KUR’AN’DA, BAZEN “BEN” BAZEN DE “BİZ” GEÇİYOR. NEDEN?

Kur’an’da bazı ayetlerde Cenab-ı Allah “Ben” bazı ayetlerinde de “Biz” ifadesini kullanmıştır. Bu, duruma göre değişir.

     Mesela Kur’an’da;

  • “Size ihsan ettiğim nimetleri hatırlayın.” (Bakara:40)
  • “Bana iman edin, bana dua edin.” (Bakara:186)
  • “Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zarriyat:56)
  • “Şüphe yok ben senin Rabbinim.” (Taha:12)
  • “Ben, yalnızca ben, Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.” (Taha:14) buyruluyor.

  Bu ayetlerde vasıta yoktur. “Biz” ifadesi geçen ayetlerde vasıta vardır. Mesela:

  • “Sizi biz yarattık.” (Vakıa:57)
  • “Üsteki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık?” (Kaf:6)  – “Kur’an’ı biz indirdik, O’nu biz koruyacağız.” (Hıcır:9) Burada Allah emrediyor, melekler yapıyor. Yani melek vasıta oluyor. İşte “ben” ve “biz” denmesinin sebebi budur. Bunda bir eksiklik aranmadığı gibi ortaklık da söz konusu olamaz.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir