Kur’an’da geçen Tağut ne demektir?

Tağut, sapık, zorba, put, şeytan ve şeytani güç manalarına gelir.

Kur’an’da Allah kullarını şöyle uyarır: 

-‘’Allah’a kulluk edin, Tağut an sakının.’’ (Nahl:36)

-‘’Kim tağutu reddedip Allah’a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur.’’ (Bakara:256) Peygamber (as): ‘’Çocuklarınıza Allah’tan başka tanrının olmadığını öğretin’’ buyurmuştur. (Müslim, cenaiz:1) Bunun üzerine sahabe ocuklarına ilk önce ‘’ Allah’a iman ettim, tağutu reddettim’’ cümlesini öğretmişlerdir. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir