KUR’AN’DA TIP

Cenab-ı Allah, Kur’dan’da zararlı şeyleri yasaklamış, faydalı olan ne varsa onu da emretmiştir.

 Kur’an’ın insanın yapıp da fayda sağlayabileceği bir yasağı olmadığı gibi yapıp da zarar göreceği bir emri de yoktur.

      Kur’an’ın emir ve yasakları insan yararınadır.

 Bugüne kadar Kur’an’ın emrine uyanlar hep sağlıklı hayat yaşamış ve mutlu olmuşlardır. Kur’an’a uymayanlar da zelil olmuştur, mutsuz olmuştur.

      Kur’an’dan birkaç örnek verelim:

  • “Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın.” (Mü’minun:51) Bu ayete göre temiz olan şeyler yenilip içilecektir ki güzel işler yapılsın.
  • *               *
  • “Size, temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır.” (Maida:5) Helalin özelliği temiz olmasıdır. Temiz olmayan şeyler de haram kılınmıştır.
  • “Ey iman edenler! Size verdi-ğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin. Eğer siz yalnız Allah (cc)a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara:172)
  • *               *
  • “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.” (Bakara:168)
  • *               *
  • Oğulları Yakup’a: “Allah’a and olsun ki sen hâlâ Yusuf’u arıyorsun sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın” dediler. (Yusuf:85) Bu ayette üzüntünün hastalıklara ve bunalıma neden olacağı bildirilmiştir.  Al-i İmran 49.ayette; göz ve deri hastalıkları,

Nisa:22.ayette; akrabalarla evle-nilmemesi,

      Bakara:233.ayette; çocukların mutlaka emzirilmesi,

                Bakara:222.ayette; ayhali eşe yaklaşılmaması konularında bilgi ve uyarılar yapılmıştır.

 Maida:3.ayette de; leş, kan, domuz eti, boğulmuş, öldürülmüş, ölmüş hayvanlar, vahşi hayvanların öldürdüğü hayvanlar da sağlık açısından haram kılınmıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir