Cenab-ı Allah, kulunun isyanını kınıyor:

 • “Biz onu bir damla sudan yarattık. Fakat o insan Rabbi’ne apaçık bir hasım oluvermiş.” (Nahl Sûresi:4)
 •                      

İnsan, saptırdığı kimselerinde günahını yüklenir:

 • “Kıyamet günü herkes kendi günahını yüklenir, bir de saptırdığı kimselerin günahını yüklenir. Bu yüklenecekleri şey ne kötüdür.” (Nahl Sûresi:25)
 •                      

Cenab-ı Allah her kötülüğü yasaklamıştır:

 • “Muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl Sûresi:90)
 •                      

Allah (CC) İnsanın aceleci olduğu-nu bildirir:

 • “İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir.” (İsra Sûresi:11)
 •                      

Şirk koşulmayacaktır:

 • “Allah ile birlikte bir ilâh daha edinme! Sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın.” (İsra Sûresi:22)
 •                      

İsraf haram kılınmıştır:

 • “Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma.” (İsra Sûresi:26)
 • “Zira saçıp savuranlar, şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. (Ayet:27)
 • “Eli sıkı olma; büsbütün de eli açık olma. Sonra kınanır, hasretini çekersin.” (Ayet:29)
 •                      

Çocuklar öldürülmeyecektir:

 • “Geçim korkusu ile çocuklarınızın canına kıymayın. Onların da, sizin de rızkını biz veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük suçtur.” (İsra Sûresi:31)
 •                      

Zina haramdır:

 • “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur.” (İsra Sûresi:32)
 •                      

Cinayet Suçtur:

 • “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, o hakkını alsın. Ancak kısasta ileri gitmeyin.” (İsra Sûresi:33)
 •                      

Yetimin hakkı korunacaktır:

 • Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar en güzel bir niyetle yaklaşın.

Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.” (İsra Sûresi:34)

 •                      

Başkasına ait sırlar araştırılma-yacaktır:

 • “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü; kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra Sûresi:36)
 •                      

Gurur – kibir yasaklanmıştır:

 • “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de

dağlarla yarışabilirsin.” (İsra Sûresi:37)

 •                      

Kötü söz söylenmeyecektir:

 • “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söyle-sinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü; şey-tan, insanın apaçık bir düşmandır.” (İsra Sûresi:53)
  •                      

Dünyanın cazibesine kapılmak:

 • “Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme!” (Tâhâ Sûresi:131)
 •                      

Allah (CC) kula kulluktan men eder:

 • “Gerçekten, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, her halde ziyan edersiniz.” (Mü’minun Sûresi:34)
 •                      

Kur’an bölünüp parçalanmayı reddeder:

 • “İnsanlar kendi aralarında parça parça bölündüler. Her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedirler.” (Mü’minun Sûresi:53)
 •                      

Allah (CC) Zina edenlere had cezasını emreder ve zina edenle evlenmeyi yasaklar:

 • “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah’a ve ahirete inanıyorsanız onlara acıyacağınız tutmasın. (Nur Sûresi:2)
 • “Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.” (Nur Sûresi:3)
 • “Namuslu kadına zina iftirasında bulunan ve dört şahit gösteremeyene seksen sopa vurun. Onların şahitliğini de kabul etmeyin.” (Nur Sûresi:4)
 • “Namuslu kötülüklerden habersiz mü’min kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlen-mişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayakları kendileri aleyhinde şahitlik edeceklerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.” (Nur Sûresi:23-24)
 • “Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yaraşır. Temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır… “(Nur Sûresi:26)
 •                      

Şeytana uyulmayacaktır:

 • “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o kötülüğü ve edepsizliği emreder…” (Nur Sûresi:21)
 •                      

İzinsiz, selamsız evlere girilmeye-cektir:

 • “Ey iman edenler! Kendi evlerinizin dışındaki evlere, izin almadan ve selam vermeden girmeyin.” (Nur Sûresi:27)
 •                      

Harama göz dikilmeyecektir:

 • “Rasûlüm! Mü’min erkeklere gözlerini harama dikmemelerini ve ırzlarını korumaları söyle.”

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini harama bakmaktan alıkoysunlar; namus ve iffetlerini korusunlar. Ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler… Dikkat çekecek şekilde yürümesinler.” (Nur Sûresi:30-31)

 • “Nikah ümidi olmayan, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermede bazı elbiselerini çıkarmalarında bir vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah, bilen ve işitendir. (Nur Sûresi:60)
 •                      

Cennet; bozguncu, vurguncuların değildir:

 • “İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. Güzel sonuç takva sahip-lerinindir.” (Kasas Sûresi:83)
 •                      

Allah’tan başka tanrı yoktur:

“Allah ile birlikte başka tanrıya tapıp yalvarma! Ondan başka tanrı yoktur. Ondan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur. Siz O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas Sûresi:88)

 •                      

Ana – babaya itaat mesnu şeyler içindir:

 • “Biz insana ana – babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarsa onlara itaat etme.” (Ankebut Sûresi:8)
 •                      

Dünya hayatı geçicidir:

 • “Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret hayatı ise asıl hayat odur. Keşke bilselerdi.” (Ankebut Sûresi:64)
 • “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut Sûresi:57)
 •                      

Namazla kurtulmak:

 • “Hepiniz O’na yönelerek O’na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.” (Rum Sûresi:31)
 •                      

Grup grup olmak:

 • “Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlar-dan olmayın. Bunlardan her fırka kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.” (Rum Sûresi:32)
 •                      

Faiz, malı telef eder:

 • “Mallarınızda artış olsun diye verilen faiz, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekâtı verenlerin ise sevapları ve malları kat kat artar.” (Rum Sûresi:39)
 •                      

Felaketlerin sebebi insandır:

 • “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki, Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de kötü yoldan dönerler.” (Rum Sûresi:41)
 • “De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerinin sonlarının nice olduğunu görün. Onların çoğu müşrik idi.” (Rum Sûresi:42)
 •                      

Basın – yayın yolu ile saptırmak isteyenler için:

 • İnsanlardan öyleleri vardır ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.” (Lokman Sûresi:6)
 •                      

Dünya hayatına dalıp, şeytana kanmama konusunda uyarı:

 • “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.”  (Lokman Sûresi:33)
 •                      

İnanmış bir Müslüman kendine göre din edinemez:

 • “Allah ve Rasûlü bir ise hüküm verdiği zaman, inanmış erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab Sûresi:36)
 •                      

İftira büyük günahtır:

 • “Mü’min erkeklere, mü’min kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzab Sûresi:58)
 •                      

Suçların cezası ertelenir:

 • “Eğer Allah! Yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı; yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Allah onları belirli bir süreye kadar eteliyor. Vakitleri gelince gereken yapılır. Allah kullarını görmektedir.” (Fatır Sûresi:45)
 •                      

Cehennemliklerin zakkum yiyeceği haber veriliyor:

 • “Cehennemlikler zakkum yerler ve karınlarını ondan doldururlar. Sonra da kaynar su içerler.” (Saffat:66-67)
 • “Kaynar su ve irin tadacaklardır.” (Sâd sûresi:57)
 •                      

Allah kulun küfrüne razı olmaz:

 • “Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr, diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan her şeyi hakkıyla bilendir.” (Zümer Sûresi:7)
 •                      

Cenab-ı Allah nimetlerini unutma-mızı istemiyor:

 • “İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. De ki: Küfrünle biraz eğlenedur. Çünkü; sen, muhakkak cehennem ehlindensin.” (Zümer Sûresi:8)
 •                      

İnsanın davranışlarında zorlama olmaz:

 • “…Kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.” (Zümer Sûresi:41)
 •                      

Rızık Allah’tandır:

 • “Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğinden de kısar.” (Zümer Sûresi:52)
 •                      

Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez:

 • “Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Zümer Sûresi:53)
 •                      

Göz zinasından kaçınılmalıdır:

 • “Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min Sûresi:19)
 •                      

İbadeti terk edenin hali:

 • “Bana dua edin kabul edeyim. Bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min Sûresi:60)
 •                      

Allah’tan başkasına secde edil-mez:

 • “Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin.” (Fussılet Sûresi:37)
 •                      

Dine müdahale olmaz:

 • “Yoksa onların Allah’ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir azap vardır.” (Şurâ Sûresi:21)
 •                      

İnsan iradesine müdahale yoktur:– “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah çoğunu affeder.”  (Şurâ Suresi:30)

 •                      

Şeytan Allah’ı anmayana musallat olur:

 • “Kim Rahmanı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.” (Zuhruf Sûresi:36)
 •                      

Zakkum, cehennem ehlinin yiyeceğidir:

 • “Şüphesiz ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O, karınlarında maden eriği gibi, suyun kaynaması gibi kaynar.” (Duhan Sûresi:43-46)
 •                      

Allah’tan başkasına tapılmaya-caktır:

 • “Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapanlardan daha sapık kim olabilir?” (Ahkaf Sûresi:5)
 •                      

Cenab-ı Allah tamamen dünyaya meyle-denleri şöyle uyarır:

 • “Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir.” (Muhammed Sûresi:36)
 •                      

Temiz olmayan Kur’an’a dokuna-maz:

 • “Kur’an’a ancak temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa Sûresi:79)
 •                      

Dünya hayatı aldatıcıdır:

 • “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçıların hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün; sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah’ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. (Hadid Sûresi:20)
 •                      

Allah; şımarık, gururlu kimseleri sevmez:

 • “Elinizden çıkana üzülmeyin. Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayınız. Çünkü; Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.” (Hadid Sûresi:23)
 •                      

İnançsızlar için af dilenmez:

 • “Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah, onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü; Allah, yoldan çıkmış bir topluluğu doğru yola iletmez.” (Münafıkun Sûresi:6)
 •                      

Namazı terk edenin sonu:

 • “Cennettekiler günahkarlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Diye uzaktan uzağa sorarlar.” (Müddessir:40-42)
 • “Cehennemdekiler şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik.”

(Ayet:43)

 • “Yoksulu doyurmuyorduk.” (Ayet:44)
 • “Batıla dalanlarla biz de dalıyorduk.” (Ayet:45)
 • “Ahireti yalanlıyorduk.” (Ayet:46)
 •                      

Ahireti unutmanın cezası:

 • “Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.” (Naziât Sûresi:37-39)   
 • “Rabbinden korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır.” (Nazi’ât Sûresi:40-41)
 •                      

Cenab-ı Allah sapıtanlara soruyor:

 • “Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldanat nedir?” (İftihar Sûresi:6-8)
 •                      

Kime yazıklar olsun!

 • İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tattıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!” (Mutaffifin Sûresi:1-3)
 •                      

Cenab-ı Allah, insanın noksanlığını şöyle ifade eder:

 • “İnsan varya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde „Rabbim bana ikram etti.’ der.”  (Fecr Sûresi:15)
 • “Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise „Rabbim beni önemsemedi.’ der.” (Ayet:16)
 • “Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram, helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.” (Ayet:17-20)
 •                      

Kimseye haksızlık yapılmaz:

 • “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal Sûresi:7-8)
 •                      

Cenab-ı Allah insanlardan kimin zararda olmadığını şöyle ifade ediyor:

 • “Asra yemin ederim ki insan gerçekten zarardadır. Bundan ancak iman edip, iyi ameller işeyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr Sûresi)
 •                      

Gıybet eden başkaları ile alay edene yazıklar olsun deniliyor:

 • “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline! O ki mal toplamış, onu sayıp durmuştur.” (Hümeze Sûresi 1-2)
 •                      

Dini yalanlayanlar için şöyle buyruluyor:

 • “Dini yalanlayanı gördün mü?  
 • İşte o, yetimi itip kakar;  
 • Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;  –  onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mani , olurlar.” (Mâun Sûresi:1-7)

ALLAH DOĞRU SÖYLER.

Bunlar da Rabbimizin yapmamamızı istediği ve terk etmemiz gereken yasaklarıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir