Kur’an’da sayı var mıdır?

Kur’an’ın şu ayetlerinde sayı vardır: 

Bakara: 196-234-228

Maida: 89 Talak:4 En’am:160 Hud: 13

Peygamber(as)’ın sünnetinde de sayı vardır. Tesbih çekmede sayı vardır.

  • * * 86-S: Kur’an’da şifre var mıdır?

C: Kur’an’da şifre yoktur. O apaçık kitab-ı mübindir. Peygamber(as) onu bize açıklamıştır.

Hadislerin çoğu Kur’an’ın açıklanması durumundadır. 

Kur’an anlaşılamaz, ulaşılmaz bir kitap olarak gösterilemez. 

Kur’an’da şifre değil bazı işaretler vardır. Bir çok ayette ibret almıyor musunuz? Niye düşünmüyor musunuz? Gibi sorular vardır. Bu sorularla anlamamız, öğrenmemiz istenmiştir. Mesela; kuşlara neden bakmazlar? Deveye neden bakmıyorlar? Buyurulur. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir