KUR’AN’DA İNSAN

İlk insana melekler, şeytan, cin secde ile emr edilmiştir. Çünkü yaratılışta Ademoğlu yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır. 

Bazı insanlar meleklerden Allah yanında üstündür. Başta meleklerin karşı çıkmasına rağmen Cenab-ı Allah insanı yaratmıştır. 

İnanmakta serbest bırakmış zorlamamıştır. “Dileyen inansın, dileyen inkar etsin.” (Kehf: 29)  Kur’an’a göre insan: 

  • “İnsan, pek nankördür.” (İsra: 67) 
  • “İnsan, huysuz yaratılmıştır.” (Meariç: 19) 
  • “İnsan, çabuk azar.” (A’lak: 6-7)   “İnsan, cimri, menfaatine düşkün yaratılmıştır.” (İsra: 100+Adiyat: 8) 
  • “İnsan, aceleci, ümidini çabuk kaybeder.” (İsra: 11+83)  
  • “Yaratılırken insan, en güzel biçimde yaratılmıştır. (Tin: 24) 
  • “Allah insanı başıboş bırakmamış, şah damarından daha yakındır. (Kaf:16+Kıyamet:36) 
  • “İnsan üstün yaratılmış, iradesi eline verilmiş ve ilahi emaneti yüklenmiştir. Dağlar kabul etmemiş insan kabul etmiştir. (İsra: 70+Ahzap: 72)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir