KUR’AN’DA MÜSLÜMAN

İnsanlara baktığımız zaman kafir olanlar var. Münafık olanlar var ve Müslüman olanlar var. İnsanlar inançlarına göre düşüncelerine göre ve yaşayışlarına göre ayrı ayrı adlarla anılıp, biliniyor.

Münafıkla kafir şeytanın istediği insan tipi, Müslüman, Cenab-ı Allah’ın Kur’an’da istediği insan tipidir.

Cenabı-ı Allah istediği Müslüman tipinin vasıf ve özelliklerini bildirmiş. O vasıfları taşıyan Allah nezdinde Müslümandır.

Kur’an’dan Müslümanın vasıflarını bildiren bazı ayetleri zikredeceğiz. Allah nasıl bir Müslüman istiyor bakacağız. Ayrıca Müslümanım diye kimse hangi vasıfları taşıması lazım onu göreceğiz.

Bundan sonra herkes kendi kendine soracak.

-Ben neyim?

-Nerem Müslüman?

-İslam hayatımın neresinde?

-Ben Allah’ın istediği Müslüman mıyım?

-Bende Kur’an’da geçen hangi vasıf var?

-Bende eksik olan ne?

Müslüman kendini böylece ölçüp, tartma fırsatını bulacak ve kendine gelme, düzelme imkanı olacak.

Kur’an’da Cenab-ı Allah’ın mü’min de görmek istediği vasıflar şöyle:

-Erkek ve kadın Müslümanlar Allah’ı çok zikrederler. (Ahzab:35)

-Allah’ın adı anıldığında kalpleri titrer.  (Enfal:2)

-Allah’a şirk koşmazlar. (Furkan:68)

-Yalnız Allah’a kulluk ederler. (Nisa:36)

-Namazlarını huşu içinde dosdoğru kılarlar. (Mü’minun:2)

-Allah’tan korkarlar, emirlerini noksansız yerine getirirler. (Al-i İmran:102)

-Zekatlarını tam olarak verirler (Bakara:177)

-Sadece Allah’a güvenip ona dayanırlar. (Furkan:5)

-Allah’la olan ahitlerini yerine getirirler bozmazlar. (Rad:20)

-Namaz kılanlar zekat verirler. Allah’ın emirlerine sımsıkı sarılırlar. (Hac :78)

-Dillerini eğip bükerek konuşmazlar. (Nisa:135)

-Bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler. (Al-i imran:134)

-İşlerinde istişare ederler. (Şura:36)

-İyiliği emreder kötülükten men ederler. (Tövbe:71)

-Anaya babaya “öf” bile demezler. (İsra:23)

-Hakkı gizlemezler. (Bakara:42)

-Yeryüzünde vakar ile yürürler. (Furkan:63)

-İnsanların kusurlarını af ederler. (Al-i İmran.135)

-Hakkı bile bile gizlemezler. (Bakara:42)

-Ölçü tartıyı doğru yaparlar. (En’am:152)

-Yolda kalanlara hastalara, ihtiyaç sahiplerine yardım ederler. (Bakara:177)

-Yeminlerini bozmazlar. (Nahl:91)

-Allah’ın ayetlerini dünyalık ile değişmezler. (Al-i İmran:199)

-Yer yüzünde gururlanarak yürümezler. (Furkan:63)

-Sözlerini yerine getirirler. (İnsan:7)

-Yalan şahitliği yapmazlar. (Furkan:72)

-Haksız yere cana kıymazlar. (En’am:151)

-Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. (Enfal:3)

-iman ettikten sonra salih amel işlerler. (Hac:14)

-Zinaya yaklaşmazlar. (Mu’minun:5)

-Kınayanın kınamasından korkmazlar. (Maida:54)

-Yetimin hakkını yemezler. (Nisa:2)

-Kafire karşı sert, birbirlerine merhametle davranırlar. (Fetih:29)

-Mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinmezler. (Al-i İmran:28)

-Kafirlerin arzularına uymazlar. (En’am:151)

-İnananlara küfürle itham etmezler. (Nisa:94)

-Helal ve temiz olan şeylerden yerler. (Bakara:168)

-İnsanlar arasında adaleti gözetirler. (Nisa:58)

-Mallarında ihtiyaç sahiplerine hak tanırlar. (Mearic:24)

-Ceza ve hesap gününün doğruluğuna inanırlar . (Mearic:26)

-Şahitliklerini dosdoğru yaparlar. (Mearic:33)

-Fakirlik korkusuyla çocuk larını öldürmezler. (En’am:151)

-Rahman’ın has kulları onlardır ki;

*Yeryüzünde tevazı ile yürürler.

*Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.

*Devamlı olan cehennem azabını üzerimizden sav derler.

*Harcadıklarında israfta etmezler. Cimrilik de etmezler, orta yol tutarlar.

*Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar.

*Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar.

*Zina etmezler.

*Yalan yere şahitlik etmezler.

*Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile geçip giderler.

*Allah’ın ayetlerine kör ve sığır davranmazlar.

*Onlar, Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl ederler. (Furkan:63-74)

-Kurtuluşa eren gerçek mü’minler;

*Namazlarını huşu içinde kılarlar.

*Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.

*Zekatı verirler.

*İffetlerini korurlar.

*Emanetlerine ahitlerine riayet ederler.

*Namazlarına devam ederler. (Mü’minun :1-9) buyurarak Cenab-ı Allah nasıl bir Müslüman istediğini bildirmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir