Kur’an’da Besmele

Besmele, 19 harftir ve sırlarla doludur.

Kur‘an‘da ;  

  1. Sûrelerin başında besmele vardır. (Tevbe sûresi hariç, Tevbe Sûresini, Enfâl Suresinin devamı kabul edenler olduğundan başına besmele konmamıştır.)
  2. Neml sûresinin 30. ayetindeki besmele,demek ki besmele ayettir.

Sûrelerin başındaki besmeleyi, İafi mezhebi her sûrenin, bir ayeti kabul ederken,

Hanefi mezhebi sûreden saymaz. Onun için namazda Fatiha sûresinin başında içten okunur, Fatihadan sonraki sûrelerin başında okunmaz. Her rekatta Fatihanın başında içten okunur. Çünkü ; Peygamberimiz (s.a.) gizli okumuştur.

İlk vahiy geldiğinde : ―Seni yaratan Rabbinin adı ile oku‖ mealindeki ayetin nazil olması, her şeyin başında Allah‘ın adının anılması, besmele çekilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Nahl sûresinin 98. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyurur : ―Kur‘an okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah‘a sığın.‖

Bu sığınma, ancak ―Eûzubillahimineşşeytanırracim‖ demekle olur. ―O kovulmuş şeytandan Allah‘a sığınırım‖ demekle olur.

Büyüklerimizden gelen bilgiye göre ; ―Eûzubillahimineşşeytanırracim, le havle vele kuvvete illa billahil aliyyil azim‖ demenin sığınma duası olduğu bildirilmiştir.

Sevgili peygamberimiz : ―Besmele Kur‘an ayetlerindendir‖ buyurmuştur. (Ramuz El

Hadis:57/15)

Allah Rasulü bir sahabeye de şöyle demiştir :  

―Süleyman peygamberden başkasına nazil olmayan bir ayet öğreteyim. Namazına ve okunana ne ile başlarsın?‖ deki : ―Bismillahirrahmanirrahim‖ (Ramuz El Hadis:470/4) Demek ki, besmele bir ayettir. Kur‘an okurken, namaz kılarken ve diğer ibadetlerimizde, işlerimizde çekilmesi emredilmiştir. Besmele çekerek Allah’a sığınıp, korunmamız da istenmiştir.

İsteyen besmele çeker korunur. Euzu besmele çekerek yüce Allah‘a sığınır. Lüzum hissetmeyen de Allah‘ın korumasına ihtiyaç duymaz, sıkıntıya düşer.

Bir genç kardeşim anlatıyordu. Kâbus görmüş, korkmuş. Görüp, korkar, korkuturlar.

Çünkü Allah‘a sığınmayana, Allah‘ın koruması altına girmeyene şeytan musallat olur. Kim de Allah’a sığınırsa Allah onu şeytanın eline bırakmaz. Kur‘an‘da ―Allah‘a sığınana şeytanın hakimiyeti yoktur.‖ (Nahl:98-100)

―İhlaslı kullar üzerinde şeytanın ağırlığı olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rableri yeter.‖ (İsra:65)

―Allah‘ı zikretmekten gafil olana şeytanı musallat ederiz.‖ (Zuhruf:36)

Müslüman, Allah‘a dayanıp, Allah‘a güvenecektir. Allah müsaade etmedikten sonra şeytan hiçbir zarar veremez. (Mücadele Sûresi:10)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir