KUR‘AN‘DAKİ HAC İLE İLGİLİ AYETLER

Kur‘an‘da şöyle buyrulur :  

  1. ―Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Hacta kurban kesmeyen kimse, hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere on gün oruç tutsun.‖ (Bakara:196)
  2. ―Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir…‖ (Bakara:197)
  3. ―Hac ibadetinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hacta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah‘ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki, Ey Rabbimiz ! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.‖ (Bakara:201)
  4. ―Onlardan bir kısmı da, Ey Rabbimiz ! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, derler.‖ (Bakara:201)
  5. ―İşte onlar için kazandıklarından büyük bir nasib vardır. İüphesiz Allah‘ın hesabı çok süratlidir.‖ (Bakara:202)
  6. ―İnkâr edenler, bütün insanlara eşit kıldığımız Mescid-i Haramdan alıkoymaya kalkanlar, bu zulmü işlerse onlara acı azaptan tattırınız.‖ (Hac:25)
  7. ―İüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet) Mekke‘deki Kâbedir.‖ (Âli-İmran:96 ) 8- ―Orada apaçık nişâneler. Ayrıca İbrahim‘in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin O evi hac etmesi, Allah‘ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir.‖ (Âli-İmran:97)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir