Kur’an’da Şirk

      Kutsal kitabımız Kur’an’da şirkten bahseden ayetler şunlardır:

 1. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. (Nisa:36)
 2. “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediğini bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur.” (Nisa:48)
 3. “Allah ile birlikte başka ilah edinme; sonra kınanmış ve Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.” (İsra:39)
 4. “Lokman oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür demişti.” (Lokman:13)
 5. “Heva ve hevesini tanrı edinme!” (Casiye:23)
 6. “Allah, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” (Araf:33)
 7. “De ki: Allah’ı bırakıp ta sizin için fayda ve zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Hakkı ile işiten ve bilen yalnız Allah’tır.” (Maida:76)
 8. “Allah’ı bırakıp ta kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.” (Ahkaf:5) 9. “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur. Siz, ancak O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas:88)
 9. “Hepiniz O’na yönelerek, O’na karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın.” (Rum:31)
 10. “Allah’a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun!” (Zümer:65)
 11. “Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin.” (Fussilat:37)
 12. “Cinler, Allah’a ortak koştular. Oysa ki, onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce O’na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.” (En’am:100)
 13. “Melekler, Allah’ın çocuklarıdır.” Diyen müşrik Araplar, “İsa, Allah’ın oğludur” diyen Hristiyanlar ve “Üzeyr, Allah’ın oğludur diyen Yahudilerin ağızlarından bilgisizce çıkan bu sözler yalandan başka bir şey değildir.” (Kehf:5)
 14. “Müşrikler, ayetlerimiz okununca: “İşittik, bunların benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu öncekilerin masallarıdır, dediler.” (Enfal:31)
 15. “Müşrikler, şeytandan dilekte bulundular.” (Nisa:117)
 16. “Müşrikler, insanları Peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Oysa onlar, farkında olmadan ancak kendilerini helak ederler.” (En’am:26)
 17. “O müşrikler: Muhammed sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki! Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Dediler.” (Enbiya:2-3)
 18. “Müşrikler, putlar için bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz” dediler.
 19. “Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir neçistir, pisliktir.” (Tevbe:28)
 20. “Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur.” (Mümin:62)
 21. “Rabbiniz O Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur.” (En’am:102)
 22. “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” Diyenler kafir olmuşlardır. (Miada:102)
 23. “Onlar, Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda veremeyecek şeylere tapıyorlar: „Bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir.’ Diyorlar.” (Yunus:18 – Zümer:3)
 24. “Allah’ı bırakıp da sana fayda ve zarar veremeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan zalimlerden olursun.” (Yunus:106)
 25. “Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın, kulluk etmeyin.” (Cin:18)

 Kur’an’daki şirkle, müşrikle ilgili bu ayetler, neyin şirk olduğunu, nasıl müşrik olduğunu bize haber vermektedir.

      Özet olarak, Kur’an’a göre şirk kesin yasaktır.

Kuran’a göre:

 • Şirk koşanları Allah bağışlamaz. 
 • Şirk koşan, Allah’ın rahmetinden uzaklaşır.
 • Şirk, Allah’a iftiradır.
 • Şirk, günahların en büyüğüdür.
 • Şirk, zûlümdür, sapıklıktır.
 • Şirk koşanın amelleri boşa gider.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir