KUR’AN’DAKİ FAZİLETİ SURELER

Kur’an’ın her ayeti her suresi faziletlidir. Kur’an’ı okuyan için her harfine sevap yazılır. 

Bazı sureler okununca daha sevaplıdır.  Meselâ; Kur’an’ın özeti sayılan ayet, Bakara Suresi’nin 117. Ayetidir. 

 • “O(Allah) göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece OL! der, o da hemen oluverir.” Anlamındadır.

 Peygamber (a.s.)’ın çok okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği ayet ve sureler şunlardır: 

             Allah Rasûlü şöyle buyurmuştur: 

 • “Kur’an’da en büyük sûre Fatiha sûresidir.” (Riyazü’s Salihin: 349) 
 • “İhlas Sûresi Kur’an’ın üçte biridir.” (Age: 350) Bu sûreyi üç defa okuyan Kur’an’ı hatmetmiş sevabı alır. 
 • “Felak, Nas sûrelerinin benzeri yoktur.” (Age: 352) Bu iki sûre ile Peygamberimiz hep Allah’a sığınmıştır. Şeytanın şerrinden sığınmak isteyen, sabah akşam bu sûreleri okumalıdır. 
 • “Mülk Sûresi, okuyanı şefaat eder.” (Age: 353) “Mülk Sûresi kabir azabından korur. Bu sûre kurtarıcıdır. Sabah akşam okuyanı Kabir azabından korur.” (Tirmizi) 
 • “Geceleyin Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, onu okuyan için kâfidir.” (Age: 353) 
 • “Evinizi kabre çevirmeyin. Şeytan, içinde Bakara Sûresi okunan evden kaçar.”(Müslim, Misafirin: 212) 
 • “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin okursa, Allah ona Kur’an’ı on defa okumuş gibi sevap verir.” (Tirmizi, Fezailu’l-Kur’an: 7) 
 • “Yasini ölülerinize okuyunuz.” (Ebu Davud Cenaiz: 21)   Bir hadislerinde de: “Yasin ne maksatla okunursa, onun içindir.” Buyurur. 
 • “Kur’an’daki ayetlerin en büyüğü Âyetel Kursidir. Bir melek sevabını yazmak, günahını silmek için gönderilir.” 
 • Hz. Ali’ye de bu ayeti oku, şeytan uzaklaşır zarar vermek isteyen, zarar veremez demiştir. 
 • Sabah akşam bu sûre ve ayetler okunursa, okuyan bütün şerden ve şerlilerden korunur. Ayrıca sevap kazanır ve günahları bağışlanır. 
 • Ölülere okunup sevabı bağışlanacak olursa, kabir azabı hafifler.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir