KUR’AN’DA CENAB’I ALLAH

Bismillahirrahmanirrahim (Allah’ın adıyla başlayalım):

Her şeyin başı besmele. Besmele, bereket getirir. (Peygamberimiz)

”Beslemesiz başlayan her iş bereketsiz ve eksiktir buyurur.”

Besmele ihmal edilmemelidir unutulduğu zaman ”bismillahi evvelihi ve ahirini” denir (i. Canan hadis ans:0/398)

Lanetlenmiş olan şeytanın şerrinden söyle Allah’a sığınınız:

“Euzubillahimineşşeytanirracim lahavlevela kuvvete illabillahilalliyyilazim”

Besmelenin mucizevi tesiri vardır. Bilinmeyen ve şüpheli olan bir şeyi helallaştırır. Besmele ile kesilen yenilecek hayvanın etini faydalı hale getirir ve helallaştırır.

Besmele, her hayrın anahtarıdır. Süleyman çelebi şöyle der:

Allah adın zikredelim evvella

Vacib olur cümle işte her kula

Allah adın her him ol evvel ana

Her işi âsân (kolay) eder Allah ona

ALLAH’A İMAN

Kur’an ayetlerinden anladığımıza göre her şeyi yaratan yaşatan rızıklarından öldüren diriltecek olan Allah’tır.

Kur’an’da en uzun ayet olan ayetel kursi’nin anlamı şöyledir:

Allah odur. Başka tanrı yoktur.

Her zaman diridir. Her an bütün kainatı yönetir. Ne uyur, ne de uyuklar.

Gökte ve yerde ne varsa hepsi onundur.

İzni olmadan kimse şefaat edemez.

“Yarattıklarının yaptıklarını yapacaklarını bilir. Kulları ise onun ilminden ancak izin verdiği kadar kavrayabilir.

İlmi gücü ve kudreti bütün gökleri ve yerleri kuşatır Bunları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez En yüce ve en büyük yalnız O’dur.”(Bakara:255) Diğer ayetlerde:

Ey peygamber! Şöyle de;

“Ey mülkün sahibi olan Allah’ım ‘sen mülkü dilediğini verir. Dilediğinden de çekip alırsın. Dilediğini aziz eder dilediğini zillete düşürürsün.” 

Bütün hayır senin elindedir

Elbette senin gücün herkese yeter.

Gündüzü geceye katar, geceyi de gündüze katarsın. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın.

Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. (Al-i imran:26-27)

“O her şeyin sahibidir, göklerin yerin rabbi Allah’tır .” (Yunus:6)

“Gökleri ve yerleri yaratan Allah hakkında şüphemi var”(İbrahim:10)

ALLAH VARDIR

Kör, güneş yok dese güneş yok olmaz. yer ve gök içinde ne varsa “Allah var” diyor.

Nerede bir şey varsa, orada Allah vardır. Yokluğu düşünülmez hiçbir şey tesadüfi değil ve kendi kendine olmamıştır. Tabiat kendisi yaratılmıştır, bir şey yaratamaz.

Bilim ve olaylar bizi Allah’a imana çağırıyor inanmayanı imana zorluyor. Ateist filozof Antony Flew imana gelmiş.

“Bugüne kadar yanılttığım bütün insanlardan özür diliyorum. Çünkü ben özür diliyorum “demiştir(13.12.2004 basın)

DNA şifresini çözen Francis Collins: ”30 yıldır ateistim artık Allah’a inanıyorum. Araştırmalarım beni Allah’a yaklaştırdı.” demiştir.

Allah inkar edilmez. Uzaydaki bir patlama üzerine bir Fransız dergisi “Araştırmalar ister istemez Allah’a imana zorluyor” demişti

Uzayda ilk namaz kılan Malezyalı astronot “uzayda Allah’ın varlığını gösteren yanıtlarla dolu açıklamasını yapmıştır.

Bir ateist bilim adamı çalışmaların sonucunda der; ”Kusura bakmayın tanrı varmış yanılttıklarımdan özür diliyorum” demiştir.

Göz Allah’ı görmüyorsa akılla Allah’ı anlamıyorsa, ne işe yarar? Aptalların dışında ataizim yıkılmıştır.

Allah birdir. “Allah kelimesinin çoğulu yoktur” İslam tevhid dinidir.

Kelime-i tevhit te “Allah’tan tan başka ilah yoktur” denir.

İhlas suresinde;

“Ey Muhammed! Deki; O Allah birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır. O doğmamış ve doğurulmamıştır.

Hiçbir şey O’na denk değildir” buyurulur.

Bir ayette;

“Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Allah müşriklerin yakıştırdığı şeylerden uzaktır” (müminun:91) Bu ayetler, Hristiyanların “İsa Allah’ın oğludur.” Yahudilerin (Üzeyr Allah’ın oğludur) demeleri üzerine nazil olmuştur..

“Allah’tan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaklaşır.”(Tevbe;31)

1992 yılında Vatikan’ın önde gelen din adamları yedi yıllık araştırma sonunda; ”İslam da olduğu gibi tek Allah’a inanmak gerektiği kararına varmışlardır.

İnancımıza göre Cenab-ı Allah, mekandan münezzehtir. Allah ne gökte ne yerde her yer dedir.

Yunus;

“Yücelerden yücesin,

Kimse bilmez nicesin,

Ne göktesin ne yerde,

Her yerdesin her yerde “diyor

Miraçta Peygamber (as)’ın göğe çıkması Allah’ın gökte olduğu için değil, bazı sırlara vakıf olması için yüceltilmesidir.

Kur’an’da ;”O, Allah öyle bir Allah’tır ki yerde de gökte Allah’tır.”(Zuhruf:84)

Cenab-ı Allah şekilden de münezzehtir. Onun bir şekli yoktur.

Peygamber (as); Allah’ın yarattıklarını düşünün şeklini düşünmeyin. O düşündüğünüzden başkadır, siz onu kavrayamazsınız. Buyurur.

Kuranda; ”o’nun hiçbir benzeri yoktur.” (şura;11) Hiçbir şey ona benzemez.

Elle tutulup gözle görmediğime inanmam demek aptalca bir ifadedir. Aklını göremediğine, elle tutamadığına göre sen delisin öyleyse!

Biz Allah’ı göremeyiz. Gözümüzün yapısı onu görmeye müsait değildir. Göremediğimiz ama var olan çok şey vardır. İnsanların gözü madde cinsinden olan şeyleri görür.

Peygamberimize miraçta Allah’ı gördün mü dediler. Nasıl göreyim o bir nurdur dedi.

Kur’an’da; ”Gözler O’na erişemez” (Enam;103) buyurur.

Musa Peygamber Allah’ı görmek istedi. Allah ona; ”Sen beni göremezsin.” (enam;143)buyurdu.

Bu dünyada kimse o’nu göremez peygamberlerde görememiştir. O rüyada da görülmez. Ancak müminler Cenab-ı Allah’ı cennette göreceklerdir. Bu, iman etmelerinin ve salih amel işlemlerinin mükafatı olacaktır.

Peygamber (as)’a

Allah’ı görecek miyiz? Diye soruldu. O da;

Siz Allah’ı dolunayı gördüğünüz gibi cennette göreceksiniz “ cevabını verdi. (Riyazus salihin:1055)

Kıyamet süresinin 22-23-24.ayetlerin de müminlerin cennete Allah’ı göndereceklerini bildirir.

İnanmayanlar Allah’ı göremeyeceklerdir, çünkü onlar kör olarak yaratılacaklardır.(Taha suresi ; 124) Cenab-ı Allah en büyüktür.

1991 yılında uzaya giden Kazakistanlı Toktar Ebu Bekir;

”uzayda Allah’ın büyüklüğü karşısında tir tir titredim “ demiştir

(1992 eylül-21, basın)

En büyük Allah başka büyük yok.

Osmanlı padişahları kendisine “Gururlanma padişahım, sen den büyük Allah var” dedirtirlerdi:

Her şeyi yaratan Cenab-ı Allah’tır.

Yaratmak yoktan var etmektir. Cenab-ı Allah’a mahsustur.

Tabiat için insan için yaratıcı yarattı demek gülünçtür. Tabiatı da insanı da Allah yaratmıştır.

İmam-ı Şafi’ye soralar:

“Allah’ın varlığına delilin nedir?” Cevap verir:

Dut yaprağıdır, tadı, rengi, kokusu ve maddesi birdir. Bundan koza böceği ipek yapar. “Arı bal yapar “ der. “Kozaböceği ipek yapar, koyun et, süt yapar. Geyik misk yapar” der. İnsan bir gibi gözükür ama öyle değil;

Her insanın parmak izi sesi, DNA’sı farklıdır.

Kuran’da:” gökleri ve yeri yaratan O’dur. O Allah bir işin olmasını dilerse, “ol! der olur” (Bakara:117)

“Yaratmak Allah’a mahsustur.”(A’raf:154)

“Yaratıcı ancak rabbindir”(Hıcır:86)

“Her şeyi yaratan Allah’tır.”(Enam:102)

Peygamberimizin ifadesine göre şeytan insana” her şeyi yaratan Allah, Allah’ı yaratan kim” sorusuna “fısıldar” demiştir.

Trenin en arkasından bütün vagonları çeken kim? Lokomotif.

Peki lokomotifi çeken kim? Denir mi?

Cenab-ı Allah sürekli yaratır. Mesela; vücudumuzdaki organları sürekli yeniler

2011 yılında uzayda yeni güneşin bir milyon katı büyüklüğünde bir karadelik keşfetmişlerdir. Astronotların keşfettikleri bu karadelik dünyadan 30 milyon ışık yılı uzaktadır.

Peygamber (as)in bize bir uyarısı var şeytan size gelir: Yeri, göğü,  şunu bunu kim yarattı? Diye sorar siz Allah dersiniz. Peki onu kim yarattı? der Şüphe verir bu durumda Euzübesmele çekip Allah’a sığının “ ben Allah’a ve o’nun peygamberine inandım” desin (Buhar; bed’ül halk:11)

En büyük koruyucumuz Cenab-ı Allah’tır.

Peygamberimiz şöyle demiştir;

“Müminleri fenalıklardan koruyan Allahtan başka kimse yoktur. Bunun için bütün çirkin işleri haram kalmıştır. Kötülüğe razı olmaz. Allah günahkar kulunun tövbesini kabul eder.

Nerede olursak olalım, Allah bizimle beraberdir. Allah kullarına şah damarından daha yakındır. (kaf:16) kul, lebbeyk dedi mi  “buyur kulum” der.

“Nerede olursanız o sizinle berberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir”(Hadid:4)

Cenab-ı Allah’a  “ tanrı “ demek doğru değildir

Sanatçı Cem Karaca : ” inanmadan hep tanrı ” derdim inandım Allah’la barıştım” demişti

Tanrı kelimesi çokluk ifade eder. Allah kelimesinin yerini tutmaz. Allah’ın 99 ismi vardır. Tanrı bunlardan biri değildir. ”Tanrı” diyen Allah demiş olmaz.

Bir zamanlar ezan tanrı uludur diye okunurdu. Tat vermedi aslını dönünce okuyan dinleyen ağlaya ağlaya sevinç gözyaşları döktü

Kur’an’da; ”Allah ile başka ilahı daha tanıma sonra kınanmış, kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın” ikazı yapılmıştır(İsra;22)

Yunus şöyle demiş;

Hakka aşık olan kişi,

Akar gözlerinin yaşı,

Purnur olur içi dışı,

Söyler Allah Allah deyu,

Kulluk yalnız Cenab-ı Allah’a yapılır. Allah’a muhalefet edilmez. İsyan edilmez. Bizi yaratan yaşatan O’dur. Rızıklandıran O’dur. Sonrada hesaba çekecek olan da yine O’dur.

Cenab-ı Allah’a kulluk etmeyip, muhalefet eden Nemrutlar, Firavunlar Ebucehil ve Ebulehepler safında yer alır.

İnsanın yaratılma sebebi, rabbine kulluktur.

Kur’an’da;

“Allah’a kulluğun başı, ihlas, samimiyettir” (Araf:29) Kullukta esas olan sürekliliktir. Şuurla yapılmasıdır. Allah:

”Sana ölüm gelinceye kadar ibadet et” (Hıcır;99) diye emreder.

Kulluk sorumluluk anlayışıyla yapılmalıdır. Eğer kul Allah’ı unutursa Allah’ta onu unutur. Kim Allah’ı severse, Allah da onu sever.

Kur’an’da: ”Allah’a kulluk edin. Şeytana kulluk etmeyin” buyruluyor. (Nahl:30)

Allah’a kulluk yapmayan, kula kul olur şeytana kul olur.

Kul, ne hal üzerine ölürse, öyle dirilecek rabbinin huzuruna çıkacaktır.

Bir insanın Cenab-ı Allah şükretmesi kul görevini yapmaması, onun için en büyük cezadır.

Geçmişte kulluk görevini yapmayıp isyan edenleri Allah cezalandırmıştır.

Cenab-ı Allah’a en önemli şey şirktir.

Şirk Cenab-ı Allah’a ortak koşmaktır. Allah’a yapılması gerekeni başkasına yapmak başkasını yapılanı Allah’a yapmaktır. Şirk itikat bozukluğu ve inanç hastalığıdır.

Allah’tan başka yaratıcı kabul etmek, 

Allah’tan başkasından yardım istemek, korkmak veya bir şeyi Allah’tan çok sevmek.

Falcıya, medyuma, büyücüye gaybdan haber verene inanmak

Darvinizme reenkarnasyona inanmak

Allah’a orada aracı kabul etmek

Allahtan başka tanrı kabul etmek  Riyadan sakınmamak Uğursuzluk aramak.

Allah’dan başka yaratıcı kabul etmek.

Tabiatı yaratıcı kabul etmek

Şeytana tapmak

İbadetle başkasına gösteriş yapmak

Kişiyi sığınak, kurtarıcı kabul etmek

Türbelerden bir talepte bulunmak

Kur’an’da Lokman (as)’ın dilinden şöyle buyurulur: ”Ey oğlum! Allah’a şirk koşma, şirk gerçekten büyük bir zulümdur. (Lokman:13)

Şirkin cezası ağırdır.

Günahlar kalır, güzel ameller boşa gider (Enam.88) İman ve ona bağlı olarak nikah gider.

Cenaze namazı kılınmaz.

Ona rahmet okunmaz. Günahlarının affı için dua edilmez. Müslüman ana babasına mirasçı olmaz Kestiği hayvanın eti yenmez.

Kur’an’da: ”Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz” buyurur.(Nisa:48)

KURANDAN BAZI ÖRNEKLER

“Allah rahmandır, rahimdir.”(Fatiha:3)

“Allah her şeye kadirdir.”(Bakara:20)

“Allah her şeyi hakkı ile bilendir”(Bakara:29)

“Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti olandır.” (Bakara:37)

“Allah’ın hesabı çok şiddetlidir”(Bakara:202)

“Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz.” (Al-i imram:5)

“Göklerin ve yerlerin hükümdarlığını Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter.”(Al-i imran:189) “Tanrı üçtür demeyin. Allah ancak bir tek Allah’tır. O çocuğu olmayan münezzihtir.” (Nisa:171)

“O Allah göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi de açığınızı da bilir. Hayır ve şerden ne kazandığınızı bilir.” (Enam:3)

“Rabbinizden başka tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O güvenilecek dayanılacak tek varlıktır.

(Enam:102)

“Eğer şeytanın fitnesi seni dürterse hemen Allah’a sığın çünkü o işitendir, bilendir.”(Araf:200)

“Göklerin ve yerlerin gizlikleri Allah’a aittir” (Nahl;77)

“Yüce sıfatlar Allah’a aittir. O her şeyden üstün ve hikmet sahibidir.” (Nahl:60)

“Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrı bulunsaydı, yerin göğün nizamı bozulurdu.” (Enbiya:22)

“O Allah ölçüleri diriltir. Her şeye hakkı ile kadirdir. (Hac:6)

“Gökte burçları var eden onların içinde güneşi ayı barındıran

Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan:61)

“Canlılara rızkını veren Allah’tır. O her işitir bilir.” (Ankebut:60)

“O, Allah kalplerin içinde ne varsa onu bilir.” (Mümin:19)

“Her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer:49)

“O, her an yaratma halindedir.” (Rahman:29)

“O, yaratan var eden şekil veren Allah’tır.” (Haşr:29)

“Allah’ın izni olmadan hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah’a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir” (Teğabün:13)

“O Allah ki hangimizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir. Çok bağışlayıcıdır.(Mülk:2)

“Deki suyunuz çekiliverse söyleyin size kim bir akarsu getirebilir.”(Müddesir:3)

“Evet bizim onun parmak uçlarına bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.”(Kıyame:4)

“Siz ancak rabbimizin izin vermesi halin de bir şey yapabilirsiniz.” (İnsan:30)

“Deki; Allah birdir, Allah samedtir. O doğmamış ve doğurulmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlas Suresi)

“Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer iman ettiyseniz ondan korkmayın, benden korkun.” (Al-imran:175) “Başımıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir. Allah kurallara zulmedici değildir.” (Enfal:51)

“O Allah görüneni de görünmeyeni de bilir.” (Rad:9)

“Allah gökten su indirip yeryüzünü ölümünden sonra diriltir şüphesiz ki bunda toplumlar için ibret vardır.” (Nahl:65)

“Muhakkak ki, ben yalnızca ben Allah’ım ben den başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl.” (Ta-Ha:14)

“Hepiniz Allah’a yönelerek ona karşı gelmekten sakının namaz kılın müşriklerden olmayın.” (Rum:31)

“Deki kendi menfaatları aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah günahları bağışlar.

Şüphe siz ki o çok bağışlayan çok esirgeyendir.” (Zümer:53)

“Allah gözlerin hain bakışını kalplerin gizlediğini bilir.”(mümin:19)

“O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.”(Secde:7)

“Deki; sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonrada görüleni görülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, o sizin bütün yaptıklarınızı haber verecektir.”(Cuma:8)

“Ant olsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf:16)

Güç Allah’ın mülk Allah’ın, hüküm Allah’ın, kul acizdir her an Cenab-ı Allah’a muhtaçtır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir